Novosti Hrvatska

18 RUPA KOD BIOGRADA

Antun Mikec: Teren za moj golfski centar ‘prokrčio’ sam i bez Zakona o šumama

18 RUPA KOD BIOGRADA
Nakon što je Vlada u saborsku proceduru poslala prijedlog Zakona o šumama kojim se omogućuje gradnja golfskih igrališta i kampova na šumskom zemljištu, Antun Mikec, vlasnik tvrtke “Golf centar Biograd”, koji je posljednjih godina u projekt izgradnje golfskog igrališta Baštijunski brig uložio više od 12 milijuna kuna, a da još uopće nije započeo s gradnjom - pozdravio je zakonske izmjene, mada njemu konkretno, kako nam je objasnio - neće ništa posebno pomoći.

Predloženim izmjenama šumsko zemljište automatski postaje građevinsko, odlučila je Vlada, pod uvjetom da se prenamjena napravi u prostornim planovima. Mikec je do sada to mogao samo sanjati, odnosno u prenamjenu zemljišta trebao je uložiti puno vremena i novca da bi uopće stekao preduvjete za ulaganje.

Slovenski primjer

- Mi smo prebrodili sve te teškoće, rješavajući u četiri i pol godine da se prostor izuzme iz šumskog zemljišta zbog šireg društvenog interesa, a što je uključivalo i proceduru u Saboru... Ma, sve je to bilo vrlo mučno i dugotrajno i zato sada i donose ovaj zakon da se procedura ubrza, jer je tri godine samo bilo potrebno da se utvrdi postojanje državnog interesa.

Osobno mislim da je to dobar potez, pogotovo kad se radi o ideji da to bude koncesija, jer nakon toga stvarno samo netko jako zločest može reći nešto protiv ove odluke. To je dobra stvar, mi smo se borili za to, jer je sve bilo stalo. Ništa se ne radi, samo prepreke, prepreke...

Taj potez ništa ne oduzima državi, uostalom pogledajte kako su u Sloveniji sve to napravili na projektu Otočec od čega je polovicu financirao EU. Kroz šumu su napravili prolaze, a ostao je očuvan okoliš. Sve je puno drveća, imaju zelene oaze, a tamo se stvara novac. Radnici su zaposleni, a u najosvještenijoj ekološkoj zemlji imate brojna golfska igrališta. Mi smo na projektu Baštijunski brig sve proveli i sada smo u postupku parcelizacije - kaže Mikec.

Plaćene dadžbine

Antun Mikec
Golfsko igralište kod Biograda ima 250.000 kvadrata otkupljenog zemljišta, te još oko 900 tisuća kvadrata državnog zemljišta. Nije sve samo šumsko zemljište jer se tu nalazi i odlagalište smeća, na terenu kojim su gospodarile Hrvatske šume.

- One su se izmaknule u proceduri u kojoj je ostala samo država. Hrvatskih šuma tu više nema u smislu gospodarenja.

Najvećim dijelom kopna u Dalmaciji gospodare Hrvatske šume i tamo se ništa nije smjelo raditi, svugdje je trebalo ići na utvrđivanje državnog interesa kroz Sabor, Ministarstvo pravosuđa, pa opet kroz saborske odbore, Vladu, te konačno kad su oni to odobrili, moglo se dobiti daljnje dokumente.

Njima smo već platili prije šest mjeseci sve dadžbine. Svake godine se treba opet plaćati koncesija tamo gdje je predviđen golf. A na mjestu gdje su kuće je sve čisto, sve smo kupili od vlasnika.

Uskoro, 2. srpnja, po drugi put istječu lokacijske dozvole zbog dosadašnje dugotrajne procedure tako da već ubrzano radimo paralelno projekte. To su infrastrukturni projekti, a platit ćemo državi i komunalni doprinos za projekte prometnica, kanalizacije, odnosno za sve ono što treba ići izvan okvira golfa. Nakon toga ćemo podići ogradu, krenuti u čišćenje terena.

Naravno, deponij na Baštijunskom brigu treba se seliti i lokalne vlasti rade na tome, jer je to preduvjet izgradnje “Golf centra Biograd”. Realno je da se kroz tri godine prva loptica udari na golfskom igralištu kod Biograda - kaže Mikec.

Mišel Kalajžić
Naslovnica Hrvatska