StoryEditor
Obalaznamo i cijenu

Počela gradnja dalmatinskog ‘Beverly Hillsa‘: ispod magistrale niču tri zgrade sa 120 stanova, investitor tvrdi da su kupci već navalili

4. veljače 2020. - 15:59
Vizualizacija/ Projekt Hemera

U ponedjeljak na makarskoj Glavici, pored Dječjeg vrtića Ciciban, započeli su iskopi za gradnju jedne od ukupno tri stambene zgrade za koju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola, a koje će se u sklopu stambenog kompleksa prostirati na 7 tisuća kvadrata i koje se grade u režiji tvrtke Projekt Hemera i vlasnika Tučepljanina Joska Šarića Škare te njegove supruge Tanje.

Infrastruktura ide gradu

Investicija početne tri stambene zgrade Šarića će koštati 15 milijuna eura, odnosno svaka zgrada je “teška” pet milijuna eura, kao i ostale dvije koje će se graditi u budućnosti, što je ukupno 25 milijuna eura. Svaka zgrada prostirat će na 2300 kvadrata, na četiri kata, te s podrumom i prizemljem kao i podzemnom garažom i vanjskim parkingom i imat će 40 stanova, znači ukupno 120.

Kako kazuje Šarić, tri zgrade će se graditi postepeno, u sljedećih pet do šest godina, a druge dvije još kasnije, za koje će najvjerojatnije zemljište otkupiti od vlasnika Ani Šoštarić, Jakše Medića, Ljiljane Matić i nasljednika pok. Hrvoja Urlića.

Što se tiče cijele Glavice koja se prostire na 37 tisuća metara kvadratnih, neki od vlasnika ostalih zemljišta su tvrtka “Makar gradnja” u vlasništvu poduzetnika Juroslava Buljubašića iz Splita koji namjerava graditi polikliniku za zdravstveni turizam te Mesna industrija braće Pivac.

Ovdje je riječ tek o dijelu naselja tako da bi prva zgrada trebala biti dovršena za godinu i pol dana. Kompletnu infrastrukturu, od pristupne ceste do kanalizacije, vode i struje Šarić gradi o svom trošku i poslije je daje na korištenje gradu. Investitor je građevinske dozvole za gradnju tri zgrade zatražio u listopadu prošle godine kao i lokacijsku dozvolu za dvije parcele i prometnicu, a sve sukladno zakonu i važećim prostornim planovima.

image
Vizualizacija/ Projekt Hemera

Postupak ishođenja lokacijske dozvole za sjevernu prometnicu sa izlazom na magistralu je pokrenut od Grada i on je također u tijeku. Srećom, riječ je o zelenoj gradnji i zelenilo nije zaboravljeno pa će oko svake zgrade biti 40 posto zelenih površina kao i igrališta za djecu, a na krovovima će se nalaziti cvjetni vrtovi, odnosno bit će to zeleni krovovi.

Ništa ne skrivamo

- Za ovaj dio Glavice pod objektima će biti oko 30 posto površine svih parcela, pod zelenilom i pješačkim stazama 40 posto, a pod prometnicama i vanjskim parkinzima oko 30 posto površine svih parcela pa količina zemljišta pod zelenilom u ukupnoj površini parcela doista predstavlja iskorak u dosadašnjoj praksi. Na moje iznenađenje, veliki interes za kupnju budućih stanova čiji će kvadrat koštati oko 3000 eura, vlada od strane domaćih ljudi budući da je riječ o posljednjoj lokaciji za gradnju zgrada ispod magistrale - kazao je Šarić.

image
Brdo Glavica gdje uskoro počinje gradnja zgrada
Ivo Ravlić/Hanza media

Javno predstavljanje arhitektonskog i urbanističkog rješenja dijela naselja Glavica organizirano je u hotelu “Park”, a na njemu je bitne stručne informacije o cijelom projektu iznio glavni i odgovorni, autor arhitektonskog rješenja Dušan Jovanović iz tvrtke “Argentaria”, dok je program vodila Edita Lučić Jelić.

Premda je u Makarskoj vrlo neobično da poduzetnik predstavlja svoj projekt javnosti, što je zapravo za svaku pohvalu jer se, inače, informacije o stambenoj gradnji dobivaju na kapaljku i skrivaju kao zmija noge, Šarić nam je kazao da ne želi ništa skrivati te da je njegova investicija transparenta jer se gradi prema važećem Prostornom planu.

