StoryEditor
Promo arhivVISOKA ŠKOLA „LOGOS CENTAR“ U MOSTARU

<strong>Studij zaštite na radu i zaštite od požara</strong>

Piše Diana Rajčić
8. rujna 2019. - 11:39

Studij Zaštite na radu i zaštite od požara na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru je pravo mjesto za obrazovanje i razvoj inženjera zaštite koji će završetkom studija svoju karijeru moći nastaviti kao ovlaštene osobe u tvrtkama i ustanovama, gdje će obavljati zadatke u području sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite radnog okoliša.

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Organizacija studija

Studijski program Zaštite na radu i zaštite od požara na Visokoj školi izvodi se kroz dva studijska smjera u trajanju od tri odnosno četiri godine:

Zaštita na radu, po završetku studija stječe se stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 180 ECTS odnosno 240 ECTS

Zaštita od požara, po završetku studija stječe se stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 180 ECTS odnosno 240 ECTS

Zaštita na radu

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

Sigurnost i zaštitu na radu mora provoditi inženjer zaštite na radu i to podrazumijeva: izradu akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini, izradu elaborata za ostvarivanje prava na staž osiguranja s uvećanim trajanjem, kao i reviziju istih, obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu, poslovi zaštite zdravlja zaposlenih, preventivni pregledi, ispitivanje opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd.), zradu uputstava za siguran rad, ispitivanja radne okoline, kemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti i dr.

Zaštita od požara

Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sustavima zaštite od požara. Posebni ciljevi programa su stjecanja znanja i vještina za:  analizu i ocjenu rizika od požara i eksplozija, razvoj i primjenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sustavom zaštite od požara i eksplozija, nadzor u sustavu zaštite od požara, ekspertizu požara i eksplozija, organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara, projektiranje i upravljanje kvalitetom sustava zaštite od požara, strateško planiranje i razvoj sustava zaštite od požara, permanentno obrazovanje i razvoj sustava znanja u području zaštite od požara, inovacijske aktivnosti i timski rad.

Inovativno i kvalitetno obrazovanje

Savladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovom studiju zasniva se na nastavnom planu i programu koji je u prilagođen praktičnom osposobljavanju budućih studenata za poslove u profesiji za koju se spremaju tijekom studija.

Potrebna znanja, vještine i tehnike studenti dobivaju tijekom nastave (predavanja i vježbe). Na taj se način velika pažnja daje povezivanju teorije i prakse, a sve u cilju lakšeg savladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje su se pripremali tijekom studija.

Inženjer sigurnosti i zaštite na radu može se zaposliti u: tvrtki kao stručnjak za zaštitu na radu, institutima koji obavljaju stručne zadaće s područja sigurnosti na radu ili protupožarne zaštite kao uslužnu djelatnost, osiguravajućim društvima, vatrogasnim organizacijama, tvrtkama koje su ovlaštene za izvođenje protupožarne zaštite, proizvodnim tvrtkama i drugim institucijama i organima državne uprave i lokalne samouprave.

Ako želite inovativno i kvalitetno obrazovanje koje studente priprema za tržište rada onda je studij Zaštite na radu i zaštite od požara na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru pravi odabir za vas. Postani student!

Visoka škola „Logos centar“ u Mostaru, Bišće polje bb,  88 000 Mostar

Telefon: +387 (0)36 445 800,  +387 (0)36 445 801, E-mail: info@logos-centar.com

Web: www.logos-centar.com, Facebook: https://www.facebook.com/LogosCentar/, Instagram: https://www.instagram.com/logoscentar/

Izdvojeno

06. srpanj 2020 06:03