StoryEditorOCM
Splitkako sanirati šumu?

Javna ustanova želi teškom mehanizacijom probiti kilometre traktorskih vlaka na Marjanu, županijska pročelnica uznemirena: To je nečuveno, ja ću na to reagirati!

27. siječnja 2019. - 23:40

Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan raspisala je javnu nabavu za “Pripremne radove - izradu traktorskih vlaka privremenog karaktera unutar zaštićenog područja park-šume Marjan”. S PDV-om procijenjena vrijednost nabave je oko 600.000 kuna. Onaj koji bude odabran morat će dovesti mehanizaciju na Marjan. Traže se “minimalno dva rovokopača s hidrauličkim čekićem” i stroj “bobcat za planiranje i razastiranje materijala”.

U Javnoj ustanovi za upravljanje park-šumom nezakonito su spremali agresiju na Marjan! Zahvati su uključivali krčenje strojevima, razbijanje stijena, izmjenu konfiguracije terena...

Šumske vlake trebale bi biti široke 2,5 metara. Radovi bi uključivali “razbijanje stijenske mase u poprečnom profilu vlake uz upotrebu hidrauličkog čekića te razastiranje tog materijala duž šumske vlake” u dužini od 3 kilometra. Na 4 kilometra strojevima bi se radile vlake u polučvrstom mješovitom tlu, a materijal bi se razastirao preko vlake. Na 5 kilometara zemljanog tla ne bi trebalo koristiti hidraulički čekić, a također bi se razastirao materijal duž vlaka. Samo za dva kilometra “neće biti potrebno izvoditi nikakve građevinske zahvate zbog povoljnih reljefnih karakteristika terena”.

Iz Javne ustanove su govorili kako je riječ o privremenim vlakama, no iz opisa projekta uočljivo je da se radi o zemljanim radovima, razbijanju kamenja, nasipavanju trasa, stoga ne bi trebalo čuditi ako bi postale, kako se to ovdje kaže, “trajno privremene” šumske prometnice.

Prema pozivu na dostavu ponuda ispada da bi se radilo 14 kilometara vlaka. No, u projektu izrade traktorskih vlaka stoji da je potrebno napraviti 15 kilometara, “od čega je 8,5 km položeno na već postojećim putevima i stazama, dok je 6,8 km duljine položeno u šumskom bespuću”.

Rečeni projekt u podnaslovu se naziva “Dopuna projekta traktorskih vlaka sukladno dopisu privremene pročelnice Marije Vuković d.i.a.”. Potpisuje ga inženjer šumarstva Ivan Ljubić iz Javne ustanove, u njemu se napominje da će se na nekim dijelovima “izvoditi radovi razbijanja pojedinih stijenja ili kamenih blokova, te razastiranje i planiranje tog materijala duž poprečnog profila traktorske vlake”.

Međutim, županijska v.d. pročelnica za zaštitu okoliša Marija Vuković ostala je šokirana kad smo je upitali je li ona dala takve naputke.

- To je nečuveno, ja ću na to reagirati! Prvi put u svom životu to doživljavam, a ne radim malo. Ja nisam radila projekt, niti sam rekla da se on može konzumirati, odnosno koristiti kao podloga za izvođenje šumskih vlaka - objašnjava nam vidljivo uznemirena v.d. pročelnica.

- U prvom dopisu koji je poslala Javna ustanova bilo je predviđeno razbijanje stijena, prosjeci, zaravnavanje terena. Mi smo izričito rekli da je to zahvat u prostoru i kao takav ne može ići. Za to treba lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta i treba biti predviđeno važećim prostornim planom Grada Splita. Upućivali smo ravnatelja na Zakon o šumama, gdje piše da šumske vlake nisu zahvat u prostoru. Ako nisu, onda se ne izvodi ono što su definirali kao vlake - napominje Vuković.

- Onda je on mijenjao zahtjev i rekao da neće izvoditi zahvate. Ako nešto nije zahvat prema Zakonu o prostornom uređenju i pravilniku o jednostavnim građevinama, onda ne treba naše dopuštenje. Ali, njemu nije jasno što su vlake, a što prometnice. Ne može se na mene izvlačiti. Ravnatelj hoće provući kroz vlake ono što smo mi rekli da ne može. Javnost zavarava, svjesno ili nesvjesno, jer nigdje nisam rekla da su to zahvati za koje može dobiti dopuštenje. Jer bismo ga poslali na lokacijsku dozvolu - objašnjava pročelnica.

Što na sve kaže ravnatelj Javne ustanove Damir Grubšić, nismo doznali, jer se nije javio na mobitel. Zanimljivo da je na nedavnoj "presici" novinarima govorio drugačije. Naime, postavljeno mu je pitanje hoće li koristiti stroj za mljevenje kamena u slučaju neprohodnih područja.

- Zašto bih mljeo kamenje, ne radim cestu? Cesta se radi prema općim tehničkim uvjetima za rad na cestama, ja ne radim cestu. Radim vlaku - uvjeravao je Grubšić.

U uvjetima natječaja za radove na Marjanu traži se da firma ima minimalno jednog inženjera šumarstva ili inženjera građevinarstva, jednog šumarskog tehničara ili jednog građevinskog tehničara. Reklo bi se da je Grubšić kao diplomirani inženjer građevine ovdje svoj na svome. Ali, Vuković ponavlja da se bez dozvola ovakvi radovi ne mogu izvoditi.

- Jednom građevinskom inženjeru bi trebalo biti jasno što je zahvat u prostoru i što je izvođenje radova. Po njemu bi trebalo čitav Marjan razorati, on bi to baš po građevinski. Mene ne zanima koliki će njegovi troškovi biti, zanima me da šuma dalje ne oboli. To je najvažnije. I da se šumu sanira na način da Marjan ostane ono zbog čega je proglašen park-šumom. Marjan bi na taj način oranja, kopanja, sječe i razbijanja izgubio svojstvo zbog čega je zaštićen po Zakonu o zaštiti prirode - upozorava Marija Vuković.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
06. lipanj 2023 09:04