StoryEditor
Životnagradni natječaj

Fotografirajte, pošaljite i osvojite godišnju pretplatu Slobodne Dalmacije!

Piše PR
11. lipnja 2021. - 17:03

Dragi naši čitatelji, bliži se 78. rođendan Slobodne Dalmacije, te smo odlučili nagraditi vašu vjernost. Sve što trebate učiniti jest popeti se na 'šufit' ili otići u ostavu i potražiti najstarije izdanje 'Slobodne'.Razveselite svoga djeda ili baku, svoje roditelje, ili pak sebe, besplatnom godišnjom pretplatom Slobodne Dalmacije.Uvjeti sudjelovanja su vrlo jednostavni, a recept za dobitak je – aktivna potraga po 'šufitu'!

Kako sudjelovati?

Fotografirajte najstarije izdanje Slobodne Dalmacije koje imate, pošaljite nam fotografiju na kojoj se jasno vidi datum tiskanja. Pošaljite / predajte nam staro izdanje 'Slobodne putem emaila na adresu promocija@slobodnadalmacija.hr ili dođite na adresu Slobodne Dalmacije u Splitu (Hrvatske mornarice 4) i ubacite u kutiju za NN.Uz fotografiju, potrebno navesti osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja, telefon) i naznačiti  "MojaSlobodna78".Nagradni natječaj  traje do 17. lipnja.Dobitnik će biti objavljen na portalu Slobodne Dalmacije 22. lipnja.Više o pravilima nagradnog natječaja pročitajte na portalu Slobodne Dalmacije.Aktiviraj se, možda baš ti osvojiš besplatnu godišnju pretplatu!

O pravilima nagradnog natječaja pročitaj niže : 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Fotografiraj, pošalji i osvoji godišnju pretplatu Slobodne Dalmacije!“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Uslikaj, pošalji i osvoji!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Slobodna Dalmacija.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 11.06.2021. godine na portalu www.slobodnadalmacija.hr

2. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj organizira se u razdoblju od 11.06. do 17.06.2021. godine

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Slobodne Dalmacije koji se prijave od 11.06.2021.g. do 17.06.2021. g. u 23:59 sati putem e-maila na adresu promocija@slobodnadalmacija.hr ili kuvertu sa ispunjenim nagradnim zadatkom i osobnim podacima ubace u kutiju koja će se nalaziti na porti zgrade Slobodne Dalmacije na adresi Split, Hrvatske mornarice 4. Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici moraju uslikati najstarije tiskano izdanje Slobodne Dalmacije koje posjeduju na način da se na fotografiji jasno vidi datum tiskanja novine, te fotografiju sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, datum rođenja, kontakt telefon) poslati putem e-maila na adresu promocija@slobodnadalmacija.hr ili dostaviti u kuverti u kutiju na porti Slobodne Dalmacije. Na e-mailu odnosno na kuverti je potrebno naznačiti „MojaSlobodna78“.

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media PJ Slobodna Dalmacija. Između dostavljenih fotografija žiri će izabrati 1 dobitnika koji je poslao fotografiju najstarijeg izdanja Slobodne Dalmacije koje posjeduje. Odluka žirija je konačna.

Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na portalu www.slobodnadalmacija.hr i u tiskovini Slobodna Dalmacija dana 22.06.2021.g.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1x godišnja pretplata na izdanje Slobodna Dalmacija u vrijednosti od 3.310,00 kn

Prijave koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim te prijave koje ne sadrže fotografiju sa jasno vidljivim datumom izdavanja tiskovine Slobodna Dalmacija.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji Slobodne Dalmacije. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će kontaktiran te obaviješten da treba doći u prostorije Slobodne Dalmacije u Splitu i donijeti tiskano izdanje Slobodne Dalmacije, čiju fotografiju je poslao na natječaj. Dobitnik nagrade će biti fotografiran te će se njegova fotografija i članak kojim će isti biti predstavljen javnosti objaviti u tiskovini Slobodna Dalmacija.

Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime, fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

Ukoliko dobitnik ne donese izdanje u prostorije Slobodne Dalmacije na uvid u roku od 8 dana od Obavijesti o osvajanju nagrade, gubi na nju pravo.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 11.06.2021.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
15. lipanj 2021 19:16