StoryEditorOCM
SplitSVOJI NA SVOME

Predsjednik GK Grad: U staroj gradskoj jezgri od kaosa pati 4500 stanara, a Banovina kroji Odluku o komunalnom redu bez da nas išta pita! Ovo su naši zahtjevi na kojima ćemo inzistirati...

Piše PSD
8. kolovoza 2019. - 17:33

U tijeku je javno internetsko savjetovanje na temu "Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu", a u Vijeću Gradskog kotara to sliči na sprdačinu. Rok za javno internetsko savjetovanje ističe 10. kolovoza. Gradonačelnika i njegovog zamjenika - nema. Pročelnik za komunalu je na godišnjem odmoru, a glavni savjetnik gradonačelnika za komunalu ne želi o tome razgovarati. Razgovarat će se, kaže, na Povjerenstvu, iako nema pojma tko će biti u njegovom sastavu...

Žali se tako medijima Žarko Matijević, predsjednik Vijeća GK Grad, napominjući kako su gradski činovnici i politikanti pri izradi samog dokumenta zaobišli Vijeće GK Grad iako se čitavo jedno poglavlje o Zoni A odnosi na dobar dio njihovog kotara, pa su se samoinicijativno uključili u javno savjetovanje i dostavili Gradu svoje zahtjeve koje žele vidjeti u novoj Odluci o komunalnom redu.

Ističe kako je u kotaru Grad prijavljeno je preko 4,500 stanara, a o broju turista i onih koji u staroj gradskoj jezgri rade može se, nažalost, samo nagađat.

- Zajedničko nam je što svi želimo boraviti u uređenom gradu u kojem se poštuju propisi, potrebe stanara i njihovih gostiju, javni red i mir. Zahtjevi u nastavku predstavljaju njihov stav, želje i prava. Iza tih zahtjeva stoje tisuće i tisuće ljudi, a sažeti su u poglavlja koja je potrebno urediti novom Odlukom o komunalnom redu- ističe Matijević.

Evo njihovih zahjeva:

- DOSTAVA UNUTAR STARE GRADSKE JEZGRE: treba dopustiti isključivo primjereno mala vozila na električni pogon ili vozila prilagođena korištenju unutar pješačke zone. Sva ta vozila moraju biti registrirana i koristiti se temeljem ugovora s Gradom i temeljem plaćenih odgovarajućih ugovora/naknada. Tim ugovorima treba regulirati i sate kada se smiju koristiti. Izvan dopuštenih sati, dostava se može obavljati jedino ručnim kolicima na dva točka. Prijevoz osoba unutar SGJ nije dozvoljen. To je pješačka zona i svi idu pješke.

To znači da nisu dozvoljeni električni kareti za putnike, bicikli, tricikli, električne dvokolice, rikše, koturaljke ili skejtovi i sva ostala vozila koja omogućavaju kretanje brže od brzine kretanja pješaka. Prometne redare treba ovlastiti da takvo prometovanje zaustavi i kazni, neovisno da li su u pokretu ili mirovanju. Kako se radi o prenatrpanoj pješačkoj zoni, svako kršenje kretanja osim pješačenja i dostave robe treba smatrati opasnim za sigurnost pješačkog prometa i primjereno oštro kažnjavati.

- BUKA: Sanitarna inspekcija nema odgovarajuće uređaje za mjerenje razine buke, kao ni dovoljno djelatnika da stalno i nisu sposobni spriječiti zagađenje bukom. Stoga se zabranjuje postavljanje i korištenje elektronskih pojačivača zvuka na otvorenom, kao i onih čiji se rad čuje na otvorenom javnom prostoru osim ako to nisu prostori namijenjeni isključivo zbivanjima na otvorenom gdje veliki broj slušatelja treba čuti odvijanje programa odobrenom na tim prostorima.

To su razne pozornice i koncertni prostori na otvorenom. I za njih vrijedi zabrana bučenja nakon 23:30 osim ako se ne radi o iznimnim i rijetkim jednokratnim događajima koja je odobrilo nadležno tijelo za korištenje javnih prostora i potpisao gradonačelnik. Sastav, u kojeg obavezno ulazi legitimni predstavnik kotara u kojem se događaj zbiva, i rad ovog tijela regulira se posebnim pravilnikom.

