Dalmacija Split

VIZUALNO ZAGAĐENJE

Najamnina od 1500 reklama ide za plaće troje činovnika u Banovini!?

VIZUALNO ZAGAĐENJE

Umjesto dvije reklame po stupu, sada se smiju postaviti tri

Iskorištavanje javnih površina i komunalnih objekata za oglašavanje nije zaobišlo ni rasvjetna tijela na ulicama našega grada.

Oko 500 stupova javne rasvjete Grad je dodijelio vlastitoj tvrtki “Spalatum DMC” kako bi ubirala novac od najamnine. Naime, 60.000 kuna koje uprihođuju od koncesionara namijenjeno je za plaće troje zaposlenika DMC-a, firme koja bi se trebala brinuti o kreiranju imidža Splita kao turističkog odredišta.

Jezgri 36 šaka u oko

U Građanskoj inicijativi Split (GIST) smatraju kako se takav oblik “Spalatumova” financiranja temelji na vizualnom zagađenju grada i povijesne jezgre, pri čemu je u najužem pojasu postavljeno 36 stupova. Špiro Cokarić, tadašnji pročelnik za komunalu, aktivistima je odgovorio da za takav potez Banovina ne treba pitati konzervatore, jer stupovi nemaju povijesno značenje, “nego se radi o običnim komunalnim objektima”.

Članovi inicijative upozoravali su da se suprotno pravilniku o reklamiranju na stupovima javne rasvjete nepropisno postavlja više plakata. Što je bio rezultat upozorenja Banovini i DMC-u? Donesen je novi pravilnik u kojem su izbrisane sporne točke koje su obuzdavale reklamnu stihiju. Umjesto maksimalno dopuštena dva reklamna panoa po stupu koji se nalazi u pojasu unutar prometnice, sad se mogu staviti tri.

U GIST-u naglašavaju kako više ne postoji ograničenje da se na stupove uz rub ulice može staviti samo jedan pano. Prije je bilo zabranjeno stavljanje reklama pokraj raskrižja, a sad ga se može postaviti četiri metra od semafora. Minimalno dozvoljeni razmak reklama između stupova je smanjen s 20 metara na 10 metara...

Prihodi rastu

- Godinu i pol dana upozoravamo Grad na zakonske nepravilnosti po kojima “Spalatum” posluje i oni problem riješe tako da napišu novi Pravilnik i njime odobre sve na što smo ukazivali – napominje Dalibor Popović iz GIST-a.

Naš sugovornik tvrdi kako novi propis dopušta stotinjak reklama više na stupovima, ali je DMC-ov ugovor s koncesionarom ostao isti, što vanjskom partneru omogućuje veće prihode.

Marina Rančić
, koja je na čelu “Spalatum DMC-a”, ističe da imaju suglasnost Prometne policije za novi pravilnik, te dodaje kako ne vidi razlog zašto bi koncesionaru trebalo povisiti najamninu.

- I dalje je u pitanju 500 stupova na kojima se može oglašavati. Ništa se nije promijenilo, nego smo pokušali uvesti više reda s novim pravilnikom. U korespondenciji sam to nastojala objasniti gospodinu Popoviću, ali on ima svoju logiku, pa se sad i vama obratio. Jasno mi je zašto on tako gleda, ali mi ne pogodujemo koncesionaru - smatra direktorica DMC-a.

Sandi Vidulić

Konzervatore nisu ‘šljivili’...

U Ministarstvu kulture naglašavaju da konzervatore ne treba zaobići kada se definiraju mjerila za reklamne stupove.

- Konzervatorski odjel dostavio je Gradu smjernice za donošenje odluke o komunalnom redu koje se odnose na područje unutar granica zaštićene cjeline - navode u Ministarstvu.

Naslovnica Split