StoryEditor
Dalmacijasporna marina baškoj vodi

Koncesija je poništena, a koncesionar i dalje zgrće ogromne novce u srcu turističke sezone! Što će učiniti Županija? Prekršen je niz zakona, a ponuda je u startu trebala biti odbijena...

13. kolovoza 2019. - 21:30
Kartolina iz Baške Vode

Upravni sud u Splitu je, po sucu i ujedno predsjedniku suda Silviju Čoviću, nedavno srušio koncesiju za poznatu marinu u centru Baške Vode.

To je jedna u nizu oborenih koncesija koje je Županija izdala, a nakon Zlatnog rata u Bolu i koncesija za poznate splitske plaže Bene i Kašjuni.

Međutim, unatoč tomu što je presuda odmah kad je donesena postala pravomoćna i što je sud poništio odluku o dodjeli koncesije, postojeći koncesionar i dalje gospodarski koristi luku i skupo naplaćuje parkiranje i zgrće ogromne novce u srcu turističke sezone.

Nameće se pitanje zbog čega Županija koja je dala koncesiju nije raskinula ugovor s postojećim koncesionarom koji koristi pomorsko dobro praktički bez pravnog temelja nakon što je poništena odluka o dodjeli koncesije. Osim toga, postavlja se pitanje što rade nadležne institucije koje provode nadzor nad bespravnim korištenjem pomorskog dobra.

Naime, sud je presudom poništio odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske od 19. srpnja 2017. i odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 18. travnja 2017. o davanju koncesije na pomorskom dobru radi izgradnje i gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma – marine te izgradnje i gospodarskoga korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina – javno parkiralište i javne pješačke površine na dijelu K. O. Bast-Baška Voda, predio Luka, Općina Baška Voda te predmet vratio Županiji na ponovni postupak.

Takva odluka je donesena po tužbi neodabranog ponuditelja „Grassor“ d. o. o. u vlasništvu Kruna Žulja, a koji je osporavao pravo Zajednici ponuditelja Turističko športska luka Baška Voda i Gradina – Baška Voda“ d. o. o. na dobivenu koncesiju. Na javni poziv županije se osim odabranog ponuditelja javio još „Grassor“ d.o.o. i društvo „Luka Općine Baška Voda“ d.o.o.

Bilo je sporno ne samo je li ponuda zaprimljena otvorena već i čitav niz drugih nepravilnosti ponude jer nije izrađena sukladno dokumentaciji za nadmetanje koja je izabrana kao najbolja. Kako se u presudi navodi, ponuda izabranog ponuditelja nije trebala niti biti uzeta u meritorno razmatranje, već je trebala biti odmah odbijena kao nevaljana.

To znači da je de facto postojeći koncesionar izbačen iz ponovne „utrke“ za dobivanje konkretne koncesije.

Sudac Čović je također zaključio da su javnopravna tijela u konkretnom postupku grubo povrijedila Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o koncesijama i Zakon o općem upravnom postupku kao i temeljna načela postupka davanja koncesije na pomorskom dobru.

Sud je zaključio da Ministarstvo za svoja tumačenja i primjenu zakona nije dalo racionalno, razumljivo, logično i obrazloženo objašnjenje koje bi bilo utemeljeno na činjenicama utvrđenim tijekom postupka i intenciji zakonodavca te da je pogrešno primijenio važeće propise.

Zanimljivo će biti pratiti daljnji razvoj događaja i kakvu će odluku Splitsko-dalmatinska županija donijeti u ponovnom postupku.

Izdvojeno

14. kolovoz 2020 06:01