Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last

Ribička prognoza

Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.U svitanje dobro, vrlo dobro do podne pa dobro do 15 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, dobro do 11 pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do 16 pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Danju podnošljivo, noću loše.Prva tri sata dana podnošljivo pa sve bolje do sumraka. Odlično do noći pa loše do malo prije 21 sat. Podnošljivo do malo iza 3 pa loše do svitanja.Prijepodne loše pa podnošljivo do malo iza 4 sata. Ostatak noći loše.
Vrlo dobro od svitanja do podne pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do podne vrlo dobro pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, pa vrlo dobro do 15 sati. Sve lošije do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa noću loše.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do sumraka. Odlično do noći pa loše do malo prije 21 sat. Dobro do malo iza 3 pa loše do svitanja.Danju podnošljivo, dobro do malo iza 4 sata pa loše do svitanja.
Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro pa dobro do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanje pa dobro do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje pa loše do 17 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.Tijekom prijepodneva dobro, vrlo dobro do noći pa loše do malo prije 21 sat. Dobro do malo iza 3 pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do noći. Dobro do malo iza 4 sata pa loše do svitanja.