Page 1 of 6FirstPrevious[1]23456Last

Ribička prognoza

Od svitanja do 15 sati odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Loše u svitanja, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra podnošljivo pa sve bolje do podne. Vrlo dobro do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do mraka dobro pa vrlo dobro do malo prije 2 sata. Ostatak noći loše.Prijepodne dobro, popodne vrlo dobro pa dobro do malo prije 3 sata, a zatim loše do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 13 sati pa dobro do malo prije 4. Ostatak noći loše.Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do 16 sati. Dobro do noći pa podnošljivo do pola sata prije svitanje.
Prijepodne odlično pa sve lošije do 16 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Loše od svitanja do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 11 sati. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do malo prije 2 sata dobro pa loše do svitanja.Prva tri sata dana dobro pa vrlo dobro noći. Dobro do malo prije 3 sata pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 10 sati pa podnošljivo do noći. Dobro do malo prije 4 pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do 14 sati. Dobro do noći pa podnošljivo do pola sata prije svitanje.
U svitanje odlično, vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.U svitanje podnošljivo pa dobro do 10 sati. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, dobro do malo prije 2 sata pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa vrlo dobro do malo prije 3 sata pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do noći. Dobro do malo prije 4 pa loše do svitanja.Od svitanja do sumraka podnošljivo pa dobro mraka. Noću podnošljivo.