Dalmacija Šibenik

ambulante na krapnju, brodarici i U grebašTici gornjoj u katastrofalnom stanju

Po zdravlje moraju na čučavac bez vode

ambulante na krapnju, brodarici i U grebašTici gornjoj u katastrofalnom stanju

Već godinama upozoravam na sve te silne probleme, no nadležni SEnD Dom zdravlja i lokalna samouprava SEnD samo prebacuju lopticu između sebe, jada se dr. Milan Strižak

Već godinama upozoravam na sve te silne probleme, no nadležni Dom zdravlja i lokalna samouprava SEnD samo prebacuju lopticu između sebe, jada se dr. Milan Strižak

Dr. Milan Strižak / Nikša Stipaničev / CROPIX
Na adresu Doma zdravlja, Grada Šibenika i Županije nedavno je stigao apel zdravstvenog tima dr. Milana Strižaka, koji u zakupu ima područne ambulante na Krapnju, Brodarici i u Grebaštici Gornjoj. Doktor Strižak ima 1700 zdravstvenih kartona, ali i troškove na čak tri lokacije, koje sam ne može pokrivati.

U privatizaciju je ušao s tri neuređene područne ambulante, a Dom zdravlja u Grebaštici, gdje ambulanta radi 42 godine, do sada je uložio samo u sanitarni čvor (i to sa zahodom čučavcem...), u Brodarici je financirao samo pregradni zid (čiji se izvođač do dana današnjeg oglušuje na činjenicu da ga je napravio bez izolacije!!!).

Do ambulante kroz građevinski otpad

U ambulantu Krapanj, neuređenu, a staru 52 godine, valja ići brodom i u radno vrijeme i u kućne posjete. Tamo nikad nitko od nadležnih za šibensko zdravstvo nije stupio nogom, a tim dr. Strižaka do nje se probija kroz građevinski otpad. U ambulanti Grebaštica Gornja nema tekuće vode, nalazi se u nevjerojatno derutnom prostoru mjesne zadruge, a bolja nije ni sama. Koji metar preko puta blista novo novcato igralište izgrađeno tonama betona te netaknut, besprijekorno uređen zog za balote.

Navodno je to sufinancirao onaj gospodin Mađar koji je kupio kuću u Grebaštici uz more, te je na javnoj površini i na mjestu bivšeg zoga, uz sumnjivu dokumentaciju, dao izgraditi monumentalnu fontanu s klasicističkim kipovima u koju je ugrađeno barem dvadesetak tona kamena. Ambulanta u Grebaštici Gornjoj je, uzgred rečeno, turistička ambulanta, kao i ona na Krapnju i u Brodarici! Lani su ambulantu u Grebaštici htjeli fotografirati neki Belgijci, ali dr. Strižak to nije dopustio.

Ambulanta Krapanj također se nalazi uz novo novcato sportsko igralište koje nitko ne koristi. Liječnik Milan Strižak kaže: - Već godinama upozoravam na sve te silne probleme, no nadležni Dom zdravlja i lokalna samouprava samo prebacuju lopticu između sebe. Mene pak u tim sredinama doživljavaju kao privatnika, pa nitko i ne pomišlja na to da se uključi u rješavanje problema, malo je reći neuvjetnih prostora. A država upravo očekuje da do 1. travnja sve ambulante primarne zaštite uđu u zajednički informatički sustav, tako da sada ulažem i u kompjutorsku opremu i mrežu, eto, u takvim prostorima...

Mnoge je ambulante Dom zdravlja dao u zakup uređene i opremljene. Ravnatelj dr. Ante Županović upućuje nas na lokalnu samoupravu, tvrdeći da ustanova i sama stenje pod golemim troškovima i dugovima. Pročelnica za društvene djelatnosti Grada Šibenika Živana Podrug kaže kako je primila dopis dr. Strižaka, potpuno razumije problem i u najskorije će se vrijeme naći s predstavnicima triju mjesta, Županije i Doma zdravlja. Do tada, ambulante dr. Strižaka mogu poslužiti kao kulisa za neki film s tematikom o zdravstvu u 19. stoljeću. Skupa s kompjutorima.

Invalida u kolicima pregledava pred ambulantom u Brodarici

Dr. Milan Strižak traži sufinanciranje rada, uređenje ambulanti na Krapnju i u Grebaštici, te nove prostorije u Brodarici, inače će neka od tih ambulanti morati dobiti ključ u bravu: - Zamislite još: Grebaštica je prometno nepovezana, osim školskim autobusom, pa kad su praznici, ljudi iz zaselaka nemaju čime doći. A u Brodarici imam ratnog invalida koji dođe kolicima do stepenica, a onda me mobitelom zove pa siđem i pregledam ga... 

Naslovnica Šibenik