Dalmacija Dubrovnik

Čeka se objava

Nema više odgađanja, počinje izgradnja pelješkog mosta!

Čeka se objava

Iako se još čeka službena objava, čini se da pelješki most doista ide dalje. Hrvatske ceste, naime, objavile su nadmetanje za gradnju pristupnih cesta mostu Pelješac, dionice Duboka – Šparagovići, ukupne dužine 12,04 kilometra (cesta Duboka (D8) – Most 2,140 km (kopnena strana), cesta Most – Zaradeže (D414) 9,898 km (na poluotoku Pelješcu) s dva tunela, jednim vijaduktom i dva mosta.

Procijenjena vrijednost tih radova je 482 milijuna kuna. Jasna je ovo najava da će konačna odluka o izvođaču radova na pelješkom mostu vrlo brzo biti donesena i da novih odgađanja neće biti. Raspisivanje natječaja za pristupne ceste bilo bi, naime, bespredmetno ako bi se usvojile žalbe i zaustavila izgradnja mosta te cijeli postupak time produljio za gotovo godinu dana.

Vijest veseli, a posebno je mila mještanima poluotoka koji su vlasnici zemljišta na trasi pristupne ceste. Iako načelnik općine Ston Vedran Antunac kaže da je zemljište u velikoj većini u državnom vlasništvu, privatnim zemljoposjednicima će se isplatiti gotovo 40 milijuna kuna. U vrijeme ranijih pripremnih radova, od 2005. do danas, vlasnicima zemljišta Hrvatske ceste već su platile oko 25 milijuna kuna.

Postupak vezan uz žalbe oko odabira izvođača za gradnju pelješkog mosta trebao bi se okončati do kraja mjeseca, najavio je i predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) Goran Matešić.

Proces vezan uz žalbe oko gradnje pelješkog mosta nije javno dostupan, osim iznimaka koje su predviđene zakonom. Te iznimke su upisnik predmeta iz kojeg je javno vidljivo da je neka žalba izjavljena, svi elementi tog postupka te potom odluke koje donosi Državna komisija i presude Upravnog suda, ako postoje.

– U aktualnom žalbenom predmetu zajednice ponuditelja "Strabag i drugi" i "Astaldi i drugi" protiv Hrvatskih cesta u vezi izgradnje mosta kopno – Pelješac, zna se da je završena rutinska faza razmjene očitovanja između stranaka nakon više od 40 kalendarskih dana.

S obzirom da je odabrani ponuditelj zajednica izvođača iz Kine, postojala je prijetnja da će dostava, koja se obavlja poštom, razvući žalbeni postupak. Međutim, Kinezi su imenovali opunomoćenika za prijem pismena tako da je ta komunikacija postala jednostavna bez trošenja suvišnog vremena – ističe Matešić.

Sada slijedi analiza žalbenih navoda, ocjena postupanja naručitelja, njihovih odluka i radnji i na koncu vijećanje i donošenje odluke. Postupak bi se trebao okončati u iduća dva tjedna.

Hrvatske ceste su 12. siječnja objavile da su od tri pristigle ponude za prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama izabrale ponudu kineskog konzorcija "China Road and Bridge Corporation", koji je ponudio cijenu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).

Zajednička ponuda "Astaldija" i turske tvrtke iznosila je 2,55 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,19 milijardi kuna s PDV-om, a "Stragabova" 2,62 milijarde kuna bez PDV-a, odnosno 3,28 milijardi kuna s PDV-om.

DKOM je 22. siječnja zaprimio žalbu austrijske tvrtke "Strabag" na odluku Hrvatskih cesta o izboru kineskog konzorcija za izvođača radova na pelješkom mostu. Iz "Strabaga" su medijski kalkulirali da je ponuđena dampinška cijena. Zajednica ponuditelja "Astaldi" i turski "CT Ictas" žalila se jer Hrvatske ceste nisu prihvatile njihovu ponudu zbog loše bankarske garancije, te se žalba navodno ponajprije odnosi upravo na taj dio.

Nakon rješavanja žalbe odluka će postati pravomoćna, a zatim se ide u potpisivanje ugovora te bi uskoro mogli početi radovi. Rok za dovršenje gradnje pelješkog mosta je tri godine, ako se potvrdi odluka o izboru kineskog konzorcija, dok je rok za završetak ostalih faza projekta prometnica po Pelješcu (do kraja godine bit će raspisan natječaj za stonsku obilaznicu) 2022. godina.

Naslovnica Dubrovnik