StoryEditor
Morecrveni dizel ubija motor

Suvremeni brodski dizelaši ne podnose jeftinu naftu

Piše dipl. ing. Nikola VULIĆ
3. prosinca 2017. - 16:23
GORIVO

S  obzirom na mnoga nagađanja kakva dizelska goriva suvremeni brodski motori mogu koristiti, pa čak i slučajeve da su serviseri morali obavljati skupe servise na novom dizelašu koji je štedljivi vlasnik napojio loživim uljem, potrebno je razjasniti nekoliko stvari. Europska unija regulirala je prodaju dizelskih goriva na način da je eurodizel, odnosno dizelsko gorivo s niskim sadržajem sumpora, obvezno u svim njezinim članicama od 2006. godine.
Trenutna norma EN590 opisuje fizikalna svojstva koja trebaju imati motorna dizelska goriva ako ih se želi prodavati u Europskoj uniji.

Sukladno normativima, proizvođači dizelskih motora testiraju u praksi nova goriva, te prilagođavaju konstrukciju motora novim zahtjevima. Glavne promjene dogodile su se zbog sve većeg značenja i uvažavanja ekoloških kriterija u suvremenom životu, što nije zaobišlo ni industriju dizelskih motora.

Kiseli sumpor

Sukladno takvim trendovima, danas možemo ustvrditi da su dizelska goriva prilagođena ekološkim normama 21. stoljeća, osobito u pogledu smanjenja količine sumpora u gorivu, koji je u kontaktu s vlagom iz zraka jedan od glavnih uzročnika kiselih kiša te je kao takav posebno opasan za prirodu. Kako su se norme u pogledu dopuštene količine sumpora s godinama postupno mijenjale, odnosno koliko su drastično smanjene u posljednjih dvadesetak godina.

U Hrvatskoj se općenito koriste tri vrste dizelskoga goriva: eurodizel, plavi dizel i loživo ulje ili crveni dizel. S obzirom na navedene podatke koji se odnose općenito na dizelska goriva, plavi dizel i eurodizel, sukladno normi EN590, trebali bi biti jednake kvalitete, samo drukčije označeni zbog državnih nameta.

Plavi dizel i loživo ulje pigmentirana su dizelska goriva koja subvencionira država kao potporu gospodarstvu. Plavi dizel koristi se u dizelskim motorima za pogon ribarskih brodova, traktora i ostalih gospodarskih strojeva. Crveni dizel koristi se pak za grijanje, kao pogonsko gorivo u industriji. S obzirom na to da su ostala dva dizelska goriva uvelike cijenom povoljnija od eurodizela, oduvijek su građanima bila interesantna za privatne svrhe.

Plavi pigment

Budući da se plavi dizel koristi u ribarskim brodovima, koji su također u određenoj mjeri opremljeni suvremenim elektroničkim motorima, razlike ne bi smjelo biti, odnosno to bi gorivo po kvaliteti trebalo biti eurodizel pigmentiran u plavu boju.

Stvari kod loživa ulja stoje drugačije, s obzirom na to da nije predviđeno za dizelske motore, nego za industrijske peći i kotlove, te samim tim spada pod druge norme koje toleriraju nečistoće i prisutnost vode u znatno većoj mjeri.
Radi boljeg razumijevanja, usporedit ćemo tri vrste goriva: eurodizel, D2 dizel (dizelsko gorivo koje se koristilo do 2006. godine u zemljama izvan Europske unije) i loživo ulje.

Sadržaj sumpora kod loživa ulja dopušten je u znatno većoj mjeri od 0,2 posto (2000 mg/kg), prema 0,1 posto (1000 mg/kg) za D2, odnosno 0,001 posto (10 mg/kg) za eurodizel. Sadržaj vode u loživu ulju je 0,15 posto (1500 g/kg), u D2 je 0,05 posto (500 mg/kg), a u eurodizelu 0,015 posto (150 mg/kg).

Sumpor iz goriva u doticaju s vodom iz goriva pri izgaranju stvara sumpornu kiselinu, koja je agresivna za metalne dijelove i pospješuje njihovo propadanje. Lošije gorivo sadrži veću količinu sumpora, ali i veću količinu vode, pa je ovaj efekt još izraženiji. Smanjenjem količine sumpora u gorivu ovaj se efekt svodi na minimalnu mjeru te je, naravno, preporuka koristiti bolja goriva ako se želi osigurati pouzdan rad motora i njegova dugovječnost.