Svakog prekršitelja (fizičku i pravnu osobu) ovih odredbi može kazniti komunalni redar, jer se radi o neprimjerenom kršenju javnog reda i mira. Prva kazna je zabrana rada na tjedan dana, uz primjerenu novčanu globu. Za ponovne prekršitelje, kazna je trostruko veća, a ako prekršaj ponove treći put u godinu dana, novčana kazna je u peterostrukom iznosu, i oduzima se dozvola za rad a lokal zatvara. Ako prekršaj radi veći broj ljudi (gosti/korisnici lokala, grupe izletnika, gosti koji su uplatili „pub crawling“ i sl.), potrebno je na intervenciju pozvati MUP.

- UGOSTITELJSKA DJELATNOST: Potrebno je pooštriti kriterije izdavanja dozvola za ugostiteljsku djelatnost, posebno u dijelu minimalnih tehničkih uvjeta i ukinuti one koje im ne udovoljavaju. To se odnosi na veličinu i opremljenost kuhinja i njihove ventilacije, posjedovanje odgovarajućeg prostora za zbrinjavanje otpada, WC za goste i sl. Miris pripremanja hrane mora se odvoditi iznad krova zgrade u kojoj se to radi.

Ako se na javnom prostoru može namirisati miris pripremanja hrane, ugostitelj će se primjereno kazniti. Zbrinjavanje otpada također treba strogo kontrolirati, naročito odlaganje ulja za pripremanje hrane. Svaki ugostitelj mora imati spremnike za odlaganje korištenog ulja, kao i ostalog otpada unutar svog prostora. Količina ovakvog otpada treba se odrediti prema prosječnom prometu i prema tome i odrediti veličina spremnika.

Svako kršenje ovih odredbi, poput izlijevanja ulja u kanalizaciju treba se drastično kažnjavati jer uništava ionako lošu komunalnu infrastrukturu. Nadležnost treba biti na komunalnom redarstvu uz učešće neučinkovite sanitarne inspekcije. Na kraju, posebnu pažnju valja posvetiti pitanju sigurnosti i zaštiti od požara. SGJ je jako zgusnuto urbano tkivo i požar lako može izmaći kontroli. Obaveza postavljanja protupožarnih aparata, oznaka za evakuaciju i osiguravanje odgovarajućeg broja hidranata za potrebe vatrogasnih postrojbi treba se strogo kontrolirati od strane vatrogasnih postrojbi, komunalnih redara i sanitarne inspekcije.

- KORIŠTENJE JAVNOG PROSTORA: Namjena javnog prostora već je definirana važećim propisima. Pretjeranom komercijaliziranju javnog prostora mora se hitno stati na kraj – naročito u SGJ. Otimanje javnog prostora stanarima i njihovim gostima treba prestati, kao i njihovo pretvaranje u pozornice sumnjivih programa i sadržaja. Javni prostor smije se koristiti mimo njemu određene namjene samo IZNIMNO.

Opravdanje odstupanja od normalne namjene potrebno je detaljno obrazložiti, potkrijepiti egzaktnim podacima i mjerljivim rezultatima: novcem ili kvantificiranim pokazateljima nematerijalne koristi za stanare kojima je prostor oduzet, kao i Gradu i njegovom proračunu. Sve o sastavu tijela koje će o ovome odlučivati, a koje mora uključivati legitimnog predstavnika stanara na čijem prostoru se aktivnost odvija, načinu dokazivanja opravdanosti odobrenja, postupku i uvjetima/trajanju odobrene aktivnosti, potrebno je odrediti u zasebnom Pravilniku.

U tom smislu se briše članak 50. (naročito stavak 3.) predloženog Nacrta Odluke o komunalnom redu jer daje diktatorske ovlasti gradonačelniku.

- KOMERCIJALNE DJELATNOSTI: Grad Split ima DVA Plana upravljanja SGJ-om. Ni jedan nije usvojen, ni jedan se ne primjenjuje. Rezultat je, između ostalog, potpuni nered u komercijalnim djelatnostima, nerazumno veliki broj restorana, zalogajnica, pivnica i kafića koji to nisu, neprimjereno veliki broj bankomata, taksi vozila koja to ne bi smjela biti (da o taksi vozačima ne govorimo)

. Broj mjesta na kojima novopečeni taksisti 'vrebaju' mušterije treba propisima regulirati jer ugrožavaju ionako očajnu situaciju s parkiranjem, a nedopuštenim zaustavljanjem do potpunog zastoja doveli su i bez toga zakrčeni promet u SGJ tj. oko nje. Taksi vozilima, između ostalog, treba zabraniti ulazak na javna parkirališta i ograničiti ih na taksi stajališta. Prekršitelje treba drastično kažnjavati jer zloupotrebljavaju ionako slabu prometnu infrastrukturu.

Na temelju egzaktnih podataka kakvi bi se trebali nalaziti u Planu upravljanja SGJ-om, sve ovo bi se moglo staviti pod kontrolu. Plan upravljanja treba odrediti prioritete sukladno strategiji Grada, te definirati prioritetne potrebe onih zbog kojih je napravljen – stanara SGJ. Taj plan, kao i svi planovi općenito, treba imati imenovane izvršitelje, kontrolore, dodijeljene odgovornosti, rokove, točke provjere i nagrade tj. sankcije za izvršenje ili neizvršenje. Stoga inzistiramo na usvajanju i primjeni takvog nekakvog Plana upravljanja. Hitno!

- ODRŽAVANJE: Održavanja nevjerojatno vrijednog resursa – SGJ – nema! Ni u zoni A, ni u zoni B. Navodno je za to zadužen Konzervatorski odjel pri Ministarstvu za kulturu. A možda je zadužen Odsjek za SGJ? A možda ni jedan ni drugi? Kako bilo, održavanja nema.

A spomenici nulte kategorije, pod zaštitom UNESCO-a, propadaju, zarastaju u korov i kaparu, postaju opasnost za prolaznike i korisnike. Uvažavajući besparicu, ne ulazeći u nepostojanje jasnih nadležnosti i odgovornosti, dužnu pozornost posvetimo bar zaštiti ljudskih života. Članak 17. prijedloga Nacrta Odluke o komunalnom redu govori o održavanju vanjskih dijelova zgrada. Nije eksplicitno navedeno tko je dužan održavati vanjske dijelove zgrade, pa nam prijete prošuškane kupe, razdrmani dimnjaci, neuklonjene zastarjele antene, rasušene škure i podbula žbuka.

Kako sve ovo predstavlja opasnost za prolaznike, kao i za korisnike tih zgrada, potrebno ih je proglasiti opasnošću za ljudske živote te ih tako i tretirati. Komunalni redari trebaju prijaviti svaku ovu opasnost vlasnicima/korisnicima zgrada gdje su uočene i dati im primjereni rok od 7 dana da uklone opasnost. Ako to ne urade, komunalno redarstvo će dati nalog koncesionaru da to uradi na teret vlasnika/korisnika.

Gdje je moguće, uvažavat će se fantomske 'konzervatorske smjernice', ali kako se radi o smjernicama (bez izvršne snage), opasnost će se otkloniti na najbliži mogući učinkoviti način, o trošku vlasnika, hitno. Iznimno, ako nije moguće utvrditi vlasništvo, troškove će snositi Grad iz sredstava koje Odsjek za SGJ bahato rasipa na neprovedive projekte i ugradnju liftova u uređene prostore do tri kata ili neizvedive šetnice koje nikome ne trebaju.

Potrebno je redefinirati način financiranja održavanja SGJ. To nije predmet Odluke o komunalnom redu, ali je značajan element u ostvarivanju nekih njenih odredbi.

- ČISTOĆA: Čistoća je neslužbeno dobila nalog da sve kante i kontejnere ukloni i da korisnicima dostavi kontejnere i kante (ali ne i vreće) koji će se smjestiti u okućnice i privatne prostore korisnika. Ova odluka trebala bi doći od Gradskog Vijeća i trebala bi se temeljiti na mišljenu i podacima stručnjaka za urbanizam i upravljanje otpadom – temelji li se? Ako je potkrijepljena relevantnim podacima i stručnim obrazloženjima, onda bi trebala citirati tu stručnu argumentaciju i imati oblik odluke GV. Ako bi se takva odluka donijela, onda odredbe u poglavlju III

. Prijedloga nacrta treba uskladiti s odredbama koje slijede takvu odluku i ispraviti greške poput izraza „reciklirani otpad“ kojeg treba zamijeniti s izrazom „razvrstani otpad“ u članku 79. Ovdje se izgleda radi o direktivama EU i globama kojima nam prijete za ne usklađivanje s njima. Unatoč tome, SGJ, kao veoma specifična zona treba biti izuzeta iz ovih odredbi koje vrijede za ostatak svijeta.

Nepostojanje prometnica, dostatnog prostora za prikupljanje razvrstanog otpada i zagušenost pješačkih koridora samo su neke od tih specifičnosti koje SGJ izdvajaju od ostatka Grada. Na gradskoj upravi leži odgovornost da uskladi ovo izuzeće s pozitivnim hrvatskim i europskim propisima.

- PROVOĐENJE POSTUPKA DONOŠENJA ODLUKE Postupak provođenja internetskog javnog savjetovanja o Prijedlogu nacrta komunalne odluke zlonamjerno je usmjeren na smanjivanje broja prispjelih primjedbi i prijedloga. Ovaj postupak bi baratao isključivo s pojedinačnim primjedbama, čime se minorizira njihova važnost, omogućavajući gradonačelniku da ih omalovaži i ignorira.

Ovo je neprihvatljivo, pa inzistiramo na tradicionalnim metodama sudjelovanja u javnoj raspravi. Te metode obuhvaćaju prihvaćanje i obrađivanje pismenih predložaka neovisno o formatu, primjedbi izjavljenih vijećnicima i tajniku gradskih kotara, opet neovisnih o formatu, zapisnike udruga i građanskih inicijativa, te zapisnike javnih okupljanja, rasprava, tribina, okruglih stolova i sl. na kojima su iznesene primjedbe i prijedlozi za formuliranje Odluke o komunalnom redu.

U duhu ove primjedbe, potrebno je naglasiti da su gornji zahtjevi rezultat konzultacija vijećnika GK Grad sa svojim biračima, njih preko 4,500 kao i s njihovim gostima, te djelatnicima koji rade u SGJ, pa ih je još bar dva puta toliko. To znači da ovi zahtjevi predstavljaju stav tisuća i tisuća ljudi samo u SGJ, kojima je stalo do uvođenja komunalnog reda u Splitu. Stoga smatramo da ovi zahtjevi nisu za raspravu – njih Grad naprosto MORA USVOJITI!

Također inzistiramo da svi Pravilnici i Odluke koji postoje ili ih se treba tek donijeti, a spominju se ili se na njih pozivaju odredbe Prijedloga nacrta odluke o komunalnom redu, moraju biti sastavnim dijelom materijala koji su ponuđeni javnosti na javnu raspravu.

Tu spadaju Pravilnik o radu redarske službe, Odluka o prijevozu putnika i robe u SGJ,  Odluka o dozvoljenoj buci u SGJ, Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,  Pravilnik o nenamjenskom korištenju javnih površina, Pravilnik o održavanju čistoće u SGJ...

Svi ovi pravilnici i odluke trebali bi maksimalno prenijeti nadležnost nad komunalnim redom u ruke gradskih redarstvenih službi, rasterećujući neefikasne državne službe poput Građevinske inspekcije, Sanitarne inspekcije, Carine, Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i MUP-a.

To bi bio pravi znak transparentnosti u koju se svi kunu, decentralizacije, koja je rado na usnama političara ali nikako da se pretvori u stvarnost, kao i istinski znak uvažavanja demokracije. Ovi zahtjevi uistinu su glas naroda. Oblikovali su ih ljudi koji su ugroženi, pa je svejedno kojeg su političkog, vjerskog ili svjetonazorskog opredjeljenja.

Ovo je glas protiv ugostiteljskog terora, neučinkovitosti države i politikantstva. Iza njih stoji razum i temeljne ljudske potrebe, a ne politika i diktatura vladajućih koji se ne rukovode razumom, već političkom pripadnošću i partijskom stegom.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
21. rujan 2023 19:07