Novosti Crna kronika

godine pojele kamate

Nastavljeno suđenje zbog ogromne vile uz more pokraj Splita: policijskom šefu milijunski porezni dug otišao u zastaru!?

godine pojele kamate

Svjedočenjem vještaka građevinske struke Inoslava Nikolića na Županijskom sudu u Splitu nastavljeno je suđenje Borisu Kali (60) sa Žirja za kazneno djelo zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i štetu od 317 tisuća eura nanesenu poduzeću “Flava Linea” i njegovu nekadašnjem poslovnom partneru, 79-godišnjem Austrijancu Josefu Sternu.

Kali se do sada sudilo da je ovlastio sadašnjeg zamjenika glavnog ravnatelja policije Josipa Ćelića na uknjižbu vlasništva nad šesterokatnicom u Lokvi Rogoznici bez plaćanja i osiguranja, ali pošto je Ćelić platio porezni dug nakon punih jedanest godina odugovlačenja i čekanja, Kalu se sada ne tereti više za taj iznos od 1,3 milijuna kuna jer je dug prikazan kao šteta prouzročena Sternu.

Prema dopisu Porezne uprave od 1. veljače ove godine, Ćeliću je utvrđena zastara poreznog duga u ukupnom iznosu od dva milijuna i 173 tisuće kuna zateznih kamata, a platio je milijun i 339 tisuća kuna glavnice duga. Ćelić je uplate izvršio 17. svibnja 2018. i 19. rujna 2018. godine.

Na suđenju je vještak Nikolić umanjio vrijednost prodane nekretnine za skoro 192 tisuće eura jer kod prve procjene nije dovoljno uvažavao da su dijelovi šesterokatnice bili nelegalizirani i da realno nisu mogli dosezati tada procijenjenu vrijednost od 709 tisuća eura. Vještak je kod izrade tadašnje procjene mislio da se ti nelegalizirani dijelovi mogu legalizirati te bi se na taj način dosegla cijena nekretnine od prethodno utvrđenih 709 tisuća eura, ali zbog preizgrađenosti čestice i blizine ceste to nije bilo moguće. Kako ti dijelovi još nisu legalizirani, tako je vještak procijenio vrijednost kuće za 192 tisuće eura manju cijenu od prethodne.

Naravno, za taj manji iznos se sada tereti i Kalu pa je izmijenjen dio optužnice u ovom financijskom smislu. Nakon novog vještva (jer jedno je Nikolić dao već za vrijeme istrage protiv Kale), cijena Sternove nekretnine koju je kupio Ćelić na konto poreznog duga tvrtke "Flavia Linea" iznosila je 517 tisuća eura, a ne 709 tisuća eura kako se tvrdilo od početka suđenja i u optužnici protiv Kale. Kada se zbroji plaćeni porezni dug plus umanjenje cijene šesterokatnice, Kali je za skoro četristo tisuća eura smanjena šteta koju je prouzročio Sternu.

Na primjedbe kupca Ćelića, točnije njegova odvjetnika Alana Kubata da je Ćelić nakon kupnje u nekretninu uložio oko 450 tisuća kuna jer je svih šest etaža kuće vlažilo (vlažnost je dolazila s bazena na trećem katu kuće koji je propuštao), vještak je utvrdio da on nikakve preinake nije vidio niti je taj iznos mogao razmatrati kao ulaganje, a samim tim ovu cifru nije mogao tretirati kao smanjenje vrijednosti nekretnine, točnije ulaganje novog kupca.

Odvjetnik optuženog Alan Kubat se već tijekom suđenja protivio čitanju ugovora o komisionu i sporazumu koji je imao Stern, jer ga obrana smatra ništetnim budući da u to vrijeme stranac nije mogao stjecati nekretnine u RH na svoje ime bez odobrenja Ministarstva pravosuđa. Ugovorom o komisionu, kuća predstavlja vlasništvo Sterna, koji ju je kupio isključivo svojim novcem, a samo ju je formalno upisao kao vlasništvo društva "Flava Liena" jer tada nije imao drugog izbora.

Nakon svađe Kale i Sterna koji je jedini bio stvarni vlasnik "Flava Linee", ovaj prvi je kuću prodao Ćeliću na konto poreznog duga od 1,3 milijuna kuna a da Stern o tome nije ništa znao, a kamoli dao suglasnost za tu prodaju.
Na ovo ročište Austrijanac Stern je došao s novom odvjetnicom, a odvjetnike je na ovom suđenju Kali, gdje se pojavljuje kao oštećena strana, mijenjao vrlo često.

Povoljnije činjenice za sebe na ovom ročištu Kale je razumio i prihvatio, ali je ipak tražio od suca Vladimira Živaljića da se rasprava odgodi kako bi sa svojim odvjetnikom prošao novu materiju, a iduća rasprava zakazana je za 18. lipnja ove godine.

Naslovnica Crna kronika