StoryEditorOCM
ZagoraNAJLAKŠE SRUŠIT

Bulj i jedna obitelj slave jer su ‘srušili‘ baznu stanicu poznatog teleoperatera. Ali javio se problem - brojni građani sada uopće nemaju signala za mobitel! I u Sinju se žale...

Piše DALMACIJA SD
29. kolovoza 2022. - 14:53

Kako smo i pisali, uklonjena je bazna stanica u sinjskom naselju Radošić koju je telekomunikacijska tvrtka poznata pod tadašnjim nazivom "Tele 2", odnosno današnji "Telemach Hrvatska", postavila prije gotovo sedam godina.

"Antenu" je uklonio sam teleoperater postupajući po višestruko ponovljenom rješenju Državnog inspektorata. Oko ove bazne stanice događao se niz prosvjeda kojim su tadašnji saborski zastupnik, a danas i sinjski gradonačelnik Miro Bulj i građani izražavali potporu Nikoli Crncu, povratniku iz Australije, kojemu je stanica bila udaljena tek desetak metara od njegove obiteljske kuće.

Crnac je pisao svima za koje je držao da bi mu mogli i trebali pomoći, tvrdio je da će ga ta stanica ozraćiti. Njegovi dopisi za pomoć upućivani su na adrese Ureda Predsjednika Republike, Hrvatskog sabora, Vlade, brojnih ministarstava.

- Kada su me svi odbili, proglašavajući se nenadležnima ili se oglušili, pomoć sam zatražio od pučke pravobraniteljice i, Bogu hvala, naišao na pravu adresu. Svi koji su se oglušivali na moje zahtjeve pravobraniteljici su davali pisane odgovore.

Tako je ovaj problem došao i do Državnog inspektorata čiji su inspektori u više navrata izlazili na teren, izdali šest rješenja o uklanjanju bazne stanice i isto toliko rješenja o novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 1,57 milijuna kuna.

Posljednju kaznu u visini od 500 tisuća kuna "Telemach Hrvatska" platio je u lipnju prošle godine, ali nezakonito podignutu baznu stanicu na Radošiću nije uklanjao.

Sada je napokon provedeno rješenje Državnog inspektorata o uklanjanju ove bazne stanice, koje je davno postalo pravomoćno. Naravno da sam zadovoljan... - ustvrdio je Crnac.

A evo što kaže operater:

- Zbog uklanjanja Telemachove bazne stanice u naselju Radošić, stanovnicima mjesta i okolnih naselja onemogućeno je daljnje korištenje mobilnih usluga, uključujući internet.

Građani Sinja i okolice proteklih su dana ostali bez signala koji im je omogućavao nesmetanu mobilnu komunikaciju, jedan od ključnih civilizacijskih standarda stoljeća u kojem živimo. Na temelju Odluke Državnog inspektorata u Splitu od 4. kolovoza 2022., Telemach Hrvatska morao je ukloniti baznu stanicu postavljenu u naselju Radošić pokraj grada Sinja, zbog čega su područje spomenutog naselja te zapadni i južni dio grada Sinja ostali bez kvalitetne pokrivenosti mobilnim signalom.

Zbog uklanjanja ove bazne stanice narušeni su kvaliteta i brzina prijenosa podataka, a na određenim lokacijama u potpunosti je izgubljena pokrivenost mobilnim signalom u zatvorenom prostoru. Osim brojnih obiteljskih kuća koje su ostale bez mobilnog signala, lošiju uslugu kao posljedicu uklanjanja bazne stanice sada imaju i Dom zdravlja Sinj te vojarna Hrvatske vojske - prenosi N1 reakciju Telemacha.

Kad birokracija koči napredak

- Kuća na kojoj se nalazila bazna stanica smještena je u građevinskoj zoni i za nju je pokrenut legalizacijski postupak, zbog čega je bilo razumno očekivati da će u najkraćem roku biti legalizirana, no postupak legalizacije još nije gotov te ga je preduhitrila odluka državnog inspektorata kojom je naloženo uklanjanje bazne stanice. Tako je jedan dio grada Sinja i njegove neposredne okolice ostao uskraćen za prednosti koje omogućava digitalizacija.

Nažalost, baznu stanicu nije moguće izmjestiti na drugu lokaciju jer je na predviđenom području pokrivanja u tom slučaju nemoguće zadovoljiti tehničke i regulatorne pretpostavke, kao i potrebe korisnika, no to nimalo ne umanjuje nezadovoljstvo građana koji, opravdano, i dalje žele koristiti usluge bez kojih je njihovo svakodnevno funkcioniranje znatno otežano - navodi N1, televizija koja je dio United Grupe. Dio spomenute grupe je i Telemach Hrvatska.

