Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last

Ribička prognoza

Dobro u svitanje, podnošljivo do 11 sati pa loše do 14. Podnošljivo do sumraka pa dobro do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana dobro, podnošljivo do podne pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 dobro, podnošljivo do 13 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 dobro, podnošljivo do 13 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva dobro, podnošljivo do 15 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro tijekom prijepodneva pa podnošljivo do mraka. Noću loše.U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.
U svitanje podnošljivo pa loše do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata dana dobro pa podnošljivo do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 9 sati dobro, podnošljivo do podne pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne dobro, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro od svitanja do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.
U svitanje podnošljivo pa loše do 10 sati. Podnošljivo do 15, dobro do mraka pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do podne. Loše do 15 sati, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do podne. Loše do 15 sati, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro od svitanja do 14 sati, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 15 sati dobro pa podnošljivo do mraka. Noću loše.U svitanje dobro, podnošljivo do 9 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.