StoryEditorOCM
ObalaMAKARSKA NEVERA

Rat za lučicu, gradonačelnik mirio skupštinare: Budete li se svađali, ‘Arbun‘ će se ugasiti i ostat ćete bez vezova!

7. lipnja 2023. - 23:37

Pomorsko športsko ribolovno društvo “Arbun” iz Makarske u rujnu prošle godine je Županiji splitsko-dalmatinskoj podnijelo inicijativu za provođenje javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja sportske luke hotela “Dalmacija”.

Županijski Upravni odjel za turizam i pomorstvo nakon toga je zatražio i dobio suglasnost i mišljenje od Grada Makarske, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Konzervatorskog odjela u Splitu, Lučke kapetanije u Splitu, Općinskog državnog odvjetništva i Županijskog državnog odvjetništva. Koncesija se može dati samo udruzi registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ukupna površina koja se namjerava dati u koncesiju iznosi 4005 četvornih metara, dok površina kopna iznosi 2322 četvornih metara, a površina mora 1683 kvadrata. Koncesija se daje na rok od 10 godina, a početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 1328 eura, što je stalni dio, dok promjenjivi dio iznosi 20 posto od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Kapacitet 50 vezova

Prema stanju na terenu, lučica hotela “Dalmacija” ima kapacitet za najviše 50 vezova, od čega je 25 u moru i 25 suhih vezova, koje bi koristili samo članovi “Arbuna”, dok ne bi bio dopušten privez stranih i brodova vlasnika koji nisu članovi “Arbuna”.

Inače, PŠRD “Arbun”, koji broji 400 članova, na predjelu Plišćevac sada ima oko 200 vezova. Nakon što je Županijska skupština usvojila odluku o namjeri davanje koncesije za lučicu hotela “Dalmacija”, “Arbun” je sazvao Skupštinu na kojoj je s 18 glasova za i sedam protiv Izvršnom odboru dana suglasnost za pokretanje postupka za dobivanje koncesije, odnosno skupštinari su amenovali da se “Arbun” prijavi na natječaj za davanje koncesije nad lučicom hotela “Dalmacija”.

image

Lučica hotela ‘Dalmacija’ - vruća makarska priča na pomorskom dobru

Ivo Ravlić/Cropix

image

Tajnik Frane Filipeti i predsjednik Skupštine Tonči Mendeš

Ivo Ravlić/Cropix

Skupština PŠRD-a “Arbun” bila je zbilja burna te je trajala dva i pol sata, a vodili su je Tonči Mendeš, predsjednik Skupštine, Tomislav Gilić, predsjednik Izvršnog odbora i Frane Filipeti, tajnik “Arbuna”. Samo pola sata je trajalo izglasavanje dnevnog reda pa je, primjerice, Nikša Vidoš bio za to da se odgodi dnevni red, a Ivo Andrijašević predložio da se u dnevni red uvrsti dopis Emila Deškovića, donedavnog člana Izvršnog odbora, međutim svi su prijedlozi odbačeni voljom većine.

Na Skupštinu je samo zbog točke vezane za prijavu “Arbuna” na natječaj za koncesiju stigao i gradonačelnik Zoran Paunović u svojstvu člana Županijskog odbora za dodjelu koncesija, a kojem isprva članovi skupštine nisu dali do glasa jer je započela svađa, ali kada su se tenzije malo smirile, Paunović je uspio progovoriti.

Dio skupštinara je negodovao da im se Paunović obraća sada kada je sve već riješio umjesto njih. Kako je kazao Paunović, koncesija za lučicu “Dalmacija” nema veze s politikom, što su mu spočitavali neki od skupštinara.

- Meni je svejedno hoćete li ili ne izglasati prijavu na natječaj za dobivanje koncesije nad lučicom “Dalmacija”.

U trenutku kada se “Valamar” nije mogao prijaviti za dobivanje koncesije nad lučicom, predložio sam tajniku da lučicu u koncesiju uzme PŠRD “Arbun”. Ovo što ja vidim na Skupštini je dosta razjedinjeni “Arbun” koji mi je uvijek bio institucija i smatrao sam ga zadnjom utvrdom lokalnog stanovništva.

Ako ovako nastavite, vrlo vjerojatno ćete izgubiti sve. Već prije odobrenja koncesije na Plišćevcu, bilo je zahtjeva od Županijske lučke uprave za preuzimanje svih vezova, a moj zaključak je ako nastavite sa svađama, “Arbun” će se raspasti i Lučka uprava će vam preuzeti sve vezove na Plišćevcu - kazao je Paunović.

Njega su članovi Skupštine pitali je li priča o mogućem gubitku vezova ucjena te su mu spočitnuli da nikako nije bilo u redu dovesti ih pred gotov čin jer se o namjeri dobivanja koncesije nad lučicom “Dalmacija” nije raspravljalo na prethodnim sjednicama Skupštine niti je Izvršni odbor o cijeloj namjeri obavijestio skupštinare koji su zadnji doznali za lučicu “Dalmacija”.

Prihodi od vezarina

Kako je kazao Tonči Mendeš, predsjednik Skupštine, ako “Arbun” dobije koncesiju nad lučicom “Dalmacija”, neće je davati u potkoncesiju.

- Priče da će “Arbun” lučicu dati u potkoncesiju “Valamaru” su totalna glupost jer je nećemo nikome dati, a “Valamaru” i ne možemo jer nije sportsko društvo. O davanju lučice “Dalmacija” u potkoncesiju bilo kojem sportskom društvu ne trebamo uopće razmišljati jer za to nema šanse. Pa na Plišćevcu su nam 43 člana na privremenom vezu i vezovi u lučici “Dalmacija” će nam jako koristiti, a posebno dio za suhi vez - kazao je Tonči Mendeš.

Prema studiji gospodarske opravdanosti dobivanja koncesije nad lučicom “Dalmacija”, “Arbun” od vezarina planira prihode od 23 tisuće eura, a rashode od 8500 eura - koncesija, rekonstrukcija sidrenog sustava i videonadzora, režijski troškovi i nepredviđeni troškovi.

image

Zeleni listići u zraku - glasanje na skupštini ‘Arbuna’

Ivo Ravlić/Cropix

Navedenim prihodima “Arbun” će financirati poslovanje lučice “Dalmacija”, odnosno troškove ulaganja u uređenje luke i opremu te ostale troškove poslovanja.

Druga strana Skupštine “Arbuna” pokazala je razdor među članovima pa je nekoliko članova tražilo da se prije prve točke dnevnog reda raspravi o dopisima koji su kolali zadnjih dana unutar “Arbuna”, na relaciji predsjednik Izvršnog odbora i bivši član uprave i predsjednik Lučke komisije Emil Dešković. A sve kako bi se skupštinari upoznali s detaljima i kako bi se raščistili prijepori unutar “Arbuna”.

Poništen postupak

Prijedlog je nakon poduže rasprave većeg broja skupštinara odbačen većinom glasova, čime Deškoviću nije bilo dozvoljeno govoriti. To je izazvalo val nezadovoljstva i negodovanja dijela skupštinara koji su željeli čuti obje strane priče.

Podsjetimo, početkom rujna prošle godine Skupština županije poništila je postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela “Dalmacija” i Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na istom pomorskom dobru.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije u lučici i na plaži ispred makarskog hotela “Dalmacija”, a za koji je interes raspisalo Društvo “Imperial Riviera”, poništena je nakon naših brojnih tekstova u kojima smo navodili da je lučica ispred hotela “Dalmacija” u Prostornom planu Grada Makarske zapravo definirana kao sportska luka, a ne privezište od lokalnog značaja, kako je navedeno u Lokacijskoj informaciji koju je izdao Grad Makarska, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Županije.

Potom se očitovao Grad Makarska, koji je naveo da je prema prostornim planovima svih razina navedeno da je ova čestica nazvana privezište, a na kojoj je izgrađena sportska luka ispred hotela “Dalmacija”, ipak označena kao - sportsko rekreativna luka, a ne kao privezište, i tu je sve “palo’”.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
04. listopad 2023 02:20