More Ribolov

UDIČARENJE

Navika postavljanja štapa u isti položaj nije dobra, najvažnije ih je postaviti tako da se mogu brzo i sigurno dohvatiti te uspješno kontrirati

UDIČARENJE

Udičarenje pomoću štapa pruža znatno više mogućnosti za uspjeh on onoga preko prsta. Međutim, mnogi ribolovci ne uspijevaju iskoristi sve blagodati upotrebe štapa, pa ne postižu optimalne rezultate. Razlog je u tome što čak i iskusni ribolovci ne obraćaju dovoljno pozornosti i na naoko nevažne detalje koji mogu poboljšati ili smanjiti uspješnost udičarenja. Primjerice, na položaj štapa tijekom čekanja napada ribe na mamac.

Odabir položaja

Velika većina ribolovaca ima običaj štapove uvijek postavljati u isti položaj u odnosu na površinu mora, bez obzira pod kojim uvjetima udičarili. Međutim, način na koji će se postaviti štap, a time i mamac, ne može se odabrati jednom zauvijek. Štoviše, ribolovac koji teži što boljem rezultatu ponekad će tijekom jednog ribolova promijeniti nekoliko položaja štapa kako bi otkrio onaj koji u određenim okolnostima daje najbolje rezultate.

Prvo i najvažnije je postaviti štapove tako da se oni mogu brzo i sigurno dohvatiti te uspješno kontrirati. Ribolovci koji o tome ne vode računa uspijevaju reagirati samo pogledom žaljenja što je plijen pobjegao. U kratkim, jednodnevnim, odlascima u ribolov s obale najbolje je biti stalno uz štapove, koje treba postaviti tako da budu pod rukom. U višednevnom ribolovu potrebno je uvijek biti blizu mjesta na kojemu su štapovi.

Bez obzira lovi li se s obale ili iz plovila, tri su osnovna načina postavljanja štapova. Štapovi vrhovima uzdignutim vrlo visoko, koji s površinom zaklapaju veliki kut i drže zategnutom strunu što u more ulazi daleko od obale, podesni su za ribolov s obale na dnima što obiluju podvodnim preprekama koje mogu oštetiti ili presjeći strune.

Tako postavljati štapove dobro je i na terenu gdje se u pojasu od nekoliko metara od obale prostiru podmorske livade i grebeni, pa je njihovo preskakanje jedini način da struna ostane čitava. Ovaj je način postavljanja štapova obvezan u surf-castingu, ribolovu dalekim bacanjem mamca.

Najbolja veza

Univerzalni, možda najbolji način postavljanja štapova, a u svakom slučaju najčešće rabljen, jest tzv.direktni način. Štap se postavlja gotovo paralelno s površinom, tako da struna pod vrlo malim kutom ide prema moru i u njega. U tom slučaju uspostavlja se najbolja moguća veza između mamca i štapa, odnosno ribolovca jer svaki, pa i najmanji trzaj, biva lako registriran, a kontra snažna i dovoljno duga. U slučajevima kad vjetar otežava ribolov, odnosno uzrokuje lažne signale uzimanja mamca, vrh štapa može se postaviti centimetar, dva iznad mora. Čak se štap može i uroniti do prva dva ili tri provodnika strune.

Naslovnica Ribolov