Page 1 of 7FirstPrevious[1]234567Last

Ribička prognoza

U svitanja podnošljivo pa sve bolje do 9. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 17 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanje.Podnošljivo u svitanje, dobro do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra podnošljivo pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 14. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 8 sati podnošljivo pa dobro do 15 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana loše pa podnošljivo do podne. Sve bolje do sumraka pa vrlo dobro do noći, dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Tijekom dana dobro, podnošljivo do malo iza 1 sat pa loše do svitanja.
Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje, dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 15 sati dobro pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 10 sati pa sve bolje do 15. Vrlo dobro do noći, dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Danju dobro pa podnošljivo do malo iza 1 sat, a zatim loše do svitanja.
Vrlo dobro od svitanja do 9 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Prijepodne dobrom vrlo dobro do 14 sati pa dobro do mraka. Noću loše.U svitanje dobro pa sve bolje do podne Vrlo dobro do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro pa dobro do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do podne. Vrlo dobro do 15 pa dobro do 1 sat. Ostatak noći loše.Tijekom dana dobro pa podnošljivo do malo iza 1 sat, a zatim loše do svitanja.