StoryEditor
Kulturapredavanje arheologinje rismondo

Ostaci 'Splita prije Splita' su aktualizirali već poznatu priču o Spalatumu

Piše PSD.
9. prosinca 2013. - 15:59
Manuš je prema arheološkoj evidenciji zasigurno najstariji naseljeni predjio na splitskom poluotoku s dugim kontinuitetom trajanja, u razdoblju od prvog do šestog stoljeća. Tim slijedom postavlja se pitanje je li temeljem brojnosti arheoloških nalaza i provedenih istraživanja na Manušu zapravo locirano antičko naselje Spalatum, koji se prema Tabuli Peutingeriani nalazilo na raskrižju ceste koja iz Epetiuma vodila prema Dianinom hramu na marjanskom poluotoku, kako je još krajem XIX. stoljeća pretpostavio don Luka Jelić.

- Arheološki dokazi upućuju na postojanje, veličinu i važnost naselja koje je na prostoru današnje četvrti Manuš postojalo prije, za vrijeme i nakon izgradnje Dioklecijanove palače - iznijela je arheologinja Tajma Rismondo na predavanju 'Arheološka topografija splitskog poluotoka - antički Manuš' održanom u Muzeju grada u organizaciji Prijatelja kulturne baštine.

Nastavak krupnih zidova


Pretpostavka o postojanju Spalatuma, naselja koje je u stvari 'Split prije Splita' pokazuje da je i prije Dioklecijanove palače postojao gradić nešto sjevernije od carske utvrde i bio opremljen značajnim građevinama, poput antičkog teatra, čiji su temelji pronađeni 1997. godine na lokalitetu 'Ad basilicas pictas' uz nekadašnju Solinsku cestu, a sadašnju Ulicu Domovinskog rata. Najnovija arheološka istraživanja istočno od prostora na kojem su prije više od 15 godina pronađeni radijalni zidovi, temelji dviju povijesno značajnih bazilika s alabasternom krstionicom, na svjetlo današnjice iznijela su nastavak krupnih zidova, te dio akvedukta, pa se priča ponovno aktualizirala.

Tajma Rismondo na predavanju u "Arheološka topografija splitskog poluotoka - antički Manuš"
Arheologinja Rismondo iznijela je povijest i opis splitskih nalazišta od neolitika do kasne antike i srednjeg vijeka, posebno se osvrnuvši na manuške nalaze.

- Rimska centurijacija sačuvana u pravcima nekoliko današnjih splitskih ulica, ostaci antičkog akvedukta, te brojni nalazi rimske arhitekture: monumentalnih građevina, villa rustica, nekropola i grobalja neosporni su dokaz o postojanju naselja Spalatum, koje u prvim stoljećima nastaje na rubnom dijelu salonitanskog agera. Antički Spalatum i Dioklecijanova palača urbano su ishodište iz kojega se prema podacima temeljenima na arheološkoj evidenciji prvotno prema zapadu, a zatim i na istok, izvan zidina Palače, razvija srednjovjekovni Split. Na splitskom su poluotoku za razdoblje od prvog do šestog stoljeća evidentirana ukupno 62 antička lokaliteta, što je dokaz rane i kontinuirane naseljenosti tog područja - navela je arheologinja Rismondo, obrazloživši kako za oktogonalne zidove građevine (teatra?) na lokalitetu 'Ad basilicas' oslonac za dataciju u 1./2. stoljeće jest novac cara Trajana (98.-117.) pronađen unutar zidova, te keramika iz tog razdoblja.

DAMIR ŠARAC

Nadgrobni natpis na grčkom jeziku

Iz preddioklecijanova doba na splitskom području je pronađeno mnoštvo nalaza: na Manušu je pronađen nadgrobni natpis na grčkom jeziku, na Šperunu su na fasadama kuća uzidani brojni antičke ulomci, u Varošu i u polju kod crkve sv. Mande je nađeno nekoliko nadgrobnih natpisa, grobišta starija od trećeg stoljeća nađena su u Lori, na Pojišanu, Škrapama, Blatinama, Žnjanu, Visokoj, Dragovodama, na Kmanu i Kocunaru ostaci monumentalne građevine i veliki broj ulomaka, a u supstrukcijama Dioklecijanove paleče otkriven je bunar, nekoliko ulomaka kamene plastike, dijelovi monumentalne građevine, mozaik...

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
16. kolovoz 2022 11:33