Page 1 of 167FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Podnošljivo u svitanje, loše do 13 sati pa podnošljivo do sumraka. Dobro do noći, loše do malo iza 4 sata.pa podnošljivo do svitanja.