DalmacijaSTAT ĆE GROZOTA PRAŠINE

Pobijedili su državu i moći će disati! Evo kako je poražena kombinacija površnosti, maglovitosti, copy paste tehnologije, neodgovornosti i pogodovanja investitorima

Piše Jakov Žarko

Grad Kaštela i mještani Planog - naselja administrativno podijeljenog između Trogira i Kaštela (što već dugo građanima donosi brojne negativne posljedice) - uspjeli su presudom Upravnog suda u Splitu zaustaviti (nadaju se trajno) otvaranje i rad čak tri nova kamenoloma u tom nekad ugodnom mjestu, koje godinama "na rubu živaca“ trpi sve "blagodati“ obližnjeg deponija smeća, udiše kamenu prašinu i nastoji začepiti uši pred glazbom bagera i pikamera iz valjda desetak već postojećih kamenoloma, raspoređenih praktično uza sam rub stambenih kuća.

Kaštelanska gradska administracija i mještani, više njih, tužili su - i u tužbi uspjeli - državu, točnije Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - nakon što je ono trojici investitora u nove kamenolome izdalo rješenja o neškodljivosti njihovih zahvata za okoliš, prirodu (i ljude), odnosno otvorilo put za dodatni ekološki udar na ionako frustrirane građane.

Kakve su validnosti bila ta rješenja - a doslovno skandaloznima ocijenili su ih spomenuti tužitelji i svi koji su se u zakonski obvezatnoj javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš (uradak tvrtke IPZ Uniprojekt Terra iz Zagreba) pridružili njihovu mišljenju: Udruga "Zeleni Dalmacije“, Udruga "Lijepa naša Kaštela“, Udruga "Bijaći“, Mjesni odbor Plano, Općina Prgomet, Turistička zajednica Kaštela, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, obiteljska poljoprivredna i turistička gospodarstva, obiteljski dom za stare i nemoćne… - nedvosmisleno je pokazala i presuda Upravnog suda u Splitu, s potpisom suca Silvija Čovića.

Presuda kaže da se rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode tiču, konkretno, kamenoloma "Vid“, "Vedro“ i "Duboka Draga“ investitora Dragana Caktaša, Ivana Šipića i Ivana Gotovca - zbog nezakonitosti "poništavaju, te se predmet vraća na ponovni postupak“. S tim da, navodi se, protiv te presuda žalba nije dopuštena!

Tužitelji su, pravničkim jezikom kazano, osporavali rješenja Ministarstva navodeći povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje u Studiji utjecaja na okoliš, izostanak cjelovitog sagledavanja Studije u nadležnom državnom povjerenstvu, nerazmatranje utjecaja namjeravanog zahvata na iznimno važno kulturno dobro Mujinu pećinu, te na Rimsku cestu uz koju se veže ambiciozni projekt turističke zajednice; ukazano je na blizinu područja od izuzetne važnosti za ptice (Pantana), na malu udaljenost doma za starije i nemoćne, vrijednih poljoprivrednih kultura i turističkog objekta visoke kategorije te - najvažnije - na ugrožavanje zdravlja građana.

U svemu je posebna priča bila studija o utjecaju na okoliš, kao temelj za izdavanje rješenja, koja je bila sve prije nego sveobuhvatna i stručna, što zakon izričito zahtijeva.

Bila je zapravo primjer površnosti, maglovitosti, copy paste tehnologije, neodgovornosti i pogodovanja investitorima (što nadležno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša nažalost nije razotkrilo iako mu je to bila obveza, ali Upravni sud srećom jest), što se može ilustrirati nizom detalja: tri studije za tri velika kamenoloma (o svima je odlučivano u jednom potezu, u istom danu) preklapaju se u 99,6 posto teksta (mijenjan je samo naslov, a ni jedan drugi parametar), ponovljeni su svi, baš svi tipfeleri, unesena je nadležnost Zadarske županije (!?) koja s Kaštelima i Trogirom blage veze nema, sakriven cijeli jedan kamenolom (Medovača) koji uredno radi i snažno doprinosi zagađenju, izostavljeno referiranje na najvažnije točke u prostoru poput dodira s (jedinom) stambenom zonom nerazvijene općine Prgomet, zanemarena lociranost u okviru ekološke mreže…

- Dokazano je da studije nisu zadovoljile i njihovim nevaženjem, odnosno sudskim poništavanjem rješenja kojima su bile temelj, prestat će i valjanost na toj osnovi izdanih koncesija. Odlukom suda moraju se izraditi nove studije koja će doći na javni uvid, pa će građani opet moći davati primjedbe i prijedloge - kratko su nam kazali u Gradu Kaštela, koji će unatoč dobivenom sudskom sporu sam morati snositi troškove, jer u upravnom postupku svaka stranka podmiruje svoj trošak.

Milica Pušnik, donedavna predsjednica Mjesnog odbora Plano, kaže kako je ova presuda dokaz da i mali čovjek može pobijediti u sporu s državnom administracijom.

- Ugodno sam iznenađena, premda smo ovakvu presudu realno mogli očekivati. Uza sve te puste aktivne kamenolome koji godinama uništavaju naše mjesto, ovi novi došli bi na svega dvije stotine metara od kuća. Buku, prašinu i sve drugo, da i ne spominjem. Dovoljno je reći da danas u Planom živi veliki broj teško bolesnih ljudi, oboljelih od raznih vrsta karcinoma…

I Nives Karanušić, aktualna predsjednica Mjesnog odbora Plano, sa zadovoljstvom pozdravlja odluku Upravnog suda:

- Sigurna sam da dijelim zadovoljstvo i mišljenje svih ovdašnjih građana kako je ovo izuzetno važan trenutak za naše mjesto. Presuda će, vjerujem, utjecati i na sve druge pokušaje da se ovdje "usidre“ i drugi zagađivači, osobito kamenolomi, a takvih je pokušaja bilo i ima ih i sada. Mi to više ne možemo i nećemo trpjeti, bez obzira radi li se o terenu Kaštela ili Trogira. Ekološka ugroza te granice ne poznaje i mi smo ovom presudom dobili snažno oružje u borbi za normalan i zdrav život u Planom.

Komentar presude Upravnog suda zatražili smo i dobili i iz Ekološke udruge Sunce, od njihove "okolišne pravnice“ Ivane Krstulović Opara:

- Presuda Upravnog suda u Splitu još jedna je u nizu pobjeda okoliša pred našim administrativnim tijelima u protekle dvije, tri godine. Otkad se bavim okolišnim postupcima, posljednjih pet godina, uviđam sve veći pomak u shvaćanju i tumačenju pozitivnog zakonodavstva kod domaćih sudova.

Konkretno, u ovom slučaju radilo se o tri postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš novih kamenoloma na području Plano-Kaštela. Građani su doista tijekom postupka izdavanja rješenja o (ne)prihvatljivosti zahvata za okoliš koristili svoje pravo sudjelovanja javnosti te istaknuli mišljenja i prigovore. Prigovori izneseni u upravnom postupku kasnije su bili temelj za tužbu, a nakon podnošenja tužbe grupa građana obratila se i našem pravnom timu, jer su imali saznanja da se bavimo okolišnim predmetima - kaže Ivana Krstulović Opara.

- U obrazloženju presude vidljivo je da je naš zauzeti pravni stav o tom slučaju bio ispravan. Nedvojbeno je utvrđeno kako nadležno ministarstvo nije poštovalo odredbe pozitivnog zakonodavstva tijekom postupka, što je rezultiralo donošenjem triju nejasnih i po okoliš opasnih rješenja. Stoga ih je Sud i poništio pomičući, na naše zadovoljstvo, granice, rješavanjem o meritumu studija o utjecaju zahvata na okoliš, odnosno o sadržaju dokumenata koji predstavljaju temelj odlučivanja, a često su napisani nestručno, površno i paušalno, bez konkretnog ispitivanja stanja u okolišu, pa baš te studije trebaju biti strogo kontrolirane od nadležnih tijela. Kako se do sada u postupcima pred sudom nije ulazilo u stručnost studija, upravo ovu presudu vidimo kao izvrstan argument u budućim postupcima kojih je, na žalost, svakoga dana sve više - kazala nam je Krstulović Opara.

Na kraju, kako bi se trajno spriječila daljnja devastacija Planog, građani će - a na temelju Zaključka Gradskog vijeća Kaštela iz 2012. godine - zatražiti izmjene prostorno-planske dokumentacije za područje Planog, s ciljem trajnog ukidanja mogućnosti otvaranja novih kamenoloma.

#KAMENOLOM#PLANO