Dalmacija Šibenik

Pirovac: ulaganje vrijedno 9,5 milijuna eura

U kinodvorani u Pirovcu održana je prezentacija projekta nove marine za potencijalne ulagače, među kojima i one što su već potpisali pismo namjere za ulaganje u dugo osporavanu marinu u uvali Makirina. Bit će to dvanaesta marina na području Šibensko-kninske županije.

- Pirovačka marina - kazao je u uvodnome dijelu općinski načelnik Ante Šparica - značit će novu kvalitetu koja je nedostajala turističkoj ponudi naše općine. Uvest će nas u sektor nautičkoga turizma, koji će i u našem mjestu značajno produžiti turističku sezonu.

Nakon pet godina i čak šezdeset i osam izdanih suglasnosti, dozvola i rješenja te puno utrošenog novca - istaknuo je Šparica - došli smo u fazu zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. Nakon toga će Županija raspisati natječaj za investitora, jer će marina biti županijskoga značenja. Imat će - naglasio je načelnik općine - do 200 stalnih morskih vezova i visoku kategorizaciju s tri sidra, na morskome prostoru od 41.000 četvornih metara i kopnenome od 11.600 kvadrata. Do sada je za pirovačku marinu zanimanje pokazalo 11 potencijalnih ulagača.

- Gradnja nove marine, u koju će se uložiti više od devet i pol milijuna eura, novi je veliki korak u razvitku turizma županije, posebno nautičkoga, i to u vrijeme kada nije lako doći do ulagačkoga novca - smatra župan Goran Pauk.

Ovim zahvatom Pirovac se svrstava u društvo od jedanaest marina na našem području, što je najveća koncentracija na ovom dijelu Jadrana, s više od 3000 vezova, koji ostvaruju 25 posto prihoda svih primorskih županija u Hrvatskoj, ili oko 85 milijuna kuna.

J. Čelar

Naslovnica Šibenik