Page 1 of 50FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Prijepodne odlično pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro u svitanje, vrlo dobro do podne, sve lošije do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 15 sati pa dobro do mraka. Noću loše.Dobro od svitanja do malo iza 2 sata. Ostatak noći loše.
Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do 15. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do podne dobro do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 10 sati, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra dobro, vrlo dobro do podne pa dobro do 14 sati. Podnošljivo so mraka pa loše do svitanja.U svitanje vrlo dobro, dobro do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo iza 2 sata. Ostatak noći loše.
Odlično u svitanja pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanja pa dobro do mraka. Noću loše.Tijekom prijepodneva vrlo dobro pa dobro do noći, a zatim loše do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 16 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro u svitanje, vrlo dobro do podne pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Tijekom prijepodneva podnošljivo, popodne dobro pa loše do svitanja.Od svitanja do podne dobro pa popodne podnošljivo. Dobro do malo iza 2 sata pa loše do svitanja.