Novosti Hrvatska

KREDITI U FRANCIMA

Udruga 'Franak': Građani su dobili sporove s još dvije banke!; Evo do kada možete tražiti nazad pretplaćene kamate, vremena je još jako malo...

KREDITI U FRANCIMA

Još dvije presude u korist potrošača kojima su svojedobno odobreni krediti u švicarskim francima obradovali su građane koji imaju taj problem i one koji će podnijeti tužbe protiv banaka.

Dvanaesti lipnja 2019. zadnji je dan za potraživanje preplaćenih kamata, nakon čega nastupa zastara potraživanja u skladu sa stavom Vrhovnoga suda RH, dok potraživanja tečajnih razlika zastarijevaju tek u lipnju 2023. godine.

Kako su izvijestili iz Udruge "Franak", Općinski sud u Zagrebu presudio je 8. svibnja 2019. da Addiko Bank d.d. mora vratiti ukupno 109.000 kuna preplaćenih kamata i preplaćenoga tečaja iz jednoga CHF konvertiranog kredita. Procjenjuje se da će na taj iznos biti zaračunato još najmanje 50.000 kuna zateznih kamata. Presudu je donijela sutkinja Tihana Cišper, koja je presudom utvrdila da su u konvertiranome CHF kreditu ništetne ugovorne odredbe kojima se utvrđuje obveza u valutnoj klauzuli CHF te ugovorne odredbe kojima se utvrđuje da će se kamatna stopa mijenjati odlukom banke te da aneksom iz konverzije CHF kredita nije otklonjena neravnoteža prava i obveza zbog ugovaranja nepoštenih odredaba o CHF valuti i promjenjivoj kamatnoj stopi. Nadalje, utvrđeno je da aneksom nije nadoknađena šteta u vidu preplaćenih kamata i preplaćenog tečaja, već je tim aneksom samo za ubuduće definiran ugovorni odnos i da se utvrđenje u presudi temelji na rješenju Vrhovnoga suda RH po reviziji Rev-2868/18 te na stavovima Suda Europske unije iz presude C-118/17.

- Jednom drugom presudom, i to pravomoćnom, 17. siječnja 2019. potvrđena je presuda protiv Karlovačke banke za jedan euro kredit kojom je Županijski sud u Varaždinu, stalna služba u Koprivnici, potvrdio da je Karlovačka banka d.d. s potrošačem ugovorila nepoštenu ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope u euro kreditu, pa zbog toga mora vratiti potrošaču tužitelju ukupno 25.000 eura plus pripadajuće zatezne kamate, koje će po našoj procjeni iznositi još najmanje 12.000 eura.

O prvostupanjskoj presudi po tome predmetu Udruga "Franak" već je ranije izvijestila javnost, i sada s velikim veseljem možemo potvrditi da je ta presuda pravomoćna - poručuju iz ove udruge, naglašavajući da su te presude potvrda svega onoga što Udruga Franak tvrdi i dokazuje već jako dugo, a to je činjenica da konverzijom CHF kredita potrošači nisu obeštećeni u skladu s pravom EU te im banke svima još duguju preplaćene kamate i preplaćeni tečaj iz CHF kredita uz pripadajuće zatezne kamate.

- Nepoštene kamatne stope ugovarane su u svim kreditima, bez obzira na valutu kredita, pa u skladu s time svi potrošači koji su ugovarali kredite prije 10. siječnja 2013., bez obzira na valutu kredita, imaju pravo dobiti sve iznose kamata koji su veći od iznosa ugovorenih na početku ugovornog odnosa, i još imaju pravo dobiti i pripadajuće zatezne kamate - tvrde u Udruzi "Franak".

Navode i da je očigledno da velika većina potrošača ne može stići na vrijeme tužiti i zahtijevati preplaćene kamate, no ostat će im dovoljno vremena za utuživanje tečajnih razlika do lipnja 2023.

U Udruzi se nadaju da je moguća i promjena stava Vrhovnoga suda RH o zastarama potraživanja, jer pravo EU ne poznaje zastaru potraživanja ako se utvrdi da su ugovorne odredbe iz potrošačkih kredita ništetne.

- U skladu s tim pravilom EU prava, svakako je očekivati da bi Vrhovni sud RH trebao revidirati svoja stara stajališta o zastarama potraživanja na temelju utvrđenih ništetnih pravnih poslova, odnosno ugovornih odredaba. No, prije nego se to dogodi, mi ne možemo prejudicirati buduće odluke koje u ovome trenutku nakon 12. lipnja nisu izgledne u korist potrošača koji su preplatili kamate. Zbog toga svatko tko želi sa sigurnošću zatražiti preplaćene kamate, mora tužiti najkasnije 12. lipnja ove godine, dok za tečajne razlike iz CHF kredita vremena ima sve do lipnja 2023. godine - kažu u Udruzi "Franak".

Naslovnica Hrvatska