SplitZidam kuću trokatnicu

Odluka o novom komunalnom doprinosu poskupjela izgradnju objekata na rubnim dijelovima Splita! Samo jedan političar se usprotivio ovakvom potezu

Piše Linda Perić

Graditi kuću na Mejašima, Sirobuji, Neslanovcu ili u Žrnovnici bit će skuplje nego što je dosad bio slučaj, barem kad su doprinosi u pitanju. Naime, cijena stambene izgradnje u četvrtoj i petoj gradskoj zoni značajno je skočila nakon usvajanja nove Odluke o komunalnom doprinosu, koja propisuje kako cijene moraju biti iste bez obzira na namjenu prostora, bila ona stambena, poslovna ili proizvodna.

Dok su u prve tri zone koje obuhvaćaju uži i širi centar grada (od Varoša i Meja do Pujanki, Brda i Visoke, op.a.) cijene komunalnog doprinosa i dosad bile identične bez obzira na namjenu objekta, u četvrtoj i petoj zoni to nije bio slučaj. Dosad se, naime, za kvadrat stambenog prostora na Neslanovcu, Mejašima, Kamenu, Sirobuji, Šinama i Stobreču plaćalo 76,06 kuna po kubičnome metru, dok je za objekt poslovne namjene cijena bila značajno veća i iznosila je 117,55 kuna.

Sad je ta cijena izjednačena i iznosi 97 kuna po kubičnome metru, čime su itekako pogođeni graditelji stambenih prostora u ovom dijelu grada. Koliko će njih konkretno "koštati" spomenuta promjena, izračunao je naš sugovornik Tonći Blažević, predsjednik splitskog HSLS-a, jedini koji je na Gradskom vijeću negodovao protiv usvajanja nove Odluke o komunalnom doprinosu.

– Primjera radi, za kuću od nekih tisuću kubika na Neslanovcu, vlasnik će, umjesto 76.000 kuna komunalnog doprinosa, što je dosad bio slučaj, morati platiti 97.000 kuna, budući da je cijena veća za 21 kunu po kubičnome metru. U petoj zoni, koja uključuje Žrnovnicu, Srinjine, Sitno Donje i Sitno Gornje, te Slatine, razlika je još veća. Umjesto 55.000 kuna, koliko se dosad tamo plaćalo komunalnog doprinosa za kuću od tisuću kubika, ovaj namet se sada penje na 78.000 kuna, što je čak 23.000 kuna više. Smatram da se radi o stravičnom nametu za stanovnike rubnih dijelova Splita. Jesu li oni možda neprijatelji grada?! Pa, većina ih još uvijek ni kanalizaciju nema – protestira Blažević.

Naš je sugovornik, kako navodi, svjestan da se spomenuta odluka trebala uskladiti s važećim zakonima RH, sukladno kojima više nije moguće po pojedinim zonama imati različite cijene ovisno o namjeni prostora, no to se, prema njegovu mišljenju, moralo i moglo učiniti drukčije.

– Stalno nas se "napucava" s velikim pričama o mostovima, tunelima, master-planovima i slično, a poklekne se na onome što tišti "obične" ljude. Pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Damir Ordulj kaže kako je zbrojio sve tri tarife u četvrtoj i petoj zoni, podijelio s tri i tako dobio cijenu po kubiku. Pa, to je nonsens! Kao vijećnik sam reagirao na sjednici, ali sam uvidio da baš nitko od kolegica i kolega uopće nije uočio što se ovim ljudima radi. Dapače, jedan gradski vijećnik koji živi u četvrtoj zoni tražio je da promptno izglasamo novu odluku...

Sve priče o pronatalitetnoj politici Grada Splita s ovim su pale u vodu. Ne znam želi li gradonačelnik Andro Krstulović Opara i njegovi suradnici da se mlade splitske obitelji iseljavaju u Omiš, Split ili Dugopolje... Smatram, naime, da je ovo skrivena pljačka onih koji žele graditi na svom zemljištu ili kupiti teren s građevinskom namjenom izvan centra grada – ističe naš sugovornik, kojeg pitamo što on predlaže u rješavanju ovog problema.

– Prvo što ću na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća napraviti jest da ću zatražiti analizu na godišnjoj bazi, da vidimo, dakle, koliko se građevinskih dozvola uopće izda u četvrtoj i petoj zoni i koliko se to naplati. Već sad sam siguran da cijenu možemo vratiti na onu koja je prije vrijedila za stambene objekte. Na taj način bismo potaknuli i gradnju poslovnih i proizvodnih prostora u spomenutim zonama. To je jedino ispravno rješenje; takvu bih odluku donio da sam ja gradonačelnik – kaže Tonći Blažević.

 

#SPLIT#TONćI BLAžEVIć#KOMUNALNI DOPRINOS