Novosti Hrvatska

U boj, u boj, za narod svoj!

Sindikati pozvali Crkvu u borbu za radničku klasu: Tražimo od Kaptola da s oltara upozorava na društvenu nepravdu i potakne vjernike na aktivizam

U boj, u boj, za narod svoj!

Najjače sindikalne središnjice od HBK očekuju da jače proziva poslodavce zbog nepoštovanja radničkih prava, te da potiče vjernike na aktivizam i uključivanje u sindikat

Očekujemo da Katolička crkva, ali i druge vjerske zajednice u Hrvatskoj, iskoriste svoj utjecaj i aktivno promoviraju dostojanstvo i vrijednost rada te jače prozivaju poslodavce zbog nepoštovanja rada, radnika i njihovih organizacija.

U Hrvatskoj se čak 90 posto novih ugovora o radu sklapa na određeno vrijeme, raste broj prekarnih oblika rada, osim na određeno, još i povremenih, sezonskih i sličnih poslova. Trebamo promijeniti model koji vodi slabljenju radnog zakonodavstva, a jačati pravo na kolektivno pregovaranje kao najkorisniji alat međusobnog uređenja odnosa.

Tako iz najjačih sindikalnih središnjica, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisnih hrvatskih sindikata, pojašnjavaju poruke iz otvorenog pisma koje su ovih dana uputili, među ostalim, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, odnosno vrhu Katoličke crkve, pozivajući ih da podupru radnike i njihove sindikate u borbi protiv nepravde prema radnicima.

Pismo je, kako kažu naši sugovornici, na tragu zaključaka iz deklaracije "Rad i radničke organizacije u središtu cjelovitog i održivog razvoja", usvojene na dvodnevnom međunarodnom sindikalnom skupu koji je 23. i 24. studenoga održan u Vatikanu. Skup je organizirao vatikanski Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, a s vodstvom Katoličke crkve ondje se sastalo stotinjak sindikalista iz cijelog svijeta, među kojima i predstavnici SSSH-a i NHS-a.

U otvorenom pismu vodeće hrvatske sindikalne središnjice pozivaju vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj da svoje pripadnike potaknu na aktivizam učlanjenjem u sindikate, a poruke su uputili i Vladi te poslodavcima, koje pozivaju na iskreni dijalog i zajedničko djelovanje u ostvarivanju socijalne pravde i dostojanstva rada.

– Obveze Crkve u tom smislu definirane su u njezinu socijalnom nauku i dokumentima koji iz toga proizlaze. Crkva ne bi bila vjerodostojna kada ne bi provodila te svoje obveze. Naravno, Crkvu ne možemo uključivati u pregovore, ali ona može prozivati, upozoravati na društvenu nepravdu. Dapače, kada je o ovome riječ, i u skladu sa socijalnim naukom, trebala bi se uključivati i puno više. Isto očekujemo i od pripadnika pravoslavne, muslimanske, židovske i svih drugih vjerskih zajednica – kaže Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.Poziv vjerskim zajednicama, ističe, nije postavljen radi stvaranja nekoga novog saveza ili inicijative u Hrvatskoj, premda su se glavni akteri već uključili u borbu za neradnu nedjelju sudjelujući na inicijativnom skupu Hrvatskog saveza za nedjelju. Sever kaže kako je na skupu u Vatikanu spomenuta potreba uspostavljanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, uključujući i pravo na tjedni slobodni dan, ali da je pravo na slobodnu nedjelju samo jedno u nizu potreba koje su na vatikanskom skupu apostrofirane u borbi za radnička prava. Tu su još i kampanja za veće plaće, gdje je upozoreno kako je sadašnji model globalizacije iznevjerio radnike i doveo do rekordnih razina nejednakosti, a golemo bogatstvo koncentrirao u rukama šačice najbogatijih. Upozoreno je i na potrebu besplatnog i kvalitetnog obrazovanja i zdravstva, a naglašena je i potreba socijalne zaštita najslabijih, poput djece, umirovljenika, migranata.

– U svjetlu socijalnog nauka Crkve, čovjek treba biti iznad kapitala, financija – kaže Sever. Na skupu u Vatikanu je tako postavljeno pitanje kako sindikati i Crkva, uz ostale dionike, mogu raditi zajedno na ostvarenju socijalne pravde, pa je zaključeno kako dijalog uspostavljen u Vatikanu treba nastaviti i na lokalnoj i regionalnoj razini, između sindikata, tijela Crkve, među intelektualcima, civilnim sektorom, poslodavcima i vladama. U tom svjetlu treba promatrati i sindikalno pismo.

– Zaključak je rasprave kako je potrebna kompletna promjena paradigme u kojoj kapital ima prednost. Sindikati, Crkva i ostali akteri moraju se izboriti za novi pristup u vrednovanju rada – kaže Dijana Šobota, izvršna tajnica za međunarodne odnose u SSSH-u, koja je sudjelovala na skupu u Vatikanu.


U državi samo dva kolektivna ugovora

U kampanji za veće plaće, od Vlade tražimo da promiče kolektivno pregovaranje, a od poslodavaca da odustanu od eksploatatorskog modela radnika – kaže Dijana Šobota.

Osim što je pravo sklapanja ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj postalo pravilo, a ne iznimka, kako to navodi Zakon o radu, ona upozorava da je u nas gotovo iščeznuo probni rad, koji poslodavci listom zamjenjuju radom na određeno vrijeme. Kada je riječ o krahu institucije kolektivnog pregovoranja, ona navodi da trenutačno u nas, kada je riječ o industriji, postoje samo dva kolektivna ugovora, i to oni u turizmu te graditeljstvu. Za onaj u trgovini pregovara se već pet godina!


HBK: To već radimo

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji kažu kako se Crkva, sukladno socijalnom nauku, kontinuirano zauzima za kulturu rada, pravednih odnosa u svijetu rada i pravednog odnosa poslodavaca prema radnicima.

– Crkva se na različite načine uključuje i govori o ovoj tematici te će na isti način, i u skladu sa svojim socijalnim naukom, nastaviti raditi i dalje – poručuju iz HBK.

Naslovnica Hrvatska