Page 1 of 8FirstPrevious[1]2345678Last

Ribička prognoza

U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 8 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra podnošljivo, dobro do 10 pa vrlo dobro do podne. Loše do 16 sati pa podnošljivo do mraka, a zatim loše do svitanja.Loše u svitanje pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.U svitanje loše, podnošljivo do 13 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Loše u svitanje pa sve bolje do 9 sati. Vrlo dobro do 13 pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata dana podnošljivo, dobro do 14 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do ponoći. Ostatak noći loše.
Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra dobro pa vrlo dobro do podne. Podnošljivo do mraka, a zatim loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa sve bolje do 9 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do 15 pa sve lošije do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 8 sati podnošljivo, dobro do 13 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne dobro pa popodne vrlo dobro. Dobro do malo prije 1 sat pa loše do svitanja.
Vrlo dobro od svitanja do podne pa dobro do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa vrlo dobro do 15 sati, a zatim sve lošije do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 sati dobro pa vrlo dobro do 15. Dobro do noći pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo, dobro do 15 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne dobro pa podnošljivo do mraka, a zatim dobro do ponoći. Ostatak noći loše.