Dalmacija Split

ko to more platit

STUDENTSKI VETO Odluka o plaćanju školarina odgođena - osniva se Povjerenstvo; ‘Ne položiš dva ispita, pa moraš platit 7000 kuna’

ko to more platit

Predsjednik Studentskog zbora Ivan Žižić (PMF) uložio je suspenzivni veto na Odluku o školarinama za studente diplomskih studija jer su za mnoge studente one preskupe. Danas će o tome raspravljati Sveučilišni senat

NAJNOVIJE Odluka odgođena, osniva se Povjerenstvo

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta odgođeno je donošenje odluke o plaćanju školarina za studente diplomskih studija. Rektor dr. Ivan Pavić predložio je osnivanje povjerenstva koje će dogovoriti model plaćanja, te naglasio kako su posljednjih dana s predstavnicima studenata održali puno konzultacija, te da su “vrlo blizu usuglašavanja stavova”.

Detalje bi trebalo dogovoriti povjerenstvo u kojemu bi trebala biti tri predstavnika Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i FESB-a, te tri studenta. Njihova odluka će se razmatrati na idućoj sjednici Senata.

Dr. Branka Ramljak, prorektorica za financije i računovodstvo, izložila je financijski plan za prvi kvartal 2012. godine, te upozorila da će proračun biti “tanji” za 11 posto u odnosu na ovu godinu. Ipak, plaće bi trebale biti na razini sadašnjih, a predviđena su i sredstva za napredovanje u znanstveno-nastavnim zvanjima.

Senat je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zvanja professora emeritusa donio i odluku o dodjeli toga počasnog zvanja: dr. Perici Cetiniću (Sveučilišni studijski centar za studije mora), dr. Tonki Kovačić (Kemijsko-tehnološki fakultet), dr. Vesni Roje (FESB) i dr. sc. Ljerki Šimunković (Filozofski fakultet).

Troje kandidata za dodjelu počasnoga zvanja nije prošlo, a među njima je i dr. Onesin Cvitan s Pravnog fakulteta, koji će, kako doznajemo, nastojati osporiti prijedlog Povjerenstva. O trećem rektorskom mandatu dr. Pavića nije bilo ni riječi.

d. b.


U sjeni događanja oko presude Upravnoga suda, koji je rektoru Sveučilišta u Splitu prof. dr. Ivanu Paviću osporio pravo na treću kandidaturu, ostala je inicijativa predsjednika Studentskoga zbora Ivana Žižića da studenti diplomskih studija plaćaju nižu cijenu školarina.

Naime, na posljednjoj redovnoj sjednici Senata, Žižić je uložio suspenzivni veto na Odluku o školarinama studenata diplomskih studija. Sada najavljuje i borbu za sličan model financiranja školarina preddiplomskih studija.

Navedena odluka, kaže on, krajnje je nepovoljna za studente koji nisu “očistili” sve ispite s prethodne akademske godine. Stoga, ne samo da su uložili veto nego će na današnjoj sjednici Senata iznijeti i svoj prijedlog modela plaćanja školarina.

Naime, puno studenata ne može platiti tolike školarine, pa je upitno hoće li nastaviti studirati.

- Nadamo se da Odluka Senata o školarinama neće proći jer zbog uloženog veta za nju mora glasati najmanje dvije trećine članova Senata - vjeruje Žižić.

Naime, studenti drže da je nepravedno da svaki nepoloženi kolegij u idućoj godini “plaćaju” prosječno od dvije do dvije i pol tisuće kuna. Točnije, toliko ih košta ponovno slušanje kolegija i polaganje ispita.

-Naš model trebao bi značajno financijski pomoći studentima kojima su ostali jedan ili dva nepoložena ispita, a takvih je jako puno. O detaljima zasad ne bih govorio - kazao nam je Žižić, inače student PMF-a, jedine sveučilišne sastavnice koja je studentima izišla ususret primijenivši povoljniji model plaćanja školarina.

Naime, dok se cijena ECTS boda na preddiplomskom studiju PMF-a dobije tako da se školarina podijeli sa 60, na ostalim fakulteta školarina se dijeli sa 18. Tako, primjerice, na PMF-u nepoloženi ispit od pet ECTS bodova “košta” 666, 66 kuna, dok mu je cijena na FESB-u 2 222, 22 kune!

