StoryEditorOCM
SplitKOSTUR IZ ORMARA

Otkrili smo dugogodišnji grijeh nečinjenja službi oko Marjana. Ovo bi moglo pokrenuti lavinu imovinskih problema u park šumi. Što radi Odvjetništvo?

25. siječnja 2021. - 14:34
Ako pretvorba dotadašnjeg društvenog vlasništva nad park-šumom nije izvršena sukladno zakonu, bit će problema i s uknjižbamaAnte Čizmić/Cropix

Zašto se Županija od 1994. godine nije upisala kao vlasnik zemljišta unutar zaštićene zone Park-šume Marjan?

Biste li vi, čitatelju, znajući da imate tako vrijednu nekretninu, više od četvrt stoljeća odgodili ili zaboravili upisati svoje vlasništvo nad prirodnim bogatstvom? Regionalna vlast je to propustila napraviti.

Prema mišljenju Državnog odvjetništva (DORH) koje je u lipnju prošle godine poslano Županijskom državnom odvjetništvu (ŽDO) u Splitu, nedvosmisleno je napisano da je za vlasnički status nekretnina unutar zaštićenih dijelova prirode, pa tako i park-šuma, mjerodavan članak 40. Zakona o zaštiti prirode iz 1994. godine, što znači da su vlasnici takvih "zelenih bisera" – županije.

Dvije godine kasnije, na snagu je stupio Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine sukladno kojem su pojedine osobe postale vlasnici parcela do tada upisanih kao društveno vlasništvo unutar zaštićene zone Marjana, a 1996. stupio je na snagu i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na temelju kojeg su također pojedini građani postali vlasnici dotad društvenog zemljišta u park-šumi.

Da se Županija upisala još 1994. godine na sve parcele u zaštićenoj zoni i stavila zabilježbu da se ne podnose nikakve izmjene do pretvorbe društvenog vlasništva, upitno je koliko bi danas bilo "privatnika" na Marjanu. Naime, ako je suditi po članku 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme bivše SFRJ, propisana naknada za imovinu oduzetu prijašnjim vlasnicima u načelu je isplata u novcu ili vrijednosnim papirima, a iznimno u naravi (zemljištem op. a.).

Nadalje, u članku 55. istog zakona stoji kako se ne vraća u vlasništvo i posjed imovina čijim bi se vraćanjem okrnjila prostorna cjelovitost, odnosno namjena uporabe. Ako uzmemo u obzir da je zaštićena zona park-šume proglašena još 1964. godine, a granice su konačno utvrđene 1988., još od tada sva zemljišta unutar te zone se mogu gledati kao prostorna cjelina.

No tereni su se unutar takve cjeline "vraćali", a Županija se sve te godine nije upisala kao vlasnik. Pitanje vlasništva nametnulo se tek četvrt stoljeća nakon što je već bilo riješeno, i to kada se pokušalo otkriti tko je zapravo nadležan za rješavanje problema.

image
Mišljenje DORH-a smo i mi dobili u srpnju prošle godine, ali ono još nije stiglo do Županije
Duje Klarić/Cropix

Sada vas, dragi čitatelji, molimo za još malo strpljenja kako biste nastavili čitati ovu "šumu" podataka. Stvar je komplicirala pretvorba prava vlasništva zaštićenih dijelova prirode u društvenom vlasništvu koja je uređena s dva zakona, ali su nedoumicu "raspleli" u DORH-u zaključivši da se pitanje vlasništva treba tumačiti sa svrhom i ciljem, a ne strogo gramatički.

Naime, Zakonom o šumama iz 1990. godine izvršena je pretvorba tako što su šume, barem onaj dio koji nije u privatnom vlasništvu, postale – državne. Kasniji Zakon o zaštiti prirode, već spomenuti iz 1994., propisao je, pak, da nacionalni parkovi i parkovi prirode postaju vlasništvo RH, dok se zemljište unutar granica ostalih zaštićenih dijelova prirode, u koje spadaju i park-šume, prenosi u vlasništvo županija.

Na kraju su zaključili kako se spomenuti članak 40. odnosi na sve nekretnine koje su inače bile u društvenom vlasništvu još prije 1990. godine kada je stupio na snagu Zakon o šumama kojim je izvršena pretvorba šuma. U suprotnom, navode iz DORH-a, to bi značilo da bi članak 40. iz Zakona o zaštiti prirode bio bez ikakve svrhe te da se tim zakonom više ne bi imalo što pretvarati, jer je pretvorba šuma ranije izvršena, što očigledno zakonodavac nije mislio.

Kada znamo da su parcele unutar zaštićene zone Marjana bile društvena imovina, a od 1994. su trebale postati županijske, nameće se pitanje kako se onda Grad upisao na 115 hektara park-šume? Upravo to pitanje uputili smo ŽDO-u.

