StoryEditorOCM
ObalaMAKARSKE MUKE

Ministarstvo i Županija odbili im prostorni plan, poteštat u čudu: Borimo se protiv betonizacije, oni nas opstruiraju!

23. ožujka 2023. - 18:15

Među ključnim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Makarske, koje je Zakon dozvolio kroz tekstualne izmjene, a čiju je odluku o izradi Gradsko vijeće Makarske usvojilo prije dvije godine, dok je javna rasprava održana lani, radilo se o zabrani etažiranja za prikrivene aparthotele, smanjenju broja etaža stambenih jedinica, zaštiti građevina koje imaju arhitektonsku vrijednost te povećanju zelenih površina u bilo kojoj vrsti gradnje.

U Odluci o izradi navedeni su razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana, pa je tako navedeno da se prostor Makarske ubrzano ‘’troši’’, odnosno degradira i betonizira, poglavito izgradnjom velikog broja komercijalnih stambenih jedinica, kojima je preopterećena komunalna infrastruktura grada.

Stambene jedinice ubrzano se grade i u komunalno-poslovnim zonama, kvantitativno izdašni i veliki urbanistički parametri, odnosno postojeći propisani uvjeti gradnje dovode do nepostojanja mjera i provedbenih alata za zaštitu postojećih te povećanje, odnosno stvaranje novih zelenih površina. Zbog svega navedenog potrebno je preispitati i redefinirati odredbe koje se odnose na novu gradnju, rekonstrukciju i interpolaciju svih vrsta građevina.

Stroži uvjeti

Nažalost, izmjene i dopune Plana odnose se samo na njegov tekstualni dio, odnosno mijenjaju se samo odredbe za provođenje Plana.

Najvažniji ciljevi i programska polazišta za pokretanje izrade Plana su unaprjeđenje i zaštita vrijednosti prostora, te ograničenje preizgrađenosti i apartmanizacije, usklađivanje odredbi koje se odnose na gradnju svih vrsta građevina sa svrhom propisivanja primjerenijih, restriktivnijih i strožih uvjeta gradnje - redefiniranje i ograničenje ili ukidanje mogućnosti izgradnje pojedinih vrsta stambenih i turističkih građevina, korekcija urbanističkih parametara, ukidanje mogućnosti gradnje stambenih i smještajnih kapaciteta unutar komunalne zone, propisivanje strožih planskih mjera zaštite za postojeće zelene površine i preispitivanje mogućnosti njihova proširenja, redefiniranje uvjeta gradnje prometne infrastrukture, propisivanje obveze provedbe javnih arhitektonskih i urbanističkih natječaja za zgrade i druge zahvate u prostoru, propisivanje planske zaštite modernističke arhitektonske baštine i redefiniranje uvjeta, sadržaja i obuhvata sportsko-rekreacijske zone Platno.

Međutim, Županijski zavod za prostorno uređenje nije dao pozitivno mišljenje na konačni prijedlog plana pa je Grad zatražio suglasnost od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je također odgovorilo negativno, jer izmjene PPU-a nisu usklađene sa Županijskim planom.

image
Ivo Ravlić/Cropix

Kako je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća kazao HDZ-ov vijećnik Marko Ožić Bebek, Grad je u srpnju 2021. pokrenuo izmjene i dopune PPU-a Makarska bez prethodne pribavljene suglasnosti, na što je HDZ upozoravao vijećnike.

- Suglasnost na izmjene i dopune PPU-a ste uradili naknadno uz produženje postupka. Tada ste izbacili UPU Platno, iako smo vas upozorili da to ne možete jer je UPU Platno u Prostornom planu višeg reda, odnosno Županije. Svejedno ste takav prijedlog poslali u Županijski zavod za prostorno planiranje koji ih je odbio, odnosno nije dao suglasnost.

Nakon toga ste najavili da ćete bez suglasnosti Županije Plan poslati u Ministarstvo, jer prema vašem tumačenju, mišljenje Županije nije obvezujuće. Sada ste dobili i odbijenicu Ministarstva prostornog uređenja - kazao je Bebek, koji je gradonačelnika Zorana Paunovića upitao da mu da na uvid odgovor Ministarstva i želi li stvarno izmijeniti PPU jer se, kako kaže, ponaša suprotno.

’Pogriješili su...’

Kako je pojasnio Paunović, Gradu je došlo mišljenje Ministarstva, a koje je negativno.

- To negativno mišljenje Ministarstva je uglavnom napravljeno na način da je PPU neusklađen sa Županijskim planom. Poslušat ćemo upute Ministarstva i cijelu proceduru koju su nam rekli. Županijski zavod za prostorno uređenje dao je negativno mišljenje na izmjene PPU-a zbog neusklađenosti i moramo biti svjesni da zakon propisuje da je potrebno ishoditi mišljenje Županijskog zavoda, ali nije potrebno ishoditi pozitivno mišljenje. Izmjene PPU-a Makarska započele su tri mjeseca prije usvajanja Županijskog plana i cjelokupnu proceduru smo započeli kada smo tek došli na vlast.

Ministarstvo je zauzelo stav da usklađivanje sa Županijskim planom nije nužno potrebno, ali da je u ovom slučaju u odluci potrebno jasno definirati obuhvat izmjene i dopune - kazao je Paunović, dodavši da je okviran rok ispravljanja usklađivanja dva do tri mjeseca, nakon čega sve opet ovisi o Ministarstvu.

- Moj zaključak je da imamo vlast koja se opredijelila stati na kraj bespravnoj i prekomjernoj gradnji, međutim, bez obzira na volju naroda, i dalje imamo Županiju i Ministarstvo koje jednostavno opstruira cijeli proces. Ovdje su pogriješili i Županija i Ministarstvo - kazao je Paunović.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
31. svibanj 2023 05:22