Dalmacija Split

ekološka bomba u srcu grada

Zavirili smo duboko u arhivu 'Slobodne' i prisjetili se kako je nastao zloglasni Karepovac: davne '64. rekli su da će to biti privremeno rješenje, danas smrdi više nego ikad...

ekološka bomba u srcu grada

Naš Karepovac ove godine slavi 55. rođendan. I dok pišemo ovaj tekst, eno ga, još uvijek stoji tamo gdje je davne 1964. godine tadašnji Odjel za urbanizam i građevinarstvo Općine odredio da se kućno smeće umjesto na lokaciji na Gripama, deponira na predjelu Glednice u Mravinačkom polju.

Danas smrdi gore nego ikad. A da ironija bude veća, naš je deponij trebao biti privremeno rješenje, kako to već kod nas često biva. U to doba bio je tamo neka rupetina, kilometrima daleko od urbanog područja i svijesti ljudi da uopće postoji.

Tako se u našem tekstu iz 1964. navodi kako spomenuta lokacija neće ometati urbanistički razvoj grada. I to je u jednu ruku istina - malo po malo se grad mahom nelegalnom stambenom izgradnjom počeo približavati odlagalištu, pa se Karepovac sada, gledajući geometrijski, nalazi skoro pa u njegovu centru.

Osim što se splitsko odlagalište u međuvremenu pretvorilo u brdo visoko 50 metara, punih 55 godina tamo se odlagalo sve i svašta, i to bez ikakvog reda i pravila, te bez prethodne obrade otpada.

Žalosti i činjenica da je do dana današnjeg Karepovac tretiran kao neusklađeno odlagalište s obvezom sanacije koja je, kako znamo, krenula tek u studenom prošle godine.

U međuvremenu je u proteklih pet i pol desetljeća na ovom deponiju odloženo gotovo sedam milijuna kubičnih metara otpada! To znači godišnju količinu od oko 130.000 tona, s tim da se površina pod otpadom prostire na nestvarnih 26 hektara.

Sanacija splitskog deponija koja se upravo odvija, konačno bi trebala dokinuti "život" Karepovca, nakon čega bi trebao postati ozelenjeno brdo zatrpanog smeća. Jasno, nakon otplinjavanja i neutralizacije tla. Na istočnom dijelu bit će napravljena sanitarna ploha na kojoj će se zaprimati otpad do početka rada regionalnog Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, nakon čega bi Karepovac konačno bio zatvoren.

A da bi se oslobodio prostor za taj dio, mora se prekopati dio smeća, što je upravo u posljednje vrijeme uzrok nesnosnog smrada koji trpe stanovnici Splita i Solina.

Čim su neugodni mirisi obavili gotovo sve kvartove u Splitu, a ne samo one u neposrednoj blizini odlagališta, postali smo zaista svjesni njegova postojanja. Krenula je masovna panika zbog moguće opasnosti za zdravlje zbog udisanja plinova, koja je na kraju rezultirala tematskom sjednicom Gradskog vijeća gdje je struka rekla kako su mirisi neugodni i narušavaju kvalitetu života, ali nisu opasni.

Javnost se umirila, radovi su nastavljeni malo jačim intenzitetom pa nas zadnjih dana opet više guši smrad. No, tako je to kad se neke stvari predugo odgađaju.

Kad već vučemo paralele po pitanju odlaganja smeća na području Splita i okolice, evo još jedne. Tri godine prije početka rada Karepovca, dakle 1961. godine, na sastanku Savjeta za urbanizam Narodnog odbora Općine predložene su lokacije za deponiranje smeća te otpadnog i građevinskog materijala.

Tako su za odlaganje smeća predloženi napušteni tupinolomi nedaleko od Kučina, dok su za zbrinjavanje građevinskog materijala i zemlje određeni stari tupinolomi kod Marasovićeve ulice i Pod kosom na Mejama. U pravcu Stobreča kao deponij je, uz tupinolome, određeno i močvarno područje rijeke Žrnovnice.

A danas? U ovom trenutku na području Splita, Solina i Kaštela ne postoji niti jedna legalna lokacija za odlaganje građevinskog otpada. Šut se odlaže svugdje, uz prometnice, uz kontejnere, u prirodi... Vidimo, dakle, da se posljednjih 60 godina nismo baš iskazali po tom pitanju. Dapače.

Tek slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta na zapadnom platou "Cemexova" tupinoloma iznad Kaštel Sućurca, koje će biti uvršteno u aktualne izmjene kaštelanskoga GUP-a i Prostornog plana, s tim da se navedena lokacija nalazi i u županijskom prostornom planu.

Za sada se još ne znaju količine građevinskog otpada koje će na spomenutoj lokaciji odlagati ova tri grada, kao ni na koji će način cijeli taj posao biti organiziran. Iskreno se nadamo da neće morati proći još 60 godina da se to dogodi.
 

Naslovnica Split