Page 1 of 68FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Odlično od svitanja do 9 sati pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.U svitanje dobro, vrlo dobro do podne pa dobro do 15 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, dobro do 11 pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do 16 pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Danju podnošljivo, noću loše.
Prva dva sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do podne pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do podne vrlo dobro pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, pa vrlo dobro do 15 sati. Sve lošije do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa noću loše.
Odlično u svitanje pa sve lošije do 10 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do 17 sati, dobro do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro pa dobro do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanje pa dobro do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje pa loše do 17 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.