Auto motosavjetujemo

Mnogi se pitaju: treba li pri stajanju ručicu automatskog mjenjača prebaciti iz položaja D u N?

Piše AP

Mnogi se pitaju treba li prilikom stajanja na semafor ručicu automatskog mjenjača iz položaja D (drive) prebaciti u N (neutral).  U pravilu ne treba, nego se ručicu može ostaviti u položaju D, ali pritom i lagano pritisnuti kočnicu. Naime, tada pogonski mehanizam ostvaruje malu vučnu silu, čime se poboljšava početno ubrzanje i povećava učinkovitost automatskog prijenosnika snage te osigurava zadržavanje automobila na blagoj kosini, bez korištenja nožne ili ručne (parkirne) kočnice.

To vrijedi za zaustavljanja do minute. Ako automobil stoji minutu do dvije, nećete pogriješiti ako ručicu mjenjača prebacite iz D u N, premda nije nužno, ali ako je stanka dulja od dvije minute, ručicu je preporučljivo prebaciti iz položaja D u N, dakle u prazan hod. Pritom se odvaja (prekida) tok snage od motora prema mjenjaču (preko prijenosnika snage i diferencijala na kotače). Kad je automobil zaustavljen, a ručica automatskog mjenjača je u položaju D, blago (zanemarivo) povećava se statičko opterećenje prijenosa i motora te potrošnja goriva.

Kad se ručica automatskog mjenjača prebaci iz D u N, statička opterećenja i potrošnja goriva se smanjuju, ali prilikom uključivanja iz N u D nastaje dinamičko opterećenje (trzaj), koje je malo, ali je ipak štetnije od nuspojava u suprotnom slučaju. Ta preporuka vrijedi za sve koncepcije automatskog mjenjača: klasičnu s hidrodinamičkim pretvaračem momenta, robotiziranu s jednim tokom snage, robotiziranu s dva toka snage i dvostrukom spojkom (DSG, DCT…) te CVT, a zadržavanje ručice u položaju D najmanje smeta klasičnom automatskom mjenjaču.

Zaključak: Pri kraćem zaustavljanju ručicu automatskog mjenjača ostavite u položaju D, a iznimka je samo ako stojite duže i ako je mjenjač automatiziran (riječ je o robotiziranom klasičnom mjenjaču), DCG ili CVT…

Vrlo je važno znati ako izlazite iz automobila, čak i nekoliko sekundi (primjerice da provjerite ili uzmete nešto iz prtljažnika), ručicu automatskog mjenjača obvezno ubacite u položaj P (parkiranje) te povucite ručnu kočnicu ili aktivirajte električnu parkirnu kočnicu! U protivnom, automobil se može pokrenuti, s nesagledivim posljedicama.

#AUTO-MOTO#AUTOMATSKI MJENJAč