Cetanski broj

Za pravilno izgaranje goriva u motoru važni su gustoća, viskoznost, točka zapaljenja, a najviše cetanski broj. Nakon toga ide i sve ostalo – čistoća goriva, količina sumpora itd. Mijenjanjem standarda za dizelska goriva predviđena za rad motora, znatno se smanjila količina sumpora te se nešto malo povisio cetanski broj. Ostala svojstva, kao što su podmazivost, gustoća i viskozitet, ostala su približno na istim vrijednostima.

Cetanski broj standardni je pokazatelj kakvoće dizelskoga goriva, a odnosi se na brzinu njegova zapaljenja u dizelskome motoru. Poželjno je da se gorivo nakon uštrcavanja u cilindar zapali u što kraćem vremenu. Cetanski broj određuje se uspoređivanjem ispitivanoga goriva i smjese koja se sastoji od alifatskog ugljikovodika cetana (s brzim zapaljenjem, vrijednost 100 na ljestvici cetanskih brojeva) i aromatskog ugljikovodika alfa-metilnaftalena (s polaganijim zapaljenjem, vrijednost 0). Goriva nižega cetanskog broja pale se kasnije i sklonija su eksplozivnom izgaranju (detonaciji) u motoru.

Goriva s manjim cetanskim brojem izgaraju sporije, što dovodi do nepotpunog izgaranja u dizelskim motorima i tzv. detonantnog izgaranja. Za usporedbu, eurodizel ima cetanski broj veći od 50÷55, D2 oko 45÷47, dok loživo ulje ima oko 40. Budući da loživo ulje izgara u kotlovima, cb-cetanski broj mu je dovoljno visok za njegove spore procese izgaranja, dok kod dizelskog motora, gdje cijeli proces završava u djeliću sekunde, proces završava i nakon ekspanzije u cilindru.

Čađa i injektori

Neizgorene čestice čađe prljaju injektore i štete visokotlačnoj pumi, a i turbini koja se pokreće preko tlaka ispušnih plinova, dok ostatak koji nastavi proces u ispuhu stvara detonacije. Čađa pospješuje trošenje pokretnih dijelova (ležajevi, prsteni klipova, cilindri) te utječe na zatvaranje ventila. Čak ni ulje koje, osim za podmazivanje, služi i za sakupljanje nečistoća u motoru, ne može puno pomoći jer se ulaskom sumpora i vode u ulje mijenja njegov kemijski sastav, a samim tim i kvaliteta.

S obzirom na to da gustoća i viskoznost utječu na pravilno raspršivanje čestica, ovdje je važno napomenuti kako je specifična gustoća eurodizela 820kg/m3, D2 diesela 860kg/m3, a loživa ulja 870kg/m3, što također utječe na oblik i brzinu mlaza goriva u komori izgaranja.

Geometrija i brzina ubrizgavanja podešena je tako da osigura dovoljnu količinu energije u komori izgaranja prema specifikaciji goriva koje će se koristiti. Sukladno tome, različita kvaliteta goriva davat će različit efekt s obzirom na to da je geometrija hoda klipa nepromijenjena za konkretni motor, te može utjecati na oblik i brzinu mlaza goriva u komori izgaranja. Samo rasprskavanje utječe na zapaljenje i miješanje čestica goriva sa zrakom radi dobivanja kvalitetne smjese potrebne za izgaranje.

Životni vijek

Sukladno svemu navedenom, lošije gorivo dugoročno je pogubno za suvremeni dizelski motor, a ujedno će servisni intervali morati biti dva puta kraći. Ukupno gledajući, smanjit će i vijek trajanja motora za 30 posto.

Kažimo na kraju i to da u ovu priču o čistoći goriva i zdravlju brodskih dizelskih motora ne spadaju motori stari 30 i više godina, koji praktički mogu trošiti sva goriva. Kad su oni u pitanju, na strani težih goriva jedino je potrošnja, jer je ona definirana u g/kWh (grama/kilovat satu). Kako točimo rezervoar u litrama, mogli bismo reći da će stari motori trošiti manje D2 dizelskoga goriva i loživa ulja, jer se ubrizgava jednaki volumen koji je težinski na strani težih goriva 870 g/lit loživa ulja prema 820 g/lit eurodizela. No, takva će štednja opet imati cijenu u vidu kraćeg vijeka trajanja motora.

I na kraju važno upozorenje: osim svih gore navedenih loših kvalitativnih karakteristika, korištenje loživa ulja za pogon brodskih motora je i zakonski prekršaj, za koji su propisane kazne od 10.000 kuna pa naviše po spremniku od 50 litara. Ako, pak, takav prekršaj ponovite, plovilo vam se može i oduzeti.

Izdvojeno

11. srpanj 2020 21:12