Dalmacija Split županija

cirkus se nastavlja

Dovezao kućicu, a uskoro će sagraditi i zgradicu: ledina na Svetom Petru promijenila namjenu čim je dobila novog vlasnika, njegove namjere su jasne

cirkus se nastavlja

Smije li Anto Čović graditi zgradu s tri kata na Svetom Petru? Otprilike ovako bismo kolokvijalno preveli upit koji smo pretprošlog tjedna, navodeći hipotetski slučaj, poslali na adresu Ministarstva graditeljstva, a odgovor nakon ponovljenog upita dobili smo baš na dan ministrova posjeta Makarskoj.

Ministar Predrag Štromar je, naime, posjetio Makarsku, gdje se također osvrnuo na slučaj gradnje na Sv. Petru, kazavši da je tu očito učinjeno više propusta. Čijih, tko bi ga znao...

No ništa takvo nije spomenuto u šturom odgovoru koji nam je stigao, a u kojem se loptica praktički prebacuje na jedinicu lokalne samouprave. Slično je Štromar kazao i u gradu koji postaje grad slučaj baš zbog histerične betonizacije.

- Izdavanje dozvola za gradnju u nadležnosti je županija, odnosno gradova, točnije njihovih upravnih odjela koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Stoga se vezano uz konkretan slučaj trebate obratiti Gradu Makarskoj, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje - Ispostava Makarska, Obala kralja Tomislava 1. Nadležni upravni odjel upoznat je s važećim prostornim planom i ima informaciju što se na kojoj parceli smije, odnosno ne smije graditi - stoji u odgovoru.

Grad Makarska ima informaciju. Informacija kaže da nema gradnje. Malo doduše mlako, ali ipak - nije, kažu, predviđena gradnja. Po važećem planu nije, ograđuju se dalje. Po novome pak, tko zna, dodat ćemo. Po svoj prilici znaju oni koji kroje plan, a koji su u prijedlog novog plana i naveli mogućnost da se u zelenim zonama gradi u slučaju da je upisana ruševina.

A kao što već znamo, Anto Čović je dobio i kućni broj, to više nije samo ruševina već kuća, o čemu svjedoči i geodetski elaborat koji nam je poslan na uvid, a koji je izradio Miljenko Žabčić, direktor ovlaštene tvrtke "Geographica" iz Splita.

Objašnjenje prenamjene kulture iz oranice u ruševinu smo čekali i dočekali, a odgovor iz makarskog Katastra stigao nam je nakon što je prethodni tekst već bio zaključen:

- Dana 28. veljače 2019. godine, od ovlaštene tvrtke "GEOGRAPHICA" d.o.o. Split iz Splita zaprimljen je zahtjev za pregled i ovjeru Geodetskog elaborata k.č.zem. broj 2944/8 (zk. č.zgr. 609) k.o. Makarska - Makar, te je isti nakon pregleda ovjeren i potvrđen od ovog Ureda, o čemu je izdana potvrda - stoji u odgovoru.

Potvrda je izdana istog dana, a temeljem istog elaborata izvršena je promjena te je ispušteno Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu k.o. Makarska - Makar, od 15. travnja 2019. godine.

- Treba napomenuti da se istim elaboratom ispravljaju podaci katastarskog plana, odnosno katastarske izmjere te se evidentira podatak o načinu uporabe na kat. č.zem. broj 2944/8 (zk. č.zgr. 609) k.o. Makarska - Makar, a sve sukladno stanju na terenu i podacima zemljišno-knjižnog odjela Makarska - zaključuje se u odgovoru.

Uglavnom, eto, Čović je očito samo želio da se isprave podaci katastarskog plana i da se uskladi s podacima zemljišno-knjižnog odjela, a geodet je to učinio, pozivajući se na zakone, pravilnike, međe i, naposljetku, stvarno stanje.

U tehničkom izvješću geodet se poziva na pravilnik koji je omogućio usklađivanje načina uporabe prema stvarnom stanju.

Evo što o tome kaže famozni pravilnik, točnije, članak 37. Pravilnika o katastru zemljišta: Promjenu načina uporabe katastarske čestice ili njezinih dijelova moguće je izvršiti pod uvjetom da je takva promjena u naravi izvršena.

U naravi izvršena? Ako se pitate kakva je to sad promjena uporabe, kako je ta ledina odjednom promijenila namjenu otkad je promijenila vlasnika, možete prestati s time. Sve je u redu, sve je čisto. Čović se pobrinuo i za namjenu. Proteklog je tjedna na svoju parcelu dovezao betonsku kućicu. Montiranje kućice nije prošlo glatko.

Čovićev kamion nije mogao proći, smetalo mu je sušilo "susjeda" Matka Benkovića Beše, smetalo mu je i vozilo, a kako nije uspio "probiti barikade", pozvao je policiju i redarstvo. I nakon što je oslobođena javnoprometna površina, postavio je kućicu na svoje zemljište. Legitimno, okej.

Ali poruka je jasna. Čović se ne da omesti, a planovi mu se ne svode na baraku, ne, u planu je zgrada s nekoliko etaža. I dok se cirkus nastavlja, gradski oci šute. Predsjednik Vijeća šuti. Oporba šuti.

Ministar je došao i otišao, natuknuo usput da je već malo kasno za nas, ali da još ima nade. Sve je na gradskoj upravi, optimistično je poručio. I Uredu za gospodarenje prostorom. Tako da je onda valjda sve u redu. Čak i ako nije.

Naslovnica Split županija