Hrvatska i svijetPOČINJU LJETNI PRAZNICI

Zadnji dan škole!

Piše PSD.
14. lipanj 2013. - 09:40
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 14. lipnja zadnji je dan školske 2012./2013. godine. Iako su mnogi već jednom nogom u praznicima, danas je službeni završetak škole, a 17. lipanj službeni dan početka ljetnog odmora. Iznimka su učenici udenike koji polažu razredni ili popravne ispite, koji imaju završni rad ili ispite državne mature i učenici koji u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu.Učenici u programima obrazovanja za vezane obrte i drugim strukovnim programima sa stručnom (ljetnom) praksom mogu imati i drugačiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana.