Splitpoštovati struku

Inicijativa JavnoST uputila Banovini prijedlog za uređenje plaže Kaštelet

Piše PSD
11. prosinac 2017. - 10:22

Splitske udruge okupljene u inicijativu JavnoST (AAA, DAS, Društvo Marjan, Get, GIST, HULU, Kvart, Teserakt) uputile su Gradu Splitu prijedlog za buduće uređenje plaže Kaštelet.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

povodom početka uvođenja komunalnog reda na području Grada Splita, napose uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina s plaže Kaštelet, predlažemo daljnje postupanje u cilju uređenja spomenute plaže.

Uzimajući u obzir da se plaža nalazi unutar zaštićenog dijela prirode Park šume Marjan i unutar Kulturno-povijesne cjeline Meje u kojoj je zabranjena izgradnja novih građevina, predlažemo, sukladno članku 72. GUP-a Splita (Sl. glasnik Grada Splita 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14), raspisivanje urbanističko - arhitektonskog natječaja za uređenje i urbano opremanje plaže Kaštelet.

Za područje obuhvata natječaja člankom 72. GUP-a, predviđeno je:,

- na nasutom dijelu omogućava se održavanje šljunčanog nasipa na obalnoj liniji, uređenje platoa sadnjom visoke vegetacije, uređenje pješačkih, sunčališnih i rekreacijskih površina, te postavljanje tuševa i kabina za presvlačenje, garderoba i sanitarnih čvorova.

Cilj natječaja je dobivanje idejnog rješenja kojim će se cjelovito sagledati područje plaže Kaštelet. Rješenje bi trebalo sadržavati:

- rekonstrukciju zakonito izgrađenog objekta površine 38 m2 
- dizajn i poziciju još jednog ugostiteljskog objekta površine do 12 m2 s     pripadajućim terasama, sanitarnim čvorovima i kabinama za presvlačenje;
- krajobrazno uređenje cjelokupnog obuhvata;
- urbanu oprema (klupe, koševi za smeće, rasvjetna tijela i sl.);
- obradu završnih ploha terena;
- rješenje pješačkog i biciklističkog prometa te prometa vozila u kretanju i     mirovanju.

Također, predlažemo da se po uzoru na anketu za uređenje žnjanske plaže provede anketa i za Kaštelet. Anketa bi, osim dobivanja povratne informacije kakvu plažu građani žele, poslužila i za upoznavanje građana s posebnim mjerama zaštite koje vrijede za to područje.

Predloženi pristup koji uključuje javnost, poštuje pravila struke i zakonske odredbe je najsigurniji model po kojem se mogu rješavati nagomilani problemi u Gradu. S nestrpljenjem očekujemo nastavak započetog uvođenja reda, u čemu su udruge okupljene u inicijativu JavnoST spremne pružiti aktivnu potporu.

Za ovaj slučaj aktivnu potporu možemo dati kroz volonterski tim Društva arhitekata Splita koji može izraditi stručne natječajne podloge kao donaciju Gradu.

#SPLIT#KAšTELET