Otvoreno morePRIJAVE NAJKASNIJE DO 20. OŽUJKA

Natječaj za izbornika reprezentacije lova na veliku ribu

Piše HSSRM
23. veljača 2017. - 13:11
RIBOLOV

Odlukom donesenoj na 04. sjednici Izvršnog odbora Hrvatski savez za sportski ribolov na moru raspisuje:
NATJEČAJ ZA MJESTO IZBORNIKA (2017.-2019. godina) reprezentacije lova na veliku ribu.

Temeljem Pravilnika o radu hrvatskih reprezentacija članak 12., uvjeti za izbornika su:

-da je član je HSSRM
-da je imao status natjecatelja
-da se aktivno služi engleskim ili francuskim jezikom
-prednost imaju kandidati koji su do sada bili izbornici, treneri nacionalnih reprezentacija ili su kao natjecatelji nastupili na službenim međunarodnim natjecanjima
-da ne postoje zakonske prepreke za njegovo imenovanje

Pisane prijave dostaviti mailom na cfosa@ri.htnet.hr najkasnije do 20. ožujka 2017. godine