Dalmacija Zadar

župan stipe zrilić predložit će koncesioniranje za tvrtku ‘kali tuna’ županijskoj skupštini

Šest uzgajališta tuna nadomak Telašćice

Kod Lavdare, nadomak Parka prirode “Telašćica”, uskoro bi trebalo početi postavljanje šest velikih kaveza za uzgoj 3000 tona tuna godišnje. Župan Stipe Zrilić predložit će Županijskoj skupštini koncesioniranje šest područja na kojem će se postaviti kavezi u kojima će “Kali tuna”, najveća tvrtka za uzgoj tuna, između ostalog pokušati plavorepu tunu uzgojiti od embrija do konzumne veličine što bi bilo prvi put u Europi.

Pročelnik za more i turizam Jerolim Uroda obrazložio je u utorak na županovu javnom Kolegiju postupak koncesioniranja na šest odvojenih područja zbog zahtjeva studije utjecaja na okoliš koja se izrađivala više od godinu dana.

Lučka kapetanija je pored toga imala također stroge zahtjeve zbog blizine plovnih putova, posebno prolaza Proversa.

Studija je zbog toga dva puta išla na doradu i konačno je dobila sve potrebne suglasnosti nadležnih ministarstava.

Predlaže se, dakle, koncesioniranje šest polja po 56.250 četvornih metara s tim da se u svakom može uzgojiti 500 tona tuna godišnje.

Koncesija se treba izdati na 20 godina. “Kali tuna” za to treba platiti kunu po četvornom metru, odnosno 337.500,00 kuna godišnje i još 0,50 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru (trećina od toga ide Zadarskoj županiji).

Pored toga Kali tuna treba platiti troškove postupka u iznosu od 59 tisuća kuna te još 889.380 kuna u korist osoba koje su financirale Studiju o procjeni zahvata na okoliš - uzgajalište tuna kod otoka Lavdara, a koje se nisu javile na natječaj za koncesiju.

“Kali tuna” inače već ima dozvolu za uzgoj 3470 tona tuna godišnje na drugim lokacijama (uz Iž i uz otok Ugljan), a sad bi skoro udvostručio svoje kapacitete.

                                                                                                                 e.š.

Naslovnica Zadar