Splitzaštićeno područje

Čikotić prikupio 18 potpisa za tematsku sjednicu o upisu posebnog pravnog režima Park-šume Marjan: Prošlo je više od 50 godina, a još uvijek nije upisana u zemljišne knjige

Piše G. Radanović

Tijekom današnje sjednice lokalnog parlamenta, Most-ov vijećnik Ante Čikotić prikupio je 18 potpisa koji su dovoljni za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća, a na kojoj bi se raspravljalo o upisu posebnog pravnog režima zaštićenog područja “park-šuma” u katastar i zemljišnu knjigu za sve čestice u obuhvatu Park-šume Marjan.

Most-ovi vijećnici su predložili da se na sudjelovanje u raspravi pozovu predstavnici Državne geodetske uprave,  Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

U obrazloženju stoji da evidentiranje posebnog pravnog režima park-šume na zemljištu znači postupak u kojem se katastarskoj čestici pridružuje podatak o posebnom pravnom režimu, što do danas nije urađeno za područje Park šume Marjan.

- Upis posebnog pravnog režima za čestice u PŠ Marjan u zemljišne knjige može se usporediti s upisom novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih. To je osnovni korak u zaštiti nekog područja te znači podvrgavanje vlasnika određenim ograničenjima u odnosu na korištenje, uporabu i raspolaganje istog. Prošlo je više od 50 godina od proglašenja zaštite PŠ Marjan, a park-šuma još uvijek nije upisana u zemljišne knjige. Sve dok se Park šuma Marjan ne upiše u zemljišne knjige ostaje otvorena mogućnost mešetarenja tim područjem. Jedno je verbalno zaklinjati se na Marjan i njegovu zaštitu, a drugo je tu zaštitu i stvarno provesti u djelo - pojasnio nam je Ante Čikotić, Mostov vijećnik.

Tako se sad, kako nam je kazao, otvara i mogućnost sječe na 37.000 kvadrata park-šume upravo zbog propuštenog upisa park-šume u zemljišne knjige o čemu je nedavno pisala i Slobodna Dalmacija. 

Sprema li nam se gradnja na Marjanu?! Vlasnici dobili dozvolu za krčenje na svojim parcelama

- Dolazimo do apsurda da JU preko izrađivača Programa gospodarenja stvara mogućnost legalne sječe šume u zaštićenom području u kojem je temeljni fenomen šuma i koji je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen za pošumljavanje već dugi niz godina. Umjesto da se kroz upis posebnog pravnog režima štiti šuma kao temeljni fenomen park-šume time se omogućava sječa šume i privođenje svrsi poljoprivrednog zemljišta koje se izmjenom prostorno-planske dokumentacije može pretvoriti u građevinsko područje - zaključio je Čikotić.

#MARJAN#SPLIT#MOST#GRADSKO VIJEćE SPLIT#ANTE čIKOTIć