Očitovanje HAKOM-a

N1 je poslao upit HAKOM-u, evo što su odgovorili:

"Sve strane uključene u ovaj slučaj trebale bi čitavo vrijeme voditi brigu o korisnicima jer su komunikacijske usluge svakodnevna potreba. Situacije u kojima se nekim korisnicima odjednom ukida usluga iz bilo kojeg razloga treba izbjegavati i pronaći odgovarajući način da se svi mogu neprekidno koristiti komunikacijskim uslugama na područjima na kojima žive", rekli suiz HAKOM-a.

"Nemamo saznanja imaju li i preostala dva operatora zahtjeve za uklanjanje opreme jer se radi o propisu iz područja prostornog uređenja i gradnje gdje je uloga HAKOM-a ograničena, za razliku od područja elektroničkih komunikacija. HAKOM stoga ne može komentirati jesu li poštovana sva pravila, no ističemo kako operator ima na raspolaganju pravna sredstva koja može koristi protiv te odluke. Operatori HAKOM-u prijavljuju nove bazne stanice i uklanjanje starih, koje prestaju s radom, ali nemamo podatak o razlogu uklanjanja pojedine bazne stanice", dodali su.

"HAKOM, prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama, operatorima dodjeljuje raspoložive frekvencijske resurse i zajedno s Ministarstvom zdravstva brine da se poštuju propisi o najviše dozvoljenim razinama elektromagnetskih polja. Bazna stanica o kojoj je riječ poštovala je sve propise iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, stvarala je razine elektromagnetskih polja niže od dozvoljenih i imala je izadne potvrde o usklađenosti, predviđene Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Ovom prilikom ističemo da prostorni planovi uređenja jedinica lokalne samouprave moraju omogućiti postavljanje baznih stanica tako da se područje može pokriti dovoljnom razinom signala mreža pokretnih komunikacija za kvalitetnu uslugu", poručuju iz HAKOM-a.

Što kaže Državni inspektorat?

Upit su poslali i Državnom inspektoratu, a ovo je njihov odgovor:

"Građevinska inspekcija je povodom brojnih podnesaka građana Sinja tijekom 2018. godine pokrenula inspekcijski postupak te donijela rješenje o uklanjanju nakon utvrđenja da je operator kao investitor nezakonito postavio antenski prihvat s telekomunikacijskom opremom na stropnoj ploči I kata nezavršene građevine u naselju Radošić. Sukladno propisima, investitor je rješenjem upozoren da će se, ukoliko sam ne ukloni građevinu, na uklanjanje prisiljavati izricanjem ukupno šest novčanih kazni što je građevinska inspekcija u prethodnom razdoblju i provela.

U svezi Vašeg navoda da je uklanjanjem ovoga antenskog prihvata stanovništvu onemogućeno daljnje korištenje mobilnih usluga i interneta, ističe se da je osnovno rješenje o uklanjanju doneseno 7. veljače 2018. godine, nakon kojeg su investitoru u sudskim sporovima odbijene sve tužbe koje je izjavio na inspekcijska rješenja odnosno potvrđena je zakonitost i utemeljenost inspekcijskog postupanja. Investitor je imao mogućnost u proteklom razdoblju, od 7. veljače 2018. godine, poduzeti sve mjere radi usklađenja s propisima, a sve kako bi se izbjegle nastale posljedice koje navodite.

Inspekcije Državnog inspektorata postupaju po službenoj dužnosti primjenjujući zakone i važeće propise Republike Hrvatske, prema poslovnim subjektima i građanima Republike Hrvatske, te je tako i u konkretnom slučaju.", navodi inspektorat za N1.

Objašnjenje Telemacha

Telemach još navodi:

- U zadnje vrijeme često slušamo kako bez digitalizacije nema daljnjeg napretka. Da je uistinu tako i da je digitalizacija ključ razvoja današnjeg društva – neovisno radi li se o gradskim, prigradskim ili ruralnim sredinama, imali smo se prilike uvjeriti u jeku pandemije kad je internetska veza ujedinila cijeli svijet, kad smo poslovne i školske obveze realizirali u online okruženju koje nam je nerijetko bilo i glavna poveznica s obitelji i prijateljima u komunikaciji na daljinu. Premda su tadašnja ograničenja iza nas, pandemija je nepovratno promijenila način na koji živimo i radimo pa kvalitetna i stabilna internetska veza ostaje ključna za daljnji razvoj, modernizaciju društva i ekonomski oporavak zemlje.

