StoryEditorOCM
ObalaNEMA MJESTA ZA KUPAČE

Lučica poznatog hotela ‘Dalmacija‘ postaje vašar?! Na plaži će osvanuti 45 suncobrana, 95 ležaljki, tri šanka, dva plutajuća pontona s baldahinima...

16. svibnja 2022. - 22:53

Hotel "Valamar Dalmacija", koji će svoja vrata otvoriti krajem svibnja, ima i svoju lučicu za koju koncesiju daje Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije. Lučica je zadnjih godina, otkada je tadašnje "Hotele Makarska" preuzeo "Valamar", svakog ljeta bila puna jahti i glisera na vezu, ali je bila mirno mjesto za domaće kupače, bez ikakvih štandova i čudnih morskih sadržaja.

Paralelno s rekonstrukcijom hotela "Dalmacija", lučica je od ove zime potpuno ispražnjena, tako da više nema nijednog broda na vezu u moru niti na suhom vezu. Koncesija za plažu "Imperial Rivijeri" nije istekla, nego traje do 2025. godine, ali je lani istekla koncesija za lučicu i danom stupanja na snagu Odluke o davanju koncesije prestaje i koncesija za plažu.

Lučica je sada potpuno prazna zbog isteka koncesije, ali i zbog brojnih sadržaja koje "Imperial Riviera" namjerava postaviti u njoj. Naime, na posljednjoj sjednici Županijske skupštine izglasana je odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska – Makar, predio ispred hotela "Dalmacija".

Gospodarsko korištenje

Ovom odlukom Županija, kao davatelj koncesije, iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru lučice hotela "Dalmacija". Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 11.910 četvornih metara, od čega kopneni dio zauzima 4373 kvadrata, dok morski dio zauzima 7537 kvadrata.

"Imperial Rivijera" podnijela je Županiji zahtjev za novi postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja privezišta i plaže ispred hotela "Dalmacija", u kojem bi bila dodatna mogućnost postavljanja tri šanka, od kojih bi svaki imao 15 četvornih metara, te dva plutajuća pontona s baldahinima, koji bi bili sezonskoga karaktera.

Stupanjem na snagu odluke o davanju koncesije u ovom postupku prestala bi koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže. Koncesija se daje na 10 godina, počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima. Početni iznos godišnje naknade za koncesiju je 368 tisuća kuna stalnog dijela te promjenjivog dijela pet posto od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na koncesioniranom području.


image

Ovdje će doći novi sadržaji

Ivo Ravlić/Cropix


Planirana koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta i plaže, uključivala bi obavljanje lučkih djelatnosti, među kojima su prihod od priveza, odveza, vode, struje, godišnjeg veza, tranzitnog veza i ostalih usluga te iznajmljivanja brodica i jahti unutar luke, te turističkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti unutar plaže.

Bez mjesta za kupače

Sada dolazimo do zanimljivih sadržaja koji bi se trebali naći na plaži i u lučici hotela "Dalmacija", a među njima je 45 suncobrana, 95 ležaljki, tri šanka, dva plutajuća pontona s baldahinima, 25 baldahina, štekat, 10 SUP daski, pet pedalina, osam kajaka, pet vodenih bicikala, štand za prodaju sportskih usluga i aktivnosti, štand za iznajmljivanje vodenih rekvizita, pa čak i štand za prodaju konfekcijske trgovačke robe.

Unutar privezišta planirano je postaviti tri glisera za najam i tri jet-skija, a uvjet je i da se postavljanjem svih ovih sredstava ne smije onemogućiti opća uporaba pomorskog dobra niti se smije ograđivati plažu ili obavljati naplata ulaznica za kupače.
Kakvi su to plutajući baldehini i gdje će u lučici biti smještene SUP daske, pedaline, kajaci, vodeni bicikli, štandovi za prodaju sportskih usluga i aktivnosti, iznajmljivanje vodenih rekvizita i štand za prodaju konfekcijske trgovačke robe, upitali smo "Imperial Rivijeru", čiji odgovor još nismo dobili, a zanimalo nas je i hoće li kupači, kao i svih ovih desetljeća, moći nesmetano svoje ručnike staviti na mul lučice ili će im to biti zabranjeno.

Sudeći po planovima koji će lučicu i plažu pretvoriti u vašar, čisto sumnjamo da će se domaći kupači moći sunčati na svojim starim mjestima.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
03. prosinac 2022 05:57