Apsurd je što je i na jednome i na drugome fakultetu školarina 8000 kuna. Još su u težoj poziciji studenti na Medicinskom fakultetu. Njima školarina iznosi 10.000 kuna, tako da jedan ECTS bod “košta” 555,55 kuna.

Uzmemo li da u pravilu pojedini predmet prosječno ima pet ECTS bodova, ponavljanje kolegija studenta Medicine stoji čak 2 777, 77 kuna.

- Mi smo na svome fakultetu taj model plaćanja školarina za studente preddiplomskih studija uspjeli izboriti, jer se školujemo za deficitarna zanimanja. Potrudit ćemo se da sličan model bude i na ostalim fakultetima- kazao nam je Žižić.

Nažalost, sudbinu “peemefovaca” ne dijele i ostali, a na tu činjenicu su nam se najviše žalili studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta, vjerojatno zato što je njih najviše.

diana barbarić

‘Ne položiš dva ispita, pa moraš platit 7000 kuna’

Vezano za, po mnogima, nepravedan sustav školarina javljali su nam se brojni studenti. Tako su nam se oni s Medicinskog fakulteta, čija je godišnja školarina deset tisuća kuna, požalili da ih “prebacivanje” samo dvaju predmeta u sljedeću akademsku godinu zna “koštati” u ponekim slučajevima više od sedam tisuća kuna (a toliko na društvenim fakultetima stoji ukupna školarina!).

Konkretno, to se dogodi ako na prvoj godini ne “očiste” anatomiju i fiziku. Studenti ističu kako je nepravedno da, po važećim zakonima, netko može sve do 26. godine života, svake godine upisivati drugi fakultet, bez namjere da ozbiljno studira.

Pri tome mogu koristiti brojna studentska prava (poput prava na obiteljsku mirovinu, dječji doplatak, iksicu...), budući da je svim brucošima školarina besplatna.

Još i troškovi upisa

Zvali su nas i studenti preddiplomskog studija Ekonomije, koji su u prvoj godini studija upisali ukupno 57 od 60 mogućih ECTS bodova, te posvjedočili o još jednom paradoksu: - Oni koji imaju ostvaren 41 bod ili manje plaćaju školarinu u punom iznosu od 7000 kuna plus troškove upisa od 200 kuna.

Oni koji imaju između 42 i 56 bodova plaćaju ovisno o broju postignutih bodova, i to otprilike 368 kuna po jednom ECTS bodu.

Međutim, ta cijena školarine određena je računanjem razlike do 60 ECTS bodova, a ne 57. Znači, svaki student koji plaća školarinu po ovome modelu mora platiti i ta 3 nepostojeća ECTS boda (otprilike 1105 kuna) plus troškove upisa - žale se studenti.

D. BARBARIĆ

 

Bodovi

 

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu svi redovni studenti upisani u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija akademske godine 2011./2012. studiraju besplatno. Student koji ostvari svih 60 ECTS bodova, u cijelosti je oslobođen plaćanja školarine, oni koji imaju od 42 do 59 ECTS plaćaju proporcionalno broju ostvarenih ECTS bodova, dok oni s manje od 42 boda plaćaju punu školarinu. Ona ovisno o fakultetu iznosi od sedam do deset tisuća kuna.

Studenti mole za obročno plaćanje

Bili bismo najsretniji da je studentima sve besplatno, ali nažalost netko mora snositi troškove studija, jer država malo izdvaja za visoko školstvo - kaže prof.dr. Boris Buklijaš, dekan Pravnoga fakulteta, kazavši kako ovih dana zaprimaju puno molbi studenata za oslobađanjem od plaćanja školarine ili mogućnosti plaćanja na rate.

- Teške socijalne slučajeve oslobađamo plaćanja školarine, a dopuštamo, ovisno o slučaju, i plaćanje na rate.

Osim toga, od kada sam dekan studentima svake godine izlazim u susret tako da im omogućujem polaganje ispita na dekanskom roku u listopadu. Zahvaljujući tomu puno je studenata ovih dana iskoristilo šansu da još jednom polažu ispit i uštede novac za školarine - kaže prof.dr. Buklijaš, čiji su primjer, kako doznajemo, slijedili i neki drugi njegovi kolege dekani.

D. BARBARIĆ

 

Naslovnica Split