More Vijesti

PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE

U organizaciji Grada Komiže prezentacija projekta 'Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo'

PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE

Danas će se u Galeriji "Boris Mardešić" u Komiži u 19 sati održati prezentacija projekta "Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo", u organizaciji Grada Komiže i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš".

Riječ je o projektu koji Grad Komiža prijavljuje na Europski fond za regionalni razvoj, mjera 6c2.2. "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine".

Glavni partner u projektu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš". Navedeni projekt planira se realizirati obnovom stare škole na otoku Biševu.

Naslovnica Vijesti