Page 1 of 9FirstPrevious[1]23456789Last

Ribička prognoza

Odlično od svitanja do 9 sati pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 odlično pa sve lošije do 13 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.U svitanja dobro, vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do 15, loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata dana dobro pa vrlo dobro do 13, pa zatim sve lošije do 16. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.
Prva dva sata jutra vrlo dobro pa dobro do podne. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 9 sati odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 11 sati pa sve lošije do 15. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 10 pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanje do podne vrlo dobro pa dobro do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 10 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro od svitanja do 10 pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do mraka pa loše do svitanja.
Vrlo dobro u svitanje pa dobro do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra odlično pa sve lošije do 11. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.Odlično u svitanja pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa vrlo dobro do 11 sati. Dobro do 14 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do 17 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata dana dobro pa vrlo dobro do 15 sati. Sve lošije do mraka pa loše do svitanja.