Dok svaka nova bazna stanica predstavlja put prema gore na EU ljestvici, Sinj je ostao bez još jedne

Iako je Hrvatska po pitanju digitalizacije u zadnjih pet godina učinila određene iskorake, još je dosta izazova na kojima treba raditi mislimo li do 2030. doseći prosjek EU po DESI indeksu, što je ujedno glavni cilj Strategije digitalne Hrvatske 2030. Prema spomenutom indeksu digitalizacije EU, Hrvatska je pala za dva mjesta na ljestvici – s 19. mjesta, gdje je bila lani, na 21. mjesto pa smo po povezivosti, odnosno brzom internetu i dalje pri začelju Unije, kao četvrta zemlja odostraga. Da bi se to promijenilo nužno je ulagati u infrastrukturu koja je glavni preduvjet za digitalizaciju. No umjesto da idemo prema naprijed i budemo pro, a ne kontra digitalizacije, i dalje su prisutne situacije koje onemogućuju daljnji napredak, zbog čega u konačnici najviše trpe građani.

Infrastruktura nužna za razvoj lokalne zajednice

Da bi se potpuna digitalna transformacija ostvarila, nužna je podrška lokalne samouprave operatorima kroz lokalne prostorne planove – u razvoju, postavljanju i izgradnji infrastrukture potrebne za pružanje usluga. Kao što je nekad bilo presudno uvesti struju ili vodu, kao preduvjet za društveni i gospodarski napredak danas je ključno svima omogućiti kvalitetnu fiksnu i mobilnu mrežu. Samo tako će građanima diljem Hrvatske biti dostupne usluge neophodne za nesmetani rad i školovanje kako ne bi morali, kao građani iz okolice Imotskog tijekom pandemije, u potrazi za signalom odlaziti nekoliko kilometara od kuće, ali i kako bi se spriječilo daljnje iseljavanje, naročito mladih, iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske.

Za uvođenje mreža velikih brzina zalaže se i EU kroz direktivu koja ima za cilj osigurati dostupnost infrastrukture za razvoj mreža novih generacija po poticajnim cijenama, no to u Hrvatskoj, evidentno, nije uvijek slučaj - navodi Telemach.

Hrvatska udruga poslodavaca

"Hrvatska udruga poslodavca je vrlo dobro upoznata s problematikom izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu s rastućim potrebama i EU smjernicama. Nažalost, u svakodnevnom poslovanju naši se članovi susreću s ograničavajućim prostornim planovima, različitim regulatornim preprekama te neshvaćanjem dijela društva da je infrastruktura imperativ digitalizacije, a digitalizacija imperativ gospodarskog napretka. Gospodarski napredak, nadalje, omogućuje bolje životne i radne uvjete naših građana. Poduzetnicima, zaposlenicima, turistima ili npr. mladima je danas pristup internetu neophodan za svakodnevno životno funkcioniranje, od svakodnevnog informiranja, učenja, posla, razonode, do spašavanja ljudskih života. Međutim, do sada smo se susreli s velikim brojem paradoksalnih situacija, jer se vrlo često događa da se upravo oni koji se protive izgradnji infrastrukture, intenzivno i obilato koriste tom istom infrastrukturom za negativne objave na društvenim mrežama i aktiviranje istomišljenika iz drugih krajeva zemlje.

Unatoč mnogim Strategijama i Akcijskim planovima koje su pokrenute na razini EU i u Republici Hrvatskoj radi postizanja jedinstvenog digitalnog tržišta te smanjivanje digitalnog jaza, a kojima je cilj omogućiti jednake životne prilike i mogućnosti građanima ruralnih područja kao i građanima urbanih cjeline, svjedočimo slučajevima uklanjanja baznih stanica što nažalost produbljuje taj digitalni jaz te smanjuje gospodarski potencijal Hrvatske. Bez daljnjeg ulaganja u širokopojasni Internet, nema govora o digitalnoj transformaciji privatnog i javnog sektora, razvoju novih usluga te proizvoda visoke dodane vrijednosti. Također, nema govora o razvoju novih poslova i specijalizacija koje bi Hrvatsku činile konkurentnom u europskom i svjetskom kontekstu. Elektronička komunikacijska infrastruktura ključna je u ravnomjernijem regionalnom razvoju Hrvatske, njenih ruralnih dijelova i otoka, jer zahvaljujući njoj svi građani ove zemlje imaju otvoreni pristup svim globalnim saznanjima i ostvaruju pravo na jednaku digitalnu povezanost", stoji u odgovoru HUP-a na upit N1.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
08. lipanj 2023 04:01