Dubrovnik'ne postoje razlozi'

Visoki upravni sud odbio zahtjev 'Zelene akcije' i inicijative 'Srđ je naš' za ocjenom zakonitosti Izmjena i dopuna prostornog plana DNŽ

Piše LJ. V.
6. ožujak 2019. - 23:22
plato-srdja-060608

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio je zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbi članaka 46. (dio) i članka 55. Odredbi za provođenje Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, sadržanih u članku 3. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a za koje su Zelena akcija i građani organizirani u inicijativu “Srđ je naš” tvrdili da su nezakonite.

U obrazloženju presude, navedeno je kako okolnost što je ovaj Sud svojom presudom ukinuo Odluku povjerenika Vlade o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko - neretvanske županije, a imajući u vidu da je predmetni obuhvat u prostoru bio raspravljen kako u pogledu površine, tako i u pogledu namjene, tijekom donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2010. godine, nije od utjecaja na donošenje drugačije odluke u ovom upravnom sporu.

Prema ocjeni ovog Suda, ne postoje razlozi na kojima podnositelj temelji svoj zahtjev, zbog čega je zahtjev odbijen.

Podnositelj zahtjeva predložio je da Sud temeljem Zakona o upravnim sporovima obustavi izvršenje osporenog općeg akta, kako bi se zbog sumnje u pogledu zakonitosti koje unose pravnu nesigurnost u postupanje javnopravnih tijela, Republiku Hrvatsku zaštitilo od mogućnosti isticanja odštetnih zahtjeva od strane zainteresiranih investitora.

Obrazlažući radi čega zahtjev nije osnovan, Sud nije posebno odlučivao o prijedlogu podnositelja zahtjeva za obustavu izvršenja osporenog općeg akta.