Novosti Hrvatska

Hrvatski apsurdi

Kako su pošteni građani opet ispali papci: od odgode poreza na nekretnine profitirat će bogati vlasnici vila i graditelji na crno, evo kako

Hrvatski apsurdi

Na društvenim mrežama se dogodio narod i virtualna peticija protiv uvođenja poreza na nekretnine, pa je premijer Andrej Plenković povukao ručnu.

Nije rečeno da poreza biti neće - ali općine i gradovi na njega ne mogu računati u sljedećoj godini. No, sudeći po onome što su nam odgovorili iz uprava najvećih dalmatinskih gradova - u Splitu, Zadru, Dubrovniku i Šibeniku - nema razloga za paniku.

Interesantno je da od uvođenja OIB-a i ovrha kojima se utjeruju dugove - naplata komunalne naknade sve bolje funkcionira, pa nije čudno da su je zakonodavci uzeli kao temelj za naplatu poreza na nekretnine.

Prvo se namjerilo preimenovati uplatnice, da bi u tom "prekrštavanju poreza" jedni već u startu bili obvezani na veća davanja, a drugima bi se to dogodilo 2019. i 2020. kroz procjenu nekretnina na osnovi zona u kojima se nalaze, ali i općeg stanja stana, kuće, vikendice, poslovnog prostora... U finalu bi veliki dio ljudi plaćao veći porez na nekretnine u odnosu na komunalnu naknadu, no takvo što ni ova Vlada, kao ni prethodne - nije imala petlje provesti.

Od odgode uvođenja poreza na nekretnine profitirali su vlasnici više novih stanova/kuća s dodatnim sadržajima i bespravni graditelji koji nisu ni započeli proces legalizacije i kao takvi ne postoje u gradskim i općinskim evidencijama za naplatu komunalne naknade - što znači da im "vinanci mogu metit soli na rep".

Ove dvije skupine građana, a nije da takvih nema, pogledajte, uostalom, oko sebe - mogu otvoriti šampanjac; jer žive u zemlji Superhika iz Alana Forda, što nemilosrdno otima siromašnima da bi šopao bogate.


Spomenička renta


Split zbog odgađanja uvođenja poreza na nekretnine neće bankrotirati, ali ostaje bez deset milijuna kuna.

- Prošle godine uprihodili smo 112 milijuna kuna od komunalne naknade, odnosno 96,2 posto od zacrtanog plana. U odnosu na zaduženje tekuće godine, postotak naplate je 91,5 posto, a razlika proizlazi iz naplate za prethodne godine po ovrhama. Zadnjih godina smo sustavno povećavali postotak naplate jer smo uspjeli kontinuiranim ovrhama podići svijest o potrebi plaćanja - kaže Ljiljana Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije, i dodaje da je Grad prema projekcijama za 2018. trebao uprihoditi od 120 do 130 milijuna kuna od poreza na nekretnine. U ovaj je iznos uključena i spomenička renta i porez na vikendice, pa je realno povećanje trebalo biti oko 10 milijuna kuna kao rezultat boljeg obuhvata obveznika i povećanja broja nekretnina koje se oporezuju, kao što su građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja, nezavršeni objekti.

Do povećanja prihoda došlo bi se i zbog nešto većih iznosa nameta od dosadašnjih za drugu, treću nekretninu koja se ne koristi za trajno stanovanje ili za nekretnine koje služi za iznajmljivanje.

- Sve ovo vrijedi pod uvjetom da vrijednost boda ostane ista i da je polazište izračuna komunalna naknada. Projekcije su se radile na način da nema povećanja izdvajanja za najveći dio građana, dok bi se za jedan dio građana ti iznosi smanjili, a povećali za one koji stoje u novijim objektima, u boljoj zoni i s boljim sadržajima, kao što su, recimo, bazeni i saune. Jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno predstavničko tijelo, donose odluku o vrijednosti boda, kao i koeficijente korekcije s tim da Zakon propisuje najniži i najviši koeficijent. Zakonom o lokalnim porezima je dijelom ostavljena sloboda gradovima da utječu na visinu poreznog opterećenja građana. Svakako je intencija bila da porez na nekretnine ne bude manji od komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na vikendice - objašnjava Vučetić.

Na koncu, raduje to da podizanja komunalne naknade do daljnjega u Splitu biti neće.


Uredna naplata


Na godišnjoj razini Grad Šibenik po osnovi komunalne naknade okvirno uprihodi 23 milijuna kuna. Projekcije se još uvijek rade, budući da Upravni odjel za komunalne djelatnosti grada Šibenika trenutno sređuje i ažurira evidencije, odnosno u bazu podataka unose podatke koji su nedostajali te se evidentiraju novi obveznici plaćanja koji do sada nisu bili u bazi podataka.

- Odgoda uvođenja poreza na nekretnine neće predstavljati opterećenje za gradski proračun ako se prihodi jedinica lokalne samouprave koji su trenutno na snazi dodatno ne ukinu. Grad Šibenik neće podizati iznos komunalne naknade, ali će svakako raditi na uvođenju reda u prostoru, odnosno evidenciji svih obveznika plaćanja komunalne naknade. Smatramo kako rješenje nije u podizanju cijena komunalne naknade, već u urednom izvršavanju obveza, a što na koncu utječe na razinu komunalne opremljenosti na području grada Šibenika - kazala nam je Daria Lešić iz Ureda gradonačelnika Grada Šibenika.

Prvak hrvatskog turizma Dubrovnik, zbog činjenice da hoteli plaćaju visoke komunalne naknade, a u ovoj godini su proradili novi objekti - nagodinu će sigurno imati i veće prihode bez obzira što se ne uvodi porez na nekretnine.

- Za 2017. planirali smo uprihodovati 41.000.000 kuna na ime komunalne naknade. Ukoliko se najava o odgodi od primjene poreza na nekretnine provede u djelo - Grad Dubrovnik ne planira povećavati iznose za komunalnu naknadu - kazao nam je Petar Ipšić iz Službe za odnose s javnošću.

Što se tiče Grada Zadra, do devetog kolovoza naplaćeno je 30.461.013,76 kuna komunalne naknade ili 65 posto u odnosu na plan za 2017; a radi se o cifri od 46.863.000,00 kuna. Inače, komunalna se naknada naplaćuje u jako visokom postotku.

- Uvođenje ili neuvođenje poreza na nekretnine odrazit će se tek na proračun za iduću godinu, tako da imamo vremena za reakciju i racionalizaciju ako to bude potrebno. Nećemo povećavati komunalnu naknadu u slučaju da se ne uvede porez na nekretnine - izvijestila nas je Ivana Dadić iz službe za odnose s javnošću Grada Zadra.

 


Dalmatinski asovi

Split
- lani naplaćeno 112 milijuna kuna komunalne naknade
- u idućoj godini planirano 120 -130 milijuna kuna
- komunalna naknada neće poskupjeti

Zadar
- planirana naplata 47 milijuna kuna komunalne naknade ove godine
- neće podizati cijene iduće godine

Šibenik
- godišnje se naplati 23 milijuna kuna komunalne naknade
- neće podizati cijene, ali će uvoditi red u prostoru

Dubrovnik
- planiraju naplatiti 41 milijun kuna ove godine
- ne namjeravaju dizati cijene komunalne naknade iduće godine

 

Naslovnica Hrvatska