Kakva je budućnosti našeg nautičkog turizma: 'Hrvatska je s flotom većom od četiri tisuće plovila, više od 140 luka nautičkog turizma, 17 tisuća vezova, više od milijun putnika na kruzerima nautička sila, i ne samo na Mediteranu'

Konferencija 'Slobodne Dalmacije'

Kakva je budućnosti našeg nautičkog turizma: 'Hrvatska je s flotom većom od četiri tisuće plovila, više od 140 luka nautičkog turizma, 17 tisuća vezova, više od milijun putnika na kruzerima nautička sila, i ne samo na Mediteranu'

Kakva je budućnosti našeg nautičkog turizma: 'Hrvatska je s flotom većom od četiri tisuće plovila, više od 140 luka nautičkog turizma, 17 tisuća vezova, više od milijun putnika na kruzerima nautička sila, i ne samo na Mediteranu'
Page 1 of 100FirstPrevious[1]2345678910Last