StoryEditorOCM
Društvena mreža#MojaSlobodna78

Uskoči u okvir i budi zvijezda svoje priče!

Piše PSD
14. lipnja 2021. - 19:46

Moj, tvoj, vaš, naš… Svačiji je život priča. Priča u kojoj smo mi glavni akteri. Priča koju pričamo mi, naši najmiliji, prijatelji, kolege. Ponekad se dogodi da naša priča zaživi i izvan tih okvira. I najčešće se nađe na njezinim stranicama. Slavljenice, vaše i naše Slobodne Dalmacije.

Ali, svačija priča zaslužuje biti ispričana jer svi smo „jednako mali pod zvijezdama“, zar ne?

Zato vam nudimo priliku da iskusite kako je to barem malo iskočiti izvan okvira i uskočiti na naslovnicu Slobodne Dalmacije. Naime, od danas se možete prošetati do Trga Gaje Bulata, ispred HNK u Splitu i fotografirati se u velikoj naslovnici Slobodne Dalmacije, najvećoj do sada, posebno prilagođenoj našem 78. rođendanu! Zar ne zaslužujete biti zvijezda vlastite priče?

Tu fotografiju, zatim, objavite na Instagram profilu uz hashtag #MojaSlobodna78 te označite Instagram profil @slobodnadalmacija, a najkreativnija fotografija će osvojiti godišnju digitalnu pretplatu na Slobodnu Dalmaciju.

Nagradni natječaj organizira se na Instagram profilu @slobodnadalmacija.hr od 14. 6. do 20. 6. 2021. godine, a dobitnika ćemo objaviti 21. 6.

image
Duje Klaric/Cropix
image
Duje Klaric/Cropix

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 09. lipnja 2021. godine

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

 „#MojaSlobodna78“

1.  Predmet Pravila

1.1.         HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „#MojaSlobodna78“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Slobodna Dalmacija.

1.2.         Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 14.06.2021. godine na www.slobodnadalmacija.hr

2.  Nagradni natječaj

Nagradni natječaj organizira se na Instagram profilu @slobodnadalmacija.hr u razdoblju od 14.06.2021. do 20.06.2021. godine u 17:00 sati.

Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici trebaju uslikati fotografiju na photo punktu koji će izgledati kao naslovnica Slobodne Dalmacije i koji će sadržavati okvir u kojem će se sudionici fotografirati te uslikanu fotografiju objaviti na svom Instagram profilu uz oznaku profila @slobodnadalmacija.hr i korištenjem hashtaga #MojaSlobodna78. Photo punkt će se nalaziti kod HNK u Splitu. Najkreativnija fotografija osvaja poklon. Sudionik mora biti autor fotografije.

Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media PJ Slobodna Dalmacija. Između dostavljenih fotografija žiri će prema kriteriju kreativnosti izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljena na Instagram profilu Slobodne Dalmacije 21.06.2021. godine nakon 12 sati.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1 x godišnja pretplata na e-tisak u vrijednosti od 1.077 kn

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.         Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, korisnici Instagram profila. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.       Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.         Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Instagramu, adresu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.

Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz prethodne točke u roku od 3 dana od dana obavijesti o dobitku putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr, gubi pravo na nagradu.

Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 3 dana od primitka Obavijesti, gubi na nju pravo.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

                                       5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.        Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

                radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3.        Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

 ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

 podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.        Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

                marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.        Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

                odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

                Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

                                                                     6. Troškovi

6.1.         Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2.         U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7.  Posebne situacije

7.1.         Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8.  Rješavanje sporova

8.1.       Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1.         Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 14.06.2021.g.

9.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA  d.o.o.

 

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
06. lipanj 2023 01:24