Page 1 of 82FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Pred svitanje loše pa podnošljivo do 8 sati. Loše do podne, podnošljivo do 14 sati pa dobro do mraka. Noći loše.U svitanje dobro, podnošljivo do 9 sati pa loše do 13. Podnošljivo do 15, dobro do noći pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do 10. Loše do 14 sati, podnošljivo do sumraka, dobro do mraka, loše do zore.Odlično od svitanja do 8 pa sve lošije do podne. Loše do 16 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Od svitanja do 9 sati odlično pa sve lošije do 13. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Odlično od svitanja do 13 sati pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.
Pred svitanje loše pa podnošljivo do 9 sati. Loše do podne pa podnošljivo do mraka. Noći loše.U svitanje podnošljivo pa loše do podne. Podnošljivo do 14 sati, dobro do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa podnošljivo do 14 sati. Dobro do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra odlično pa sve lošije do 10. Loše do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Odlično od svitanja do 9 sati pa sve lošije do podne. Loše do 16, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 11 sati odlično pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.
Pred svitanje loše pa podnošljivo do podne. Dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje dobro pa podnošljivo do podne. Dobro do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, podnošljivo do 11 sati pa dobro do mraka. Noću loše.U svitanje odlično pa sve lošije do 11 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Odlično u svitanje pa sve lošije do podne, a zatim podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro. Sve lošije do noći pa loše do svitanja.