– Što se tiče upisa prava vlasništva Grada iz 1997., taj postupak je proveo Općinski sud u Splitu, a ne Županijsko državno odvjetništvo ni Općinsko državno odvjetništvo, niti je ono dalo bilo kakvu izjavu koja bi mogla biti osnova za upis prava vlasništva Grada – naveli su u odgovoru.

Naime, Grad je još 1997. postao vlasnik većeg dijela Marjana, ali je tek koncem 2020. uspio uskladiti posjedovno i vlasničko stanje nad 115 hektara šume unutar zaštićene zone i tako postao vlasnik, što se narodski kaže – jedan kroz jedan. U daljnjem odgovoru ŽDO-a se nameće još jedan problem.

Navode da su imali dilemu koji je propis pretvorbeni za park-šumu u društvenom vlasništvu u konkretnoj situaciji.

– Odgovor na to pitanje dao je DORH, da je pretvorbeni propis Zakon o zaštiti prirode (već spomenuti propis iz 1994., op.a.). Prihvaćajući navedenu argumentaciju Županijsko državno odvjetništvo ne može više poduzimati pravne radnje radi upisa ili ispravke zemljišnoknjižnog stanja u odnosu na Park-šumu Marjan.

To može samo onaj tko za to ima legitimaciju, u konkretnom slučaju onaj tko je pravo vlasništva zemljišta unutar granica zaštićenih dijelova prirode (park-šume) stekao na temelju zakona – odgovorili su, a pravo vlasništva zemljišta ima – Županija.

Sada stvari postaju puno jasnije. Budući da Županija nije upisana ni na jedno zemljište u zaštićenoj zoni Marjana, upitali smo ŽDO je li zakonito obavljena pretvorba društvenog vlasništva u vlasništvo Grada i drugih pravnih i fizičkih osoba na zaštićenom dijelu prirode, ali još uvijek nismo dobili odgovor na to pitanje.

Upravo je to ključno pitanje, jer ako pretvorba nije izvršena sukladno zakonu, takav odgovor može izazvati lančanu pojavu problema zbog upisa vlasništva koja su se događala tijekom posljednjih 26 godina. Upitali smo i Županiju što planiraju poduzeti kako bi upis vlasništva na marjanska zemljišta bio usklađen sa Zakonom o zaštiti prirode iz 1994. godine, a sukladno mišljenju DORH-a i ŽDO-a, odgovorili su da će Županija postupiti sukladno važećim propisima i poduzeti potrebne radnje "kad službeno zaprimi mišljenje DORH-a".

Odgovor DORH-a smo elektroničkom poštom proslijedili Županiji, u njegovu posjedu smo od srpnja prošle godine, ali regionalna vlast još uvijek čeka da ga DORH njima službeno uputi.

Koje su to radnje koje će Županija poduzeti kada i ako dobiju mišljenje DORH-a i ŽDO-a? Može li se poništiti svaki povrat društvene imovine privatnim vlasnicima i njihovim nasljednicima?

Riječ je o imovini koja je naša prirodna baština, parcelama unutar jedinstvene cjeline zaštićene zone park-šume, koje su povratom dotadašnje društvene imovine dijelom predane i privatnim vlasnicima, a cijelo ovo vrijeme su trebale biti vlasništvo Županije. U ovoj priči se ne smije izostaviti pasivna uloga DORH-a i ŽDO-a.

Od srpnja prošle godine njihovo mišljenje o pitanju vlasništva nad Marjanom došlo je u posjed novinara, ali ne i odgovornih županijskih tijela. Podsjetimo, zadatak DORH-a je da poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava, a Ustavom su dužni štititi prirodna i kulturna bogatstva. Kako ih je DORH u ovom slučaju zaštitio?

‘Htjelo se što više zaštititi prirodne bisere‘

U radu koji je napisao doc. dr. Jadranko Jug, sudac Građanskog odjela Vrhovnog suda, a u kojem se obrađuje pretvorba društvenog vlasništva na stvarima sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, osvrnuo se i na zemljišta unutar zaštićenih dijelova prirode te spomenuti ključni članak 40. Zakona o zaštiti prirode kojim zaštićena zona Park-šume Marjan pripada – Županiji.

– Očigledno se tim zakonom htjelo što veći broj zemljišta u dijelovima prirode pod najvišom zaštitom staviti u vlasništvo države kako bi ta zaštita bila što učinkovitija, a time je izvršena i njihova pretvorba prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – napisao je doc. dr. Jug, a slično se u svom mišljenju očitovao i DORH o Marjanu, no to i takvo mišljenje očito još nije stiglo do Županije koja je, po svemu sudeći, trebala, ali nije čuvala svoje vlasništvo.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
10. lipanj 2023 14:06