- Tvrtka Projekt Hemera kao jedan od investitora na lokaciji Glavica je nakon dobivanja pravomoćne građevinske dozvole za gradnju prvoga objekta odlučila makarskoj javnosti prezentirati što namjerava graditi, odnosno kako bi u budućnosti taj dio grada trebao izgledati. Na ovakav način prezentacije tvrtka se odlučila prvenstveno zbog značajnog interesa javnosti za realizaciju ovoga projekta, a cilj je iskreno i potpuno transparentno predstaviti sve aspekte projekta kako za mene kao investitora tako i za građane i za gospodarstvo Grada Makarske - napomenuo je Šarić.

Isto je potvrdila i Šarićeva supruga Tanja, suvlasnica tvrtke, a koja je kazala da ovakvom javnom prezentacijom organizator kao poduzetnik ne skriva svoju ekonomsku osnovu projekta, ali želi pokazati da je urbanističko i arhitektonsko rješenje zelene gradnje u dobrom dijelu sukladno i javnom i općem dobru, a ne samo interesima vlasnika i investitora.

- Svi mi zajedno živimo i radimo u ovom gradu, a radi odgovornosti prema našim sugrađanima, ne želimo da se u javnosti pojavljuju nepotpune ili netočne informacije.

image
Vizualizacija/ Projekt Hemera

Želimo biti iskreni i reći da mi investitori ne skrivamo želju i namjeru da zaradimo na ovom projektu, ali želimo pokazati da u ovom projektu ima puno elemenata koji su u interesu i Grada i Makarana - kazala je Šarić.

Iz zelenog u žuto

Informacije o UPU Glavica javnosti je prezentirala Šarićeva zaposlenica Ana Franković koja je pojasnila kako je odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Makarska iz 2006. godine, kompletan prostor Glavice iz zelene pretvoren u svijetlo žutu površinu, odnosno u neizgrađeno građevinsko područje. Stupanjem na snagu ove Odluke za područje obuhvata tog Plana prestala je važiti Odluka o Prostornom planu Općine Makarska iz 1985. godine.

Nakon 2006. godine odluka o prostornim planovima Grada mijenjana je više puta od strane raznih opcija na vlasti, ali nikada nije dovodila u pitanje mogućnost građenja na dijelu Glavice, nego je samo potvrđivala raniju odluku.

Sukladno važećim prostornim planovima i odlukama, 2012. godine donesen je i detaljniji plan nižeg reda, odnosno Urbanistički plan uređenja naselja Glavica koji je obuhvatio površinu od 37 tisuća kvadrata.

Tim planom na prostoru Glavice predviđene su dvije prometnice.

Sjeverna prometnica sa izlazom na magistralu koja je od značajnog interesa za prometnu protočnost grada i druga prometnica koja je planirana po sredini predmetne parcele i koja bi u prvom redu služila za promet u budućem naselju Glavica.

Međutim, uvidom situacije na terenu utvrđeno je da je središnju prometnicu nemoguće izgraditi prema tome planu jer bi njezin nagib zbog konfiguracije terena bio veći od zakonski dozvoljenog. Stoga su vlasnici zemljišta predložili Gradu Makarskoj izmjene UPU-a, predlažući premještanje središnje prometnice na južni obod zemljišta kako bi nagibom odgovarala zakonskoj regulativi. Prijedlog za izmjenu UPU-a vlasnici su podnijeli 2014. godine, a isti je prihvaćen Izmjenom Odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Glavica u kolovozu 2018. godine.

image
Prezentacija urbanističkog rješenja
Ivo Ravlić/Hanza media

Osim dislociranja spomenute prometnice, nikakve druge izmjene glede bitnih elemenata plana nisu bile donesene ovom odlukom.

Vlasnici su predložili Gradu da nakon izmjene UPU-a o vlastitom trošku izgrade navedenu prometnicu zajedno sa pratećom infrastrukturom i da je nakon toga predaju Gradu u vlasništvo i na korištenje što je i prihvaćeno sporazumom između vlasnika i Grada u rujnu 2018. godine.

Gradnja poliklinike

Izgradnja ove prometnica zbog svoga spoja s magistralom ima veliki značaj za prometnu povezanost grada te predstavlja javni interes.

Inače, u sklopu rješenja UPU-a za prostor Glavice, na jednoj od parcela predviđena je gradnja objekta hotelsko-turističke namjene u svrhu zdravstvenog turizma, odnosno poliklinike sa hotelskim smještajnim kapacitetom.

Gradnjom te poliklinike bi se dobio višefunkcionalan prostor pogodan bolesnicima, a sam grad Makarska bi bila bogatija za nove sadržaje, također, otvorila bi se nova radna mjesta te bi se ostvarivao prihod od kojeg bi u konačnici profitirala šira zajednica.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
16. svibanj 2021 19:05