Novosti Hrvatska

Umro ugledni liječnik i profesor Ante Dražančić

Arhiv CROPIX


Prof. dr. sc. Ante Dražančić, dugogodišnji djelatnik Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkoga bolničkog centra (KBC) Zagreb i profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, umro je noćas u 85. godini života.

Rodio se 1928. godine u Šibeniku, a Medicinski fakultet završio je 1953. godine u Zagrebu. Nakon rada u kirurškom odjelu Opće bolnice u Varaždinu, 1958. godine dolazi u Kliniku za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i ostaje do umirovljenja, 1994. godine.

Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1961. godine, 1966. obranio doktorat znanosti, 1970. izabran za docenta, 1976. godine je izvanredni, a od 1980. redovni profesor iz ginekologije i opstetricije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Ante Dražančić od 1977. do umirovljenja pročelnik je Zavoda za perinatalnu medicinu Klinike u Petrovoj, a od 1991. do 1994. godine pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Objavio je više od 450 znanstvenih i stručnih radova, bio je organizator desetaka stručnih skupova te predavač na oko 150 stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Utemeljitelj je i organizator kongresa "Perinatalni dani" i jedan od utemeljitelja Alpe Adria Meetings of Perinatal Medicine.

Prof. dr. sc. Ante Dražančić bio je član više međunarodnih stručnih udruženja ginekologa i opstetričara u nas i svijetu te glavni urednik časopisa "Gynaecologia et Perinatologia", član uredništva "Liječničkog vjesnika", urednik 23 zbornika radova Perinatalnih dana i 20 savjetovanja o perinatalnom mortalitetu Hrvatske.

Bio je predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ) od 1993. do 1996. te utemeljitelj i predsjednik Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a.

Prof. dr. sc. Ante Dražančić bio je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od njezina osnutka 1971. godine te član Senata Akademije.

Za svoj dugogodišnji i predani rad odlikovan je s više stručnih i državnih odličja.

Kroz punih 36 godina rada u Klinici, profesor Dražančić se vrlo intenzivno bavio strukom, nastavnom i znanstvenom djelatnošću te organizacijom perinatalne zdravstvene zaštite i djelatnošću u Hrvatskom liječničkom zboru.

Jedan od nositelja moderne hrvatske perinatologije prof. dr. sc. Ante Dražančić je sa suradnicima uveo u hrvatsku medicinu niz novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka iz fetalne medicine te odgojio i obrazovao plejadu hrvatskih liječnika, posebice ginekologa i porodničara.

(H)
Naslovnica Hrvatska