Page 1 of 8FirstPrevious[1]2345678Last

Ribička prognoza

Podnošljivo u svitanje, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra podnošljivo pa dobro do 10. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo iza ponoći. Ostatak noći loše.Dobro od svitanja do podne pa vrlo dobro do 17 sati. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Danju podnošljivo, dobro do malo iza 1 sat pa loše do svitanja.U svitanje dobro, podnošljivo do sumraka pa dobro do malo iza 2 sata pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do 19 sati. Dobro do malo prije 3 pa dobro do svitanja.
U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa dobro do 14 sati. Podnošljivo noći pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva dobro, pa podnošljivo do noći. Dobro do malo iza ponoći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro pa vrlo dobro do sumraka. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Tijekom dana podnošljivo, dobro do malo iza 1 sat pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra dobro, podnošljivo do sumraka pa dobro do malo iza 2 sata. Ostatak noći loše.U svitanje dobro pa podnošljivo do sumraka. Dobro do malo prije 3 pa loše do svitanja.
Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanje do 14 sati dobro pa podnošljivo mraka. Noću loše.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo iza ponoći. Ostatak noći loše.Tijekom prijepodneva dobro pa vrlo dobro do sumraka. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Od svitanja do sumraka podnošljivo pa dobro do malo iza 1 sat. Ostatak noći loše.Podnošljivo od svitanja do sumraka, dobro do malo prije 3 pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do sumraka, dobro do malo prije 3 pa loše do svitanja.