StoryEditor
Splitplaža kao predmet smutnje

Crna jama na Benama teče: najvažnije je da Sapunar ispunjava financijske obveze, o eventualnim kaznama i svemu ostalom - nakon sezone

Piše Gabrijela Radanović
13. kolovoza 2018. - 21:48
Stipa Čogelja

Krajem srpnja smo na adresu elektroničke pošte Stipi Čogelji, privremenom pročelniku županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, poslali fotografije nereda na Benama, prepunih koševa za smeće, nefunkcionalnih sprava za dječju igru, oštećenih klupa, nakupina smeća i razbacanih ležaljki. Odgovor nismo dugo trebali čekati.

– Poslali smo im upozorenje i ako se stanje već od sutra ne sredi, kažnjavat ćemo ih u iznosu od pet posto od ukupne koncesijske naknade obračunate za proteklu godinu – kazao je tada za naše dnevne novine, što znači da bi tvrtka Igora Sapunara, nećaka Željka Keruma i sina Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine, koja upravlja kupalištem na Benama, u slučaju da je došlo do kažnjavanja trebala platiti 11 tisuća kuna dnevno zbog nepoštovanja propisanih odredbi u Odluci o davanju koncesije.

Kerum konačno priznao on što smo svi znali: I novu koncesiju za Bene držim ja, ali koalicija s HDZ-om nema ništa s tim!

Kako je jedna od propisanih odredbi sanacija sabirne jame i zbrinjavanje otpadnih voda, ponovno smo upitali Stipu Čogelju hoće li početi kažnjavati koncesionara, koji nije sanirao septičku jamu u zadanom roku od 60 dana.

– Kako se navedena mikrolokacija vodi kao park-šuma, sukladno svemu navedenom zatražene su suglasnosti javnopravnih tijela. Također, rok je ušao u ljetnu sezonu i zabranu radova. Čim se suglasnosti dobiju i sezona prođe, radovi će biti izvedeni – pisalo je u odgovoru.

Jeste li datum izdavanja koncesije pomnožili sa 60 dana i već tada shvatili da do sanacije septičke jame neće doći u zadanom ili propisanom roku? Zašto koncesionaru niste zabranili rad dok se ne ispune svi uvjeti koji su jasno napisani u odluci o davanju koncesije u uvali Bene?

– Rokove je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju posebnih uvjeta Park-šume Marjan. Nažalost, donošenje odluke poklopilo se s turističkom sezonom. Poklopilo bi se da smo čekali i zadnju ljetnu sjednicu Županijske skupštine jer na datum izdavanja suglasnosti Ministarstva nismo mogli utjecati – odgovorili su iz županijskog Upravnog odjela za pomorstvo i turizam.

 

Hoće li se koncesionaru zbog nepoštovanja obveza naplatiti dnevna kazna? Smeće, prepune kante i razbacane ležaljke bile su razlog zbog kojega ste zaprijetili kaznom. Je li dovoljan razlog potkapacitiranost ili tehnička neispravnost sabirne jame?

– Ugovorna kazna se obračunava i bit će prijavljena u Registar koncesija. Pisanim putem obratit ćemo se Ministarstvu koje je izdalo posebne uvjete i utvrditi je li do kršenja došlo zbog objektivnih okolnosti. Ako nije, obračunat će se ugovorna kazna za cijeli period. Naravno, prije obračuna mora postojati, kako ste i sami naveli, primjereni rok za otklanjanje i pisani poziv davatelja koncesije – odgovorili su iz Županije.

Izjava "kako ste i sami naveli" odnosi se na članak 9. Odluke o davanju koncesije, u kojem stoji: "... za slučaj da ne ispunjava preuzete i propisane obveze, Davatelj koncesije pozvat će ga (koncesionara, op.a.) na uredno izvršenje obveze, odnosno otklanjanje nepravilnosti u njegovom poslovanju na pomorskom dobru, ostavljajući mu primjeren rok radi ispunjenja, koji ne može biti kraći od tri dana, osim u slučajevima kada je ugrožena sigurnost korisnika pomorskog dobra, ili u drugim opravdanim slučajevima, kada rok za ispunjenje ne može biti kraći od četiri sata. U slučaju da koncesionar ne izvrši ugovornu obvezu u ostavljenom roku, smatra se da je u zakašnjenju, te je u obvezi isplatiti Davatelju koncesije ugovornu kaznu, u visini od pet posto ugovorene, odnosno, ponuđene koncesijske naknade...."

Na kraju posljedica može biti i oduzimanje koncesije. No, u odgovorima je ključno da koncesionar "uredno izvršava financijske obveze preuzete iz ugovora o pristupu u dugu, te obveze iz ugovora o koncesiji".

Kad smo se malo "pravili ludi" i upitali kako je moguće da koncesionar, tvrtka "National", ispunjava obveze iz ugovora ako sabirna jama nije sanirana u roku od 60 dana – odgovorili su:

– Koncesionar ispunjava financijske obveze iz ugovora o pristupu dugu i ugovora o koncesiji.

#MARJAN#BENE#ŽELJKO KERUM#STIPE ČOGELJA#IGOR SAPUNAR

Izdvojeno

04. lipanj 2020 08:30