StoryEditor
ObalaIZMIJENJEN OBUHVAT

Solin već godinama čeka svoju luku nautičkog turizma: gradnja nove marine na ušću Jadra ‘zapela’ u planovima

Piše Mia Sesartić
30. siječnja 2020. - 19:40
Paun Paunović/HANZA MEDIA

Gradsko vijeće Solina donijelo je koncem prošle godine odluku o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja (UPU) “Ušće Jadra - marina”.

Hoće li to biti nove pretpostavke da dugo najavljivani planovi izgradnje marine na ušću Jadra krenu, to će se tek vidjeti.

Vijećnici su još krajem 2012. godine u postupak donošenja unijeli spomenuti UPU, a razlozi donošenja ovih izmjena i dopuna su, kako se navodi u odluci, izmjena obuhvata plana zbog nemogućnosti rješavanja imovinskopravnih odnosa, usklađenje naziva plana s Prostornim planom grada, usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i dokumentima višeg reda, dakle Prostornim planom uređenja i Generalnim urbanističkim planom, te usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela.

Zbog izmjene obuhvata mijenja se tako i iskaz površina za pojedine namjene. Za kopneni dio luke nautičkog turizma, što uključuje servisni dio i trafostanicu, planirano je oko 17 tisuća metara četvornih, a morski dio luke, dakle akvatorij, obuhvaćao bi oko 22 tisuće kvadrata.

Za prometnu infrastrukturu predviđeno je oko 1700 metara četvornih. Za smještaj vozila u mirovanju za potrebe sadržaja luke nautičkog turizma osigurana je parkirališna površina unutar obuhvata servisnog dijela luke.

Broj parkirnih mjesta utvrđen je prema normativu – jedno parkirno mjesto po vezu, te iznosi 130, što zadovoljava potrebe sadržaja luke nautičkog turizma, navodi se u izmjenama i dopunama odluke. Minimalno pet posto od ukupnog broja parkirališnih mjesta planira se za osobe s invaliditetom.

Sustav fekalne odvodnje priključio bi se na crpnu stanicu koja je planirana u sklopu detaljnog plana uređenja Vranjic – Kosica.

Spoj na javni sustav odvodnje cijelog obuhvata plana bit će moguć nakon izgradnje planirane fekalne kanalizacije prema detaljnom planu uređenja Vranjic – Kosica.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

19. listopad 2020 15:27