Dalmacija Split

PRODAJNE VJEŠTINE

Vrhunski komunikator Erik Fitzpatrik stiže na Ekonomiju

PRODAJNE VJEŠTINE

Želite li poboljšati svoje prodajne vještine, komunikaciju pred masom, izlaganje ili prezentaciju, onda sutra, u 9 sati, morate biti na Ekonomskom fakultetu.

Jer, Međunarodna komora mladih "JCI Split" dovodi Erica Fitzpatricka, vrhunskog stručnjaka za prodajne vještine i komunikacije, autora bestsellera "Persuade on purpose". Prijava i kotizacija u čiju je cijenu uključen i Fitzpatrickov bestseller su obvezni, a postupak prijave organizatori su detaljnije pojasniili na facebook stranici "JCI Split".

Naslovnica Split