StoryEditor
Moreu skladu s pravilima EU-a

Novi pravilnik o akvakulturi na pomorskom dobru: nema više uzgoja riba i školjaka u ekološki zaštićenim dijelovima

13. kolovoza 2018. - 14:06

Novi pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, koji je upravo u proceduri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ne donosi značajnije promjene za hrvatske ribare i školjkare, osim za one koji su imali uzgojna područja na ekološki zaštićenim područjima. Naime, za razliku od dosadašnjeg pravilnika koji je dopuštao uzgoj riba i drugih morskih organizama u zaštićenim područjima temeljem posebnog propisa i područjima ekološke mreže NATURA 2000, uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela za poslove zaštite prirode, novim pravilnikom koji je na javnoj raspravi do početka rujna izrijekom nije dozvoljena akvakultura u ekološki zaštićenim područjima.
Uzgoj ribe i školjaka također neće biti moguć i na područjima na kojima su ograničenja bavljenja akvakulturom propisana prostornim planovima i propisima koji uređuju upravljanje vodama te propisima koji uređuju zaštitu okoliša i prirode.
Osim toga, akvakultura neće biti moguća na izrazito onečišćenim područjima, poput urbanih centara i lučkih središta te na područjima nezadovoljavajućih higijensko-sanitarnih uvjeta i područja na kojima je veliki rizik cvatnje toksičnih fitoplanktonskih vrsta. Prema novom pravilniku, kada se usvoji, akvakultura neće biti moguća ni na područjima intenzivnog pomorskog prometa i područja na kojima se odvijaju rekreacijske djelatnosti.

Ništa novo za školjkare

Novi pravilnik također propisuje da se u prostornim planovima u kojima se predviđa akvakultura treba uvrstiti pristupne putove i komunikacije, dostupnost električne energije, lučku infrastrukturu, kao i prostor za smještaj građevina na kopnu unutar građevinskog područja te skladišta, sortirnice i distribucijske centre. Upravo su s tim ovih godina imali probleme stonski školjkari.
Naime, oni su više puta tražili ublažavanje Zakona o zaštiti prirode, koji je ograničavao razvoj marikulture s obzirom na restriktivna ograničenja za bilo kakvu izgradnju u pomorskom pojasu. Zbog toga školjkari nisu mogli ispuniti osnovni uvjet izgradnje otpremnih centara i skladišta, koja po visokim standardima Europske unije moraju biti upravo na uzgajališnim poljima. Tako je izostajao novac iz europskih fondova jer školjkari nisu mogli ispuniti zadane uvjete.
Predsjednik Udruge stonskih školjkara Boris Franušić ističe da je upoznat s donošenjem novog Pravilnika za akvakulturu, ali da taj pravilnik ništa novo ne donosi za područje Malostonskog zaljeva.
- Školjkari traže pet zona u malostonskom zaljevu, gdje bi na kopnu obavljali svoju djelatnost. To je već prošlo proceduru u Ministarstvu zaštite okoliša i uskoro će biti na javnoj raspravi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ako se to usvoji, stonski školjkari bi u tih pet zona mogli naći svoje mjesto i obavljali bi djelatnost na kopnu bez obzira što imaju koncesije na moru. To bi bila skladišta i male nadstrešnice, eventualno mjesta za ostaviti brod ili platformu nekih tridesetak do četrdeset kvadrata - kaže Franušić. To bi nedvojbeno bio poticaj razvoju školjkarstva u Malostonskom zaljevu, što je u skladu i s pravilima EU-a, jer slične objekte na obali mora imaju i Francuska i Španjolska. Donošenjem ovoga Pravilnika propisuju se kriteriji za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, čime se usklađuju djelatnosti akvakulture s drugim djelatnostima u prostoru, što će se morati uzeti u obzir prilikom izrade općinskih i županijskih prostornih planova.

Izdvojeno

11. kolovoz 